Prześlij słowa zachęty do pastora Jeremiaha z Nigerii

W kwietniu 2020 r. islamscy pasterze Fulani zaatakowali wioskę pastora Jeremiaha. Strzelali do każdej osoby, którą spotkali na swojej drodze. Mieszkańcy wioski ratowali się ucieczką. Po powrocie ocaleni zastali tylko płonące gruzy. Pomimo nieustępującego zagrożenia pastor Jeremiah całkowicie pokłada swoją nadzieję w Jezusie. Zachęć pastora Jeremiaha, wysyłając do niego osobiste pozdrowienia.

Akcja pisania kart pocieszenia do Aminy trwa do 30.11.2021 r.

pastor Jeremiash

Po ataku

Pastor Jeremiah* mieszka w niewielkiej wiosce w środkowym pasie Nigerii. 23 kwietnia 2020 r. ekstremistyczni islamscy pasterze Fulani zaatakowali jego osadę. Napastnicy nie oszczędzali nikogo, kto stanął na ich drodze. „Strzelali też do mnie, gdy uciekałem” – wspomina pastor Jeremiah, któremu udało się uciec.

 

Po powrocie do wioski następnego dnia rano pastor Jeremiah i ci, którym udało się przeżyć, zastali tylko dymiące i płonące zgliszcza. Napastnicy spalili domy i składowane zapasy. Dzięki wsparciu darczyńców pracownicy Open Doors zapewnili doraźną pomoc potrzebującym, pomogli w odbudowie domów i zapewnili poszkodowanym opieką duszpasterską.  „Bez waszej obecności, cierpielibyśmy jeszcze bardziej” – mówi pastor Jeremiah. W obliczu ciągłego zagrożenia, które nie opuszcza chrześcijan w tym regionie, pokłada on swoją nadzieję w Jezusie. Nie czuje nienawiści do napastników: „Wciąż modlimy się o to, by [pasterze Fulani] zmienili swoje postępowanie, ponieważ niektórzy z nich są zmuszani do przemocy. Inni zatwardzili swe serca, by czynić to zło, ale dla Boga nie ma nic trudnego”. Pastor jest pewien, że przeżył dzięki Bożej łasce, a Jezus Chrystus ma wobec niego plany.

 

„Powinniśmy oddać Jezusowi chwałę. On żyje i pomoże nam” – mówi pastor Jeremiah. Strach przed kolejnymi atakami nie opuszcza go, ale on wie: „Nawet jeśli umrzemy, jesteśmy w rękach Boga”.

 

Prosimy, módl się za pastora Jeremiaha i jego kościół i zachęć go osobistymi pozdrowieniami!

 

*imię zmienione

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Jak zachęcić pisząc?

Zanim zaczniesz pisać, pomódl się, aby Pan Bóg dał ci właściwe słowa, którymi zachęcisz pastora Jeremiasha,.
 
Napisz kartkę w języku angielskim. Mile widziane są rysunki wykonane przez dzieci.
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dołącz 1 lub 2 krótkie wersety biblijne o zachęcającym wydźwięku. Nie ograniczaj się wyłącznie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość! Możesz np. napisać, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak pomógł ci w trudnym momencie twojego życia..
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

    Izajasza 41:10
    1 Piotra 5:10
    Psalm 139:5
    Rzymian 8:38-39

Adres i ważne uwagi

  1.  Pisząc nie wspominaj o Open Doors.
  2.  Bądź wrażliwy.
  3.  Prosimy nie krytykuj rządu Nigerii ani islamu.
  4.  Nie wkładaj do koperty pieniędzy.
  5.  Wyślij listy lub kartki w kopercie do naszego biura, a my prześlemy dalej.

 

Akcja pisania trwa do 30.11.2021 roku:

dopisek „Jeremiah“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa