Zachęć Rodę z Etiopii

Roda dorastał w surowej muzułmańskiej rodzinie w Dżibuti. Kiedy została chrześcijanką, musiała uciekać. Ale jej rodzina wytropiła ją i zagroziła śmiercią.

Prosimy o przesłanie zachęty dla Rody do 28.02.2022!

Zachęć Rodę z Etiopii

Czego doświadczyła Roda


"Chrześcijanie - ale także muzułmanie, którzy nie przestrzegali wszystkich zasad - nie byli mile widziani w mojej rodzinie" - mówi Roda*. Kiedy dzięki przyjacielowi dowiedziała się o wierze chrześcijańskiej i przyjęła Jezusa jako swojego zbawiciela, stało się dla niej jasne, że jej rodzina tego nie zaakceptuje: "Wiedziałam, co mi zrobią. Dlatego nic im nie powiedziałam i wyszłam z domu, mając na sobie tylko ubranie, które miałam na sobie." Roda poślubiła przyjaciela chrześcijanina, dzięki któremu poznała Jezusa, a oboje w końcu przenieśli się do Etiopii. Wtedy jednak zostali wytropieni przez krewnych Rody, którzy dowiedzieli się o jej decyzji pójścia za Jezusem. "Moja matka ciągle krzyczała: 'W naszej rodzinie nigdy nie było chrześcijanina. Zabicie cię jest słuszną rzeczą do zrobienia". Następnego dnia przyszedł do nas jeden z moich braci i wykrzyczał to samo: 'Musisz pokutować, albo będę musiał cię zabić'. Ale ja mu powiedziałam: Nie będę kłaniała się islamowi bez życia. Będę się kłaniała tylko Jezusowi, który przynosi życie".

Krewni Rody nie zrealizowali swojej groźby śmierci, ale nie akceptują nowej wiary Rody i nadal próbują zmienić jej zdanie. Proszę módlcie się, aby Roda i jej mąż wiernie trwali przy Jezusie, tak jak do tej pory, i dajcie im znać!

*imię zmieniono

Jak zachęcić Rodę pisząc?

Zanim zaczniesz pisać, pomódl się, aby Pan Bóg dał ci właściwe słowa, którymi zachęcisz Daniela i Mangę..
 
Napisz kartkę do Rody z krótkim, zachęcającym tekstem w prostym języku angielskim. Bardzo dobrze sprawdzają się również samodzielnie namalowane przez dzieci obrazki
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dołącz 1 lub 2 krótkie wersety biblijne o zachęcającym wydźwięku. Nie ograniczaj się wyłącznie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość! Możesz np. napisać, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak pomógł ci w trudnym momencie twojego życia..
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

    Psalm 23,4
    Psalm 4:4
    Izajasza 43:2
    Izajasza 41:10

Adres i ważne uwagi

  1. Proszę być wrażliwym w doborze słów.
  2. Nie wspominaj o Open Doors.
  3. Nie krytykuj islamu.
  4. Nie podawaj danych osobowych innych niż imię i nazwisko oraz kraj.
  5. Nie należy załączać pieniędzy.
  6. Wyślij kartki w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je dalej do adresatów.

 

Akcja pisania trwa do 28.02.2022 roku:

dopisek „Roda“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa