Wesprzyj finansowo 
 
 

2017.04: Wsparcie dla egipskich chrześcijanek

W egipskim społeczeństwie kobiety mają niższą pozycję niż mężczyźni. Prowadzi to do tego, że również chrześcijanki mają często obnRpm3CLIviżone poczucie wartości i nie są świadome swoich ważnych zadań czy umiejętności.

17-04 Egipt

Open Doors pragnie zachęcić je i pokierować, by znalazły swoje miejsce w rodzinie, kościele i społeczeństwie oraz przejęły odpowiedzialność w tych dziedzinach. Z Waszą pomocą te kobiety mogą wnieść znaczący wkład w rozwój Kościoła w Egipcie. Przy współpracy z miejscowymi kościołami Open Doors organizuje spotkania modlitewne, szkolenia biblijne oraz konferencje na temat uczniostwa, pracy, wspólnoty, małżeństwa i wychowania dzieci. Powstają także specjalne programy skierowane do żon pastorów, młodzieży lub młodych mężatek; dodatkowo organizowane są ewangelizacje.

Tylko w ubiegłym roku działania prowadzone w ramach tych projektów dotarły do tysięcy kobiet. Dodatkowo za pośrednictwem lokalnych partnerów powstają szkolenia zawodowe, aby pomagać kobietom zarabiać na utrzymanie siebie i bliskich.

Ogromnie dziękujemy, że wspieracie nasze siostry z Egiptu!

Bardzo prosimy by przy dokonywaniu wpłaty w tytule dopisać: "1704-EG-LE-WO".

UWAGA: Jeśli projekt ten, zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przesłane do wsparcia podobnej akcji.

Wsparcie