Prześladowania w Algierii

Algieria

42
ŚIP
2018
Algieria
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
36
ISO
DZ
Algieria
Algieria
Chrześcijan
37,7 tyś.
Populacja
41.06
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.917
Życie rodzinne : 13.061
Życie społeczne : 7.933
Życie w państwie: 11.589
Życie w Kościele : 10.417
Przemoc fizyczna: 1.667

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

58 Punktów/ Pozycja 42 (ŚIP 2017: 58 Punktów/ Pozycja 36)

2. Źródła prześladowań

Głównym źródłem prześladowań w Algierii jest brak tolerancji ze strony bliskich i sąsiadów chrześcijan nawróconych z islamu, którzy wywierają na nich presję, utrudniając im życie w wierze. Państwo dodatkowo zwiększa tę presję poprzez swoje prawa i biurokrację administracyjną ograniczającą wolność wyznania. Prześladowania chrześcijan spotęgowane są również przez napięcia między Amazighami, a Arabami, ponieważ większość wzrostu kościoła algierskiego ma miejsce w regionie Kabylia wśród Amazighów (określanych również jako etniczni Berberowie). Wpływ i działalność radykalnych ugrupowań islamskich w regionie jest również źródłem zagrożeń i prześladowań dla algierskich chrześcijan.

3. Cierpienie chrześcijan

Chrześcijanie w Algierii borykają się z różnymi ograniczeniami i wyzwaniami narzucanymi wolności wyznania przez państwo lub społeczeństwo. Istnieją prawa, które regulują niemuzułmańskie wyznania i zakazują nawrócenia z islamu, jak również prawa zakazujące bluźnierstwa, które utrudniają chrześcijanom dzielenie się wiarą z obawy, że ich rozmowy mogą być uznane za bluźniercze. Chrześcijanie są też nękani i dyskryminowani w życiu codziennym. Członkowie rodziny i sąsiedzi próbują zmusić konwertytów, aby przestrzegali norm islamskich i odprawiali muzułmańskie rytuały. Presja i niebezpieczeństwo na jakie narażeni są chrześcijanie jest szczególnie duża w bardziej konserwatywnych pod względem religijnym – wiejskich częściach kraju. Regiony te stanowiły twierdzę dla islamskich powstańców w walce z rządem w latach dziewięćdziesiątych.

Przykłady

  • Młody wierzący nawrócony z islamu został pobity przez rodzinę i zmuszony do dalszego uczęszczania do lokalnego meczetu po znalezieniu przez nich Biblii pod jego łóżkiem. Inny konwertyta został zmuszony do opuszczenia swojej żony, kiedy jej rodzina odkryła, że nie jest już muzułmaninem.
  • Podczas ramadanu w 2017 roku kościół w Ouargla był atakowany przez muzułmanów, którzy rzucali kamieniami niemal codziennie. W sierpniu 2017 roku kościół ten został ponownie zaatakowany przez miejscową ludność. Natomiast 9 czerwca 2017 roku Zniszczeniu uległ również kościół katolicki (dla emigrantów) w Sidi Moussa.
  • Inny wierzący nawrócony z islamu został pobity i wyrzucony z rodzinnego domu, kiedy jego rodzina odkryła, że został chrześcijaninem. Teraz musi się ukrywać z obawy o swoje życie.
  • W okresie sprawozdawczym ŚIP 2018 kilka kościołów związanych z Kościołem protestanckim Algierii (EPA) otrzymało od lokalnych władz polecenie zaprzestania spotkań na podstawie ustawy z 2006 roku regulującej praktyki niemuzułmańskich religii.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 12.917
Życie rodzinne : 13.061
Życie społeczne : 7.933
Życie w państwie: 11.589
Życie w Kościele : 10.417
Przemoc fizyczna: 1.667

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.