ŚIP Azerbejdżan

Azerbejdżan

45
ŚIP
2018
Azerbejdżan
Religia
Islam
Ustrój
Republika
ISO
AZ
Chrześcijan
0,30
Populacja
9.90
Presja ze strony komunizmu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.100
Życie rodzinne: 9.100
Życie społeczne: 9.300
Życie w państwie: 11.100
Życie w kościele: 12.400
Przemoc fizyczna: 2.400

Okres badawczy:  1 listopada 2016 – 31 października 2017

Podsumowanie

Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018: Punkty: 57 / Miejsce: 45 (ŚIP 2017: 52 Punkty/ Pozycja nie była ujęta w Top 50)

1. Źródła prześladowań                 

Przeważającym źródłem prześladowań i represji wobec chrześcijan w Azerbejdżanie są urzędnicy różnych szczebli – zaczynając rządu centralnego kraju, który konstruuje i nakłada restrykcyjne przepisy na władze lokalne i policję, te natomiast organizują naloty, których celem jest uniemożliwienie wspólnych spotkań religijnych, aresztowanie wiernych oraz konfiskata materiałów religijnych. Innymi źródłami prześladowań są środowiska muzułmańskie (rodzina, przyjaciele, wspólnoty oraz miejscowi imamowie), które kategorycznie przeciwstawiają się działaniom ewangelizacyjnym prowadzonym wśród muzułmanów.

2. Cierpienie chrześcijan 

Wszystkie wspólnoty chrześcijańskie doświadczają prześladowań, które przybierają różnorakie formy. Rosyjski Kościół Prawosławny doświadcza stosunkowo nikłych represji ze strony rządu. Jest to wynik jego braku zaangażowania w pracę z miejscową ludnością. Natomiast rdzenni mieszkańcy Azerbejdżanu nawróceni z islamu są najbardziej narażeni na prześladowania zarówno ze strony państwa, jak i rodziny, przyjaciół oraz społeczności lokalnych.

Rząd Azerbejdżanu uważnie monitoruje działalność grup religijnych. Oficjalnie kraj funkcjonuje w oparciu o świecką doktrynę, w której wyodrębniono miejsce na religię. Jej podstawą jest wolność religijna gwarantowana przez konstytucję. Poziom inwigilacji jest jednak tak wysoki, że chrześcijanie w Azerbejdżanie tracą orientację i cechuje ich wysoki brak zaufania. Niewiele informacji wydostaje się z kraju. Kolejną oznaką poziomu presji rządowej jest fakt, że azerbejdżańskim chrześcijanom łatwiej jest prowadzić działania ewangelizacyjne w krajach, takich jak Gruzja i Iran niż w ich własnym.

Przykłady prześladowań 

  • W listopadzie 2016 roku grupa chrześcijan (mężczyźni, kobiety i dzieci) zebrała się na niezarejestrowanym spotkaniu modlitewnym w domu lidera wspólnoty funkcjonującej na wsi. Policja dokonała nalotu na ich dom. Wszystkich członków wspólnoty przesłuchiwano godzinami. Następnie policja sporządziła listę uczestników tego spotkania (zarejestrowano ich paszporty), a następnie sporządzono spis chrześcijańskiej literatury w domu. Przed zwolnieniem zostali oni wywiezieni na komisariat powiatowy.
  • W grudniu 2016 roku na dwóch chrześcijan wyznania baptystycznego z północnego okręgu Zakatala nałożono karę pieniężną za prowadzenie działalności religijnej bez zgody państwa. Skonfiskowana w tym czasie literatura religijna została wysłana do stolicy kraju Baku w celu przeprowadzenia rzekomej "ekspertyzy". (źródło: Forum 18)

Literatura religijna i inne materiały mogą być sprzedawane lub dystrybuowane wyłącznie w punktach sprzedaży. Cała literatura religijna produkowana w Azerbejdżanie publikowana (w tym w Internecie) lub importowana do Azerbejdżanu podlega wcześniejszej obowiązkowej cenzurze. Komitet ds. Pracy z Organizacjami Religijnymi określa ile kopii można wyprodukować lub zaimportować. Wszystkie sprzedawane materiały religijne muszą być opatrzone naklejką z zaznaczeniem, że posiadają aprobatę Komitetu. Urzędnicy państwowi wielokrotnie zaprzeczali, że podejmowane w ten sposób działania stanowią cenzurę. (źródło: Forum 18)

3. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 13.100
Życie rodzinne: 9.100
Życie społeczne: 9.300
Życie w państwie: 11.100
Życie w kościele: 12.400
Przemoc fizyczna: 2.400

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.