Prześladownia w Bahrajnie

Bahrajn

48
ŚIP
2018
Bahrajn
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna
Ranking poprzednie lata
48
ISO
BH
Bahrajn
Bahrajn
Chrześcijan
0,19
Populacja
1.42
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.709
Życie rodzinne : 11.619
Życie społeczne : 9.295
Życie w państwie: 11.068
Życie w Kościele : 9.740
Przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1. Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punkty/ Pozycja 48 (ŚIP 2017: 54 Punkty/ Pozycja 48)

2. Źródła prześladowań

Ten głównie muzułmański kraj jest rządzony przez sunnicką rodzinę królewską. Głównym źródłem prawa jest szariat – muzułmańskie prawo religijne. Bahrajn jest stosunkowo tolerancyjny ze względu na swoją międzynarodową pozycję w bankowości i handlu. Jednakże prowadzenie działalności misyjnej wśród muzułmanów jest zabronione. Władze przez stosowanie restrykcji zdołali skoncentrować władzę wokół rodziny królewskiej. Ceną za proces konsolidacji władzy jest rygorystyczne ograniczanie wolności religijnej. Z uwagi na fakt, że społeczeństwo Bahrajnu jest konserwatywne apostazja jest postrzegana jako zdrada zarówno rodu/plemienia, jak i rodziny. Najbliżsi członkowie rodziny są często źródłem ogromnej presji wywieranej na osoby odwracające się od islamu.

3. Cierpienia chrześcijan 

Bahrajn jest krajem, w którym chrześcijanie doświadczają wysokiej presji we wszystkich sferach życia. Konstytucja oficjalnie stoi na straży wolności wyznania, ale są to przepisy praktycznie martwe i obwarowane licznymi wyjątkami, w wyniku których sprawowanie kultu religijnego w ramach innych religii nie powinno naruszać ustalonych (muzułmańskich) zwyczajów, porządku publicznego lub moralności publicznej. Znaczna liczba chrześcijańskich ekspertów (głównie z Azji Południowej) pracuje i mieszka w Bahrajnie, i stosunkowo swobodnie może praktykować swoją wiarę w przynależących do nich miejscach kultu. Jednakże jest to grupa społeczna podlegająca inwigilacji ze strony służb bezpieczeństwa. Porzucenie islamu jest źródłem bardzo brutalnych prześladowań. Osoby takie poddane są ogromnej presji członków rodziny i lokalnej społeczności – celem tych działań jest przywrócenie konwertyty na łono porzuconej religii. Pomimo tak trudnej sytuacji chrześcijan nawracających się z islamu, bardzo rzadko docierają z Bahrajnu doniesienia o tym, że chrześcijanie są zabijani, więzieni lub krzywdzeni za wiarę.

Przykłady

  • Przykład ciągłej presji wywieranej przez rząd na społeczeństwo Bahrajnu można znaleźć w ratyfikowanej przez króla Hamada poprawki do konstytucji na początku kwietnia 2017 roku. Nowe prawo upoważnia sądy wojskowe do orzekania wobec osób cywilnych – jeżeli są one zamieszane "w akty terroryzmu lub przestępstwa z użyciem przemocy". Zdaniem rządu krok ten był niezbędny do prowadzenia efektywnej walki z terroryzmem, ale według Amnesty International brzmienie poprawki jest na tyle nieprecyzyjne, że można ją w łatwy sposób wykorzystać w walce z opozycją, włączając w to chrześcijan.
  • Podczas stanu wyjątkowego w 2011 roku, gdy rząd próbował stłumić masowe demonstracje, sądy wojskowe dały się poznać z orzekania niesprawiedliwych wyroków i stosowania tortur w czasie przesłuchiwań.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 12.709
Życie rodzinne : 11.619
Życie społeczne : 9.295
Życie w państwie: 11.068
Życie w Kościele : 9.740
Przemoc fizyczna: 0.000

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.