Prześladowania chrześcijan w Bangladeszu

Bangladesz

41
ŚIP
2018
Bangladesz
Religia
Islam
Ustrój
Republika Ludowa
Ranking poprzednie lata
26
ISO
BD
Bangladesz
Bangladesz
Chrześcijan
0,87
Populacja
164.83
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 11.771
Życie rodzinne : 9.696
Życie społeczne : 11.859
Życie w państwie: 9.310
Życie w Kościele : 8.386
Przemoc fizyczna: 12.222

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

58 Punktów/ Pozycja 41 (ŚIP 2017: 63 Punkty/ Pozycja 26)

2.  Źródła prześladowań 

W miarę jak rośnie liczba chrześcijan nawróconych z islamu, stają oni w obliczu ograniczeń i trudności ze strony radykalnych grup islamskich, lokalnych przywódców religijnych i rodzin. W całym kraju wprowadzono fatwę, szczególnie na obszarach wiejskich i istnieją żądania wprowadzenia również prawa szariatu, aby pokazać, że kraj ten należy do "Domu Islamu". Urzędnicy samorządowi stwarzają różne przeszkody dla chrześcijan, ale tendencja do nasilania się ataków ze strony grupy państw islamskich w kraju została ograniczona przez intensywniejsze przeciwdziałanie ze strony władz i sił bezpieczeństwa.

3. Cierpienia chrześcijan 

Konwertyci z islamu, hinduizmu oraz pochodzący z grup plemiennych i etnicznych doświadczają najpoważniejszych prześladowań w Bangladeszu. Często gromadzą się oni w małych kościołach lub tajnych grupach z obawy przed atakiem. Nie tylko Kościoły ewangelikalne oraz wiele wspólnot zielonoświątkowych, które pracują wśród muzułmańskiej większości są prześladowane, ale nawet kościoły historyczne jak np. Kościół rzymskokatolicki stają wobec gróźb ataków i śmierci. Chrześcijanie z grup plemiennych, takich jak np. Santala narażani są podwójnie na przemoc (należą bowiem zarówno do mniejszości etniczne,j jak i religijnej), zmagają się oni z problem grabieży ich ziemi oraz skierowanej przeciwko nim przemocy .

Przykłady prześladowań 

  • W listopadzie 2016 roku ponad dwudziestu przywódców kościelnych i pracowników organizacji humanitarnych w Bangladeszu stwierdziło, że grożono im śmiercią. Na początku października 2016 roku trzech księży rzymskokatolickich donosiło, że z ledwo uratowali swoje życie.
  • W dniach 6-7 listopada 2016 roku około 2.500 Santalów  – głównie chrześcijan – zostało brutalnie zmuszonych do zrzekania się spornych terenów w rejonie Sahebganj przez robotników z cukrowni Rangpur przy wsparciu lokalnej policji. W starciach zginęło trzech miejscowych chrześcijańskich, 30 zaginęło, a dziesiątki zostały ranne. Napastnicy splądrowali także domy (w tym podpalili ich aż 600) oraz zrabowali zwierzęta. Wydarzenia te pokazują, że prześladowania mogą mieć również motywy ekonomiczne.
  • Dzieci chrześcijańskie zostały zmuszone do nauki z podręczników religii dominującej. Rząd Bangladeszu rozpowszechnia podręczniki islamskie wśród wszystkich szkół, ale nauczyciele nie dostarczają odpowiednich chrześcijańskich podręczników do użytku w czasie lekcji.
  • Po nawróceniu na chrześcijaństwo dawni muzułmanie często napotykają przeszkody w korzystaniu z infrastruktury i zasobów społecznych. Często są szykanowani w pracy. Zgłoszono jeden przypadek, w którym społeczność lokalna nawet zablokowała drogę.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 11.771
Życie rodzinne : 9.696
Życie społeczne : 11.859
Życie w państwie: 9.310
Życie w Kościele : 8.386
Przemoc fizyczna: 12.222

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.