Prześladowania w Bhutanie

Bhutan

33
ŚIP
2018
Bhutan
Religia
Buddyzm
Ustrój
Królestwo
Ranking poprzednie lata
30
ISO
BT
Bhutan
Bhutan
Chrześcijan
0,02
Populacja
0.79
Religijnie motywowany nacjonalizm
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 11.900
Życie rodzinne : 11.600
Życie społeczne : 12.400
Życie w państwie: 11.400
Życie w Kościele : 13.100
Przemoc fizyczna: 1.100

Okres badawczy: 1 Listopada 2016 – 31 Października 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 62 / Pozycja: 33 (2017: 61 Punktów/ Pozycja 30)

2. Główne siły napędowe prześladowań

W swoich wysiłkach na rzecz zachowania tożsamości i jedności narodowej władze rządowe tłumią lub eliminują "obce" elementy, którymi jest dla nich chrześcijaństwo. Rząd podtrzymuje wierzenia buddyjskie jako dziedzictwo narodowe w zarządzaniu krajem. Połączenie przekonań etnicznych z buddyzmem spowodowało prześladowanie chrześcijan przez buddystów (a czasami nawet hinduskich przywódców). Dotyczy to zwłaszcza chrześcijan w środkowej i wschodniej części kraju. Jeśli chodzi o nawróconych, członkowie ich rodzin stanowią kolejną silną siłą prześladowań.

3. Cierpienie chrześcijan

Buddyzm (częściowo pomieszany z tradycyjnymi religiami) jest postrzegany jako dziedzictwo kraju i dlatego oczekuje się, że wszyscy Bhutańczycy będą go wyznawać. Nawróceni z buddyzmu będą obserwowani z podejrzliwością, a w większości przypadków podjęte zostaną starania, aby przywrócić ich do swojej religii. Przywódcy religijni, lokalna społeczność oraz rodzina często w tej sferze oferują współpracę. Lokalne władze przeważnie odmawiają chrześcijanom (lub bardzo utrudniają zdobycie) możliwości uzyskania pisemnej zgody (pozwolenia). A jest to konieczne w przypadku składania wniosków kredytowych, rejestracji nieruchomości, ubiegania się o pracę i odnawiania dowodów tożsamości.
Żadne kościoły nie są oficjalnie uznawane przez państwo. Odbyły się debaty na temat ewentualnej rejestracji niektórych grup, ale nie przyniosło to jeszcze żadnych rezultatów. Oznacza to, że właściwie chrześcijanie bezprawnie uczęszczają na nabożeństwa, chrztu nie można przeprowadzać publicznie i zazwyczaj odmawia się chrześcijańskich pochówków.

Przykłady 

  • Mimo dobrych wyników w egzaminach, jeden młody uczeń zmuszony był powtórzyć swój ostatni rok tylko z tego powodu, że był chrześcijaninem.
  • Po otrzymaniu ostrzeżeń i gróźb od władz dwa kościoły domowe zostały zmuszone do zamknięcia i zaprzestania spotkań. (w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacje o czasie i miejscach są niedostępne).
  • Jedną z tradycji wśród rolników w Bhutanie jest wspólne sadzenie, a potem wspólne zbiory, w których kilku z nich dzieli się wspólną pracą i pomaga sobie nawzajem. Z tej praktyki chrześcijańscy rolnicy są zazwyczaj wyłączani.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 11.900
Życie rodzinne : 11.600
Życie społeczne : 12.400
Życie w państwie: 11.400
Życie w Kościele : 13.100
Przemoc fizyczna: 1.100

Wiadomości z Bhutanu

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.