Prześladowania w Chinach

Chiny

43
ŚIP
2018
Chiny
Religia
Ateistyczna ideologia państwa
Ustrój
Republika Ludowa
Ranking poprzednie lata
39
ISO
CN
Chiny
Chiny
Chrześcijan
97,20
Populacja
1388.23
Presja ze strony komunizmu
Presja ze strony islamu
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 10.313
Życie rodzinne : 7.532
Życie społeczne : 7.692
Życie w państwie: 9.961
Życie w Kościele : 12.813
Przemoc fizyczna: 8.519

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punktów/ Pozycja 43 (ŚIP 2017: 57 Punktów/ Pozycja 39)

2. Źródła prześladowań 

Z największymi represjami spotyka się stosunkowo niewielka liczba chrześcijan, będących niegdyś muzułmanami i tybetańskimi buddystami. Prześladowania pochodzą od wciąż bardzo wpływowych (w autonomicznym Sinkiang i Tybecie) niechrześcijańskich przywódców religijnych, jak również od miejscowej ludności, wśród której żyją, a także ze strony ich własnych rodzin. Nawrócenie na chrześcijaństwo uważane jest tam jako coś więcej niż po prostu zmiana religii; nawrócenie jest pojmowane jako zdrada wspólnoty. Prześladowania pochodzą również od organów władz komunistycznych odpowiedzialnych za systemowe ograniczanie swobód obywatelskich; i to nie tylko w wymienionych wyżej prowincjach. Starając się zachować władzę i panować nad społeczeństwem, rząd zabezpiecza się również przed chrześcijanami, tym bardziej, że stanowią oni w tej chwili największą i wciąż nie w pełni kontrolowaną przez państwo siłę społeczną w tym kraju. Sytuacja ta zmienia się jednak, gdyż w okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań na rok 2018 pewna liczba kościołów domowych została już zmuszona do przyłączenia się do kontrolowanego przez państwo Kościoła Trzech Autonomii; a nowa ustawa o religii ma być wdrażana od lutego 2018 roku.

3. Cierpienie chrześcijan 

Gdy osoby nawrócone z Islamu lub z Buddyzmu tybetańskiego zostaną wykryte przez społeczność lub rodzinę muszą znosić groźby, są bite, a następnie przekazywane lokalnym władzom – wszystko po to, by je odzyskać. Małżonkowie bywają zmuszani do rozwodu, a dzieci mogą zostać odebrane chrześcijańskim rodzicom. Chrzest publiczny nie wchodzi w rachubę, a ponieważ takie wydarzenia rodzinne jak śluby czy pogrzeby organizowane są przez miejscowych imamów lub lamów odmawiają oni ich przeprowadzania, gdy w grę wchodzi ktoś nawrócony.

Chiński podział na kościoły zarejestrowane i niezarejestrowane przez władze (często nazywane "kościołami domowymi") nie ma już praktycznie znaczenia. Kościoły zatwierdzone przez rząd mogą stać się celem prześladowań, jak każdy inny kościół, kiedy zaczną być postrzegane, jako zagrożenie – gdy na przykład staną się zbyt duże; są zbyt politycznie zaangażowane, poprzez zapraszanie zagranicznych gości lub gdy w jakiś sposób zaczną przeszkadzać lokalnym władzom. Polityka "uchińszczania" kościoła zyskuje coraz większe znaczenie, co dobrze pasuje do szerszego przekonania, że Partia Komunistyczna mocno opiera się na chińskiej tożsamości kulturowej, aby pozostać przy władzy. Niedawne ograniczenia w Internecie i mediach społecznościowych, nowa ustawa o organizacjach pozarządowych oraz nowe przepisy dotyczące religii poważnie ograniczają wolność chińskich chrześcijan.

Przykłady 

  • Lamowie na obszarach wiejskich mają duży wpływ na codzienne życie społeczności tybetańskich (np. w opiece zdrowotnej), ponieważ wielu z nich jest przedstawicielami władz lokalnych. Są oni nawet wyznaczani do przydzielania różnych zasobów rządowych – w tym pomocy humanitarnej – rodzinom w różnych społecznościach. Jeśli jednak ktoś jest znany, jako „nawrócony” jest natychmiast pozbawiany tych przydziałów.
  • Chociaż nie ma w tym nic dziwnego, że Partia Komunistyczna nie pozwala istnieć innym partiom politycznym, to jednak działanie cywilnych organizacji społecznych jest dozwolone. Pomimo tego prowadzenie organizacji o charakterze chrześcijańskim jest nielegalne chyba, że są one założone pod patronatem kościołów zarejestrowanych. W ten właśnie sposób większa część chińskiego chrześcijaństwa zostaje wykluczona z możliwości angażowania się w działania społeczne w jakikolwiek zorganizowany sposób.
  • W dniu 24 maja 2017 roku dwóch chińskich misjonarzy1 zostało uprowadzonych, a następnie zamordowanych przez radykalnych islamskich bojowników w miejscowości Kwetet w Pakistanie. Pomimo tego, że wydarzenie dotyczy Pakistanu i jest punktowane w Światowym Indeksie Prześladowań na 2018 rok, przytacza się je również tutaj, ponieważ w nadchodzących latach będzie ono miało dalekosiężne konsekwencje dla Chin. Wraz z rozwojem kościoła chrześcijańskiego w tym kraju i zobowiązaniem do wysłania 20 tyś. misjonarzy do roku 2030, coraz to większa liczba chińskich misjonarzy będzie wysyłanych do najtrudniejszych i najbardziej nieprawdopodobnych miejsc na całym świecie. Szczególnie teraz w ramach rządowej polityki tzw. Nowego Szlaku Jedwabnego, obywatele Chin będą mieli względnie łatwy dostęp do wielu krajów.

Powstaje jednak pytanie, czy w przypadku gdyby nie zostali dobrze przyjęci za granicą będą mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony swego (ateistycznego) rządu?

W sierpniu 2017 roku kilka budynków należących do kościoła katolickiego w prowincji Shanxi zostało doszczętnie zniszczonych2, pomimo wysiłków jego członków mających na celu ich ochronę. W miejscowościach Guangdong, Sinkiang i Anhui napadnięto na domy chrześcijan i skonfiskowano ich mienie. Najechana została również pewna liczba kościołów, a właściciele wynajmujący na te cele budynki zostali zmuszeni do wypowiedzenia umów.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 10.313
Życie rodzinne : 7.532
Życie społeczne : 7.692
Życie w państwie: 9.961
Życie w Kościele : 12.813
Przemoc fizyczna: 8.519

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.