Prześladowania w Dżibuti

Dżibuti

50
ŚIP
2018
Dżibuti
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
40
ISO
DJ
Dżibuti
Dżibuti
Chrześcijan
0,01
Populacja
0.91
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 11.979
Życie rodzinne : 11.378
Życie społeczne : 10.977
Życie w państwie: 9.636
Życie w Kościele : 11.719
Przemoc fizyczna: 1.111

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

56 Punktów/ Pozycja 50 (ŚIP 2017: 57 Punktów/ Pozycja 40)

2. Źródła prześladowań

Urzędnicy państwowi, członkowie rodzin, przywódcy społeczności lokalnych i niektórzy muzułmańscy przywódcy są najczęstszymi źródłami prześladowań. Niedemokratyczny i paranoiczny rząd urzędującego prezydenta stara się kontrolować wszystkie sfery życia społecznego, ograniczając wolność zrzeszania się, wolność wyznania i wypowiedzi. Jednym z powodów, dla których sytuacja chrześcijan w Dżibuti jest niepewna, jest położenie geograficzne samego kraju. Dżibuti leży w Rogu Afryki i jest otoczone przez niestabilne kraje z represyjnymi rządami, takimi jak Erytrea, Somalia i Jemen. Sam kraj pełni rolę tranzytu dla radykalnej myśli islamskiej i dżihadu.

3. Cierpienia chrześcijan 

Konstytucja Dżibuti deklaruje, że islam jest religią państwową. Wszystkie prawa i rozporządzenia w są kształtowane przez prawo szariatu, a wszelkie akty prawne niebędące w zgodzie z szariatem są nieważne. Naturalnie więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie w kraju borykają się z trudnościami. Jednak poziom prześladowań, jakiego doświadczają chrześcijanie nawróceni z islamu jest ogromny i ma swoje pochodzenie zarówno w społecznościach lokalnych, jak i u członków ich rodzin. Ukrywanie wiary jest jednym ze sposobów ochrony, ale wspólnotowy styl życia sprawia, że jest to bardzo trudne. Jeśli ktoś nawraca się na chrześcijaństwo lub chociażby pojawią się pogłoski o możliwym nawróceniu, osoba ta traci wszelkie prawa do dziedziczenia i może mieć również trudności z ubieganiem się o opiekę nad dziećmi. Konwertyci są monitorowani przez rodziny, ludzi z ośrodków muzułmański oraz innych członków społeczności. Władze lokalne nie chronią w wystarczający sposób chrześcijan, jeśli tacy zostaną zaatakowani.

Przykłady prześladowań

  • Większość kraju stanowią konserwatywni sunniccy muzułmanie posiadający silne więzi rodzinne w Somalii i Jemenie. Rodziny te nie tolerują apostazji.
  • Niektórzy immamowie wykorzystują piątkowe nauczania do ośmieszania chrześcijan i chrześcijaństwa.
  • Chrześcijanie, a zwłaszcza ci nawróceni z islamu, napotykają trudności we wzajemnych relacjach społecznych.
  • W okresie sprawozdawczym 2018 roku nie odnotowano aktów przemocy wobec chrześcijan.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 11.979
Życie rodzinne : 11.378
Życie społeczne : 10.977
Życie w państwie: 9.636
Życie w Kościele : 11.719
Przemoc fizyczna: 1.111

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.