Prześladownia w Etiopii

Etiopia

29
ŚIP
2018
Etiopia
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
22
ISO
ET
Etiopia
Etiopia
Chrześcijan
65,74
Populacja
104.35
Presja ze strony islamu
Protekcjonizm denominacyjny
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 9.800
Życie rodzinne : 10.000
Życie społeczne : 10.800
Życie w państwie: 10.900
Życie w Kościele : 10.500
Przemoc fizyczna: 10.400

Okres badawczy: 1 Listopad 2016 – 31 Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 62 / Pozycja: 29 (ŚIP 2017: 64 Punkty/ Pozycja 22)

2. Główne siły napędowe prześladowań

W Etiopii sytuacja Chrześcijan jest bardzo skomplikowana, a poniżej opisane są cztery typy prześladowań często nakładających się na siebie:
 

  1. Przepisy rządowe ograniczają wolność wyznawania religii.
  2. W niektórych częściach kraju konserwatywni muzułmanie stawiają różnego typu wyzwania, zwłaszcza tym, którzy nawracają się na Chrześcijaństwo.
  3. Sekularyzacja społeczeństwa jest źródłem wzrastających trudności dla chrześcijan w tym kraju. Jeden z etiopskich ekspertów mówi: „Zakaz nałożony na udzielanie radiowo-telewizyjnych usług nadawczych o profilu religijnym, a także zakaz prowadzenia działalności religijnej w instytucjach edukacyjnych w obu przypadkach znacznie ograniczają swobodę wyznania oraz wolność nauczania i głoszenia religii.”
  4. Na obszarach zdominowanych przez Etiopski Kościół Prawosławny (EKP) osoby wychodzące się z niego i przechodzące do innych wyznań ewangelikalnych spotykają się z prześladowaniami ze strony rodziny, społeczeństwa i przedstawicieli lokalnych władz, należących do (EKP).Tym sposobem prześladowani chrześcijanie sami stają się prześladowcami wyznawców innej chrześcijańskiej religii.

3. Cierpienie chrześcijan

W Etiopii wszystkie wspólnoty chrześcijańskie dotknięte są prześladowaniami, chociaż niektóre z nich cierpią bardziej niż inne. Aresztowania są powszechne w całym kraju, a członkowie nietradycyjnych kościołów chrześcijańskich zmagają się z najostrzejszymi prześladowaniami zarówno ze strony rządu, jak i Etiopskiego Kościoła Prawosławnego. Osoby wywodzące się ze środowiska muzułmańskiego, nawrócone na chrześcijaństwo (zwłaszcza we wschodnich i południowych częściach kraju) oraz przechodzące z kościoła prawosławnego do innych wyznań ewangelikalnych doświadczają brutalnych aktów przemocy i okrucieństwa od swoich własnych rodzin i społeczności. W niektórych regionach odmawia się chrześcijanom dostępu do podstawowych usług i zasobów społecznych, a zdarza się często, że są wręcz wykluczani ze swych lokalnych społeczności. W niektórych miejscach dochodzi także do ataków na kościoły.

Przykłady

  • W dniu 16 lipca 2017 roku tłum muzułmanów w miejscowości Hirna, położonej ok. 400 km na wschód od Addis Abeby, zdemolował miejscowy zbór chrześcijański uszkadzając dach i ściany budynku, a następnie napadł z maczetami na 27-letniego chrześcijanina w jego własnym domu. Wydarzenie to było próbą odwetu za przeprowadzane wcześniej na tym obszarze akcje ewangelizacyjne.1
  • Światowy Indeks Prześladowań na rok 2018 donosi o wielu aktach przemocy skierowanych przeciwko chrześcijanom. Obejmują one: uwięzienia, napady, trzy zabójstwa oraz wyrządzanie różnorakich szkód chrześcijańskiej działalności gospodarczej.
  • W kwietniu 2017 roku ogłoszono, że region Tigray w północnej Etiopii rozważa wprowadzenie ustawy nakładającej na wszystkie zbory chrześcijańskie, z wyjątkiem prawosławnych (EKP), kategoryczny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności ewangelizacyjnej na zewnątrz ich własnych budynków. Ustawa miałaby również znacznie utrudnić wchodzenie w posiadanie własnego zboru/kościoła lub nawet spotykanie się w domach prywatnych.

 

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 9.800
Życie rodzinne : 10.000
Życie społeczne : 10.800
Życie w państwie: 10.900
Życie w Kościele : 10.500
Przemoc fizyczna: 10.400

Wiadomości z Etiopii

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
Wiadomości 15 08 2018
Etiopia

(Open Doors Polska)  –  Aby zrozumieć jej wyjątkowość wystarczy spędzić kilka minut z Martą*. Młoda kobieta promieniuje radością.

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
Etiopia
Etiopia

(Open Doors Polska) - Dinke* czuła się jakby uderzył ją piorun, kiedy otrzymała wiadomość: jej pierworodny syn Lemma* odszedł od islamu i stał się chrześcijaninem!

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.