Prześladowania w Indiach

Indie

11
ŚIP
2018
Indie
Religia
Hinduizm
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
15
ISO
IN
Indie
Indie
Chrześcijan
63,97
Populacja
1342.51
Religijnie motywowany nacjonalizm
Presja ze strony islamu
Presja ze strony komunizmu
Życie prywatne: 11.250
Życie rodzinne : 11.218
Życie społeczne : 12.019
Życie w państwie: 13.737
Życie w Kościele : 11.250
Przemoc fizyczna: 13.519

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

81 Punktów / Pozycja 11 (ŚIP 2017: 73 Punktów / Pozycja 15)

Z wynikiem 81 punktów Indie plasują się na 11 pozycji w okresie objętym badaniami WWL 2018. Jest to wzrost o 8 punktów w stosunku do analogicznego okresu WWL 2017. Ekstremalnie wysoki poziom obrazujący przemoc (a także stały wzrost takich incydentów) ma bardzo poważny wpływ na wszystkie obszary życia, powodując wzrost presji odczuwanej przez chrześcijan w Indiach. Jest to w głównej mierze efekt nietolerancji panującej wśród hinduskich radykałów, podsycanej dodatkowo taką samą tendencją obecną pośród maoistów i muzułmanów.

2. Główne siły napędowe prześladowań

Religijny nacjonalizm (Bardzo duże natężenie): Asertywność oraz agresywność wszelkich organizacji hinduistycznych mocno wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Twierdzą one, że Indie należą do hinduizmu, a wszelkie inne religie powinny zostać z kraju całkowicie usunięte. Radykalni hinduiści zdecydowanie stanowią w Indiach największą grupę prześladowców. Prześladowania te są wszechobecne, głośne i nasycone przemocą. Inne formy religijnego nacjonalizmu obecne w Indiach dodatkowo pogarszają ten wynik, a motorami tych działań są między innymi radykalni buddyści z Ladakh, formy neo-buddyzmu z Maharasztry oraz Uttar Pradesh, a także radykalni sikhowie z Pendżabu.

Sprawcy prześladowań

Najpotężniejszymi sprawcami napędzającymi religijny nacjonalizm w Indiach są grupy niechrześcijańskich przywódców religijnych, ugrupowania religijne stosujące przemoc, zwykli obywatele, a także partie polityczne. Sprawcy drugorzędni to: urzędnicy państwowi oraz przywódcy grup etnicznych. Ta mnogość czynników napędzających prześladowania tworzy potężne problemy, z którymi muszą się zmierzyć chrześcijanie doświadczający przemocy z różnych stron. Są nimi:

  • Lokalne hinduistyczne ugrupowania radykalne – np. Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Shiv Sena oraz Vishva Hindu Parishad (VHP);
  • Rozgniewani mieszkańcy wiosek (podżegani przez hinduistyczne duchowieństwo).

Obie z tych grup atakują chrześcijan, a władze lokalne oraz państwowe, które często zdominowane są przez członków radykalnej partii hinduistycznej o nazwie Indyjska Partia Ludowa (Bharatiya Janata Party – BJP) nie robią nic, aby położyć kres tej przemocy. Oznacza to, że hinduistyczni radykałowie mają pełne przyzwolenie do takich działań i jednocześnie pozostają całkowicie bezkarni.

3. Kontekst


Odwieczny system kastowy jest tak głęboko zakorzeniony w indyjskiej psychice, że pozbycie się go wydaje się niemożliwe. Nawet systemy wierzeń, które nie uznają struktury kastowej, lecz doktrynalnie nauczają równości każdej istoty ludzkiej niszczone są przez ten sam system, z którym walczą. Islam, sikhizm oraz chrześcijaństwo są tego przykładem. Mimo, że rząd działania takie zdelegalizował – niewłaściwe traktowanie niższych kast oraz niedotykalnych (Dalitowie) nie ustaje. Kilku z obserwatorów mówi nawet o rasizmie.

Od maja 2014 roku Indie rządzone są przez Indyjską Partię Ludową (Bharatiya Janata Party – BJP), na której czele stoi premier Narendra Modi. W efekcie tych zmian radykalny hinduizm, który już wcześniej był dość zauważalną tendencją poprzedniego rządu jeszcze bardziej się umocnił. Mimo, że poziom braku tolerancji oraz ataki na mniejszości stale przybierają na sile, rząd nie chce zabierać głosu w żadnej z tych spraw, co jeszcze bardziej zachęca radykalnych hinduistów do wzmożenia swych działań. Wzrasta także poziom bezkarności, a ataki wymierzone w chrześcijan zaczynają sięgać alarmującego poziomu.

Od drugiej połowy 2014 roku radykalni hinduiści zaangażowali się w kampanię “powrotu do domu” (znaną jako Ghar Vapsi), mającą przyciągnąć muzułmanów oraz chrześcijan z powrotem na pole hinduizmu. Przeprowadzono kilkanaście takich kampanii, podczas których setki ludzi powróciło do tej religii. Kampania Ghar Vapsi osiągnęła swój szczyt w roku 2015, a także na początku roku 2016.
Hinduistyczni radykałowie nazywają zarówno islam, jak i chrześcijaństwo religiami obcymi, które ostatecznie należy wyplenić z kraju. Stąd też muzułmanie doświadczają z rąk hinduskich ekstremistów podobnego traktowania jak chrześcijanie.

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Społeczności chrześcijan ekspatriantów: W Indiach funkcjonuje kilka takich grup. Nie tylko osoby pochodzące z Zachodu, a mieszkające w Indiach mają swoje własne kongregacje, lecz także uchodźcy. Przykładem tego może być społeczność afgańska mająca swój kościół w Nowe Delhi. W większości przypadków wspólnoty te nie ściągają na siebie gniewu hinduistów. Stoją za tym dwa powody: grupy te odznaczają się bardzo wyraźną przynależnością etniczną, a także nie są specjalnie aktywne w ewangelizowaniu Hindusów.

Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie: Członkowie tych kościołów (np. rzymsko-katolicy, ortodoksi i anglikanie) są świadectwem tego, iż chrześcijaństwo obecne jest w Indiach od wielu wieków. Pierwsi z nich dotarli do Indii już w III wieku. Właśnie wtedy założony został Kościół Mar Thoma. Kościoły tego typu nie rosną zbyt szybko, ponieważ ich działania ewangelizacyjne są znikome. Jednakże nawet te grupy chrześcijan są czasem atakowane przez radykalnych hinduistów, którzy dopuszczają się aktów wandalizmu w kościołach, niszcząc figury przedstawiające Jezusa, groty oraz krucyfiksy.

Społeczności chrześcijan konwertytów: Chrześcijanie nawróceni z hinduizmu zmagają się w Indiach z najostrzejszymi prześladowaniami. Doświadczają nękania niemal dzień w dzień i są poddawani bezustannej presji, aby powrócić do hinduizmu. Są także często atakowani fizycznie, hospitalizowani, a czasem nawet zabijani. Większość z nich zamieszkuje rejony wiejskie, gdzie zmagają się ze społeczną presją nie tylko ze strony rodziny i przyjaciół, lecz także hinduistycznych duchownych i radykałów.

Pozostali konwertyci (osoby nawrócone z islamu, sikhizmu oraz buddyzmu), również dotknięte są prześladowaniami w swoim otoczeniu, lecz ich nasilenie jest o wiele mniejsze. Osoby nawrócone z islamu zmagają się z prześladowaniami jedynie na terenach o dużej koncentracji muzułmanów pośród lokalnej społeczności.

Nietradycyjne wspólnoty chrześcijańskie: Obok konwertytów wspólnoty te (baptyści, chrześcijanie ewangeliczni oraz zielonoświątkowcy) uważane są za drugi najważniejszy cel radykalnych hinduistów. Dzieje się tak z powodu ich zaangażowania w działania ewangelizacyjne. Zmagają się oni z regularnymi atakami.

Wiadomości z Indii

Wiadomości Nachrichten
16 04 2018 Indie
Indie

(Open Doors Polska) - Wiele osób zostało ciężko rannych w atakach na chrześcijan i kościoły w Indiach w czasie Wielkanocy.

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
Indie_protesty
Indie

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier znany jest z umiejętności dyplomatycznych. Pomaga to zmniejszyć napięcia i rozwiązywać konflikty.

Wiadomości Nachrichten
Indie_wiadomości
Indie

(Open Doors Polska) – Niedawno opublikowano filmy nakręcone przez ekstremistów hinduskich, którzy znieważają chrześcijan przewożących literaturę religijną.

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
Indie Gedeon
Indie

(Open Doors Polska) - 20 stycznia w południowych Indiach  powieszono 43-letniego lidera wspólnoty chrześcijańskiej Gedeona Periyaswamy.

Wiadomości Nachrichten
17.10.19_News-Indie
Indie

(Open Doors Polska) - Pastor Khel Prasad Kurre z indyjskiego stanu Chhattisgarh był w drodze powrotnej z wizyty od członka zgromadzenia, kiedy zauważył trzech lub czterech mężczyzn na motorowerze.

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

Życie prywatne: 11.250
Życie rodzinne : 11.218
Życie społeczne : 12.019
Życie w państwie: 13.737
Życie w Kościele : 11.250
Przemoc fizyczna: 13.519


Wzorzec prześladowań pokazuje, że:

  • Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan w Indiach jest bardzo wysoki, a wynik wzrósł z poziomu 11.5 w okresie WWL 2017 do 13.2.
  • Presja w obszarze życia w państwie znajduje się na poziomie ekstremalnym z wynikiem 14.7, a w pozostałych obszarach życia wynik ten jest bardzo wysoki. Religijny nacjonalizm to główna siła napędzająca prześladowania we wszystkich obszarach życia.
  • Wynik dotyczący przemocy wzrósł z poziomu 13.5 w okresie WWL 2017 do 14.4. Jest to wyraźny sygnał, że przemoc stosowana wobec chrześcijan w Indiach znajduje się na ekstremalnie wysokim poziomie, tym samym potężnie dotykając wszystkich obszarów życia (zobacz poniżej). Indie odnotowały jeden z najwyższych wyników incydentów nacechowanych przemocą w całym Indeksie WWL 2018.

Życie prywatne: Konwersja nie tylko spotyka się ze społecznym sprzeciwem, ale jest także zabroniona przez prawo. W chwili obecnej, ustawodawstwo sprzeciwiające się konwersji działa w pięciu stanach: Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh oraz Gudźarat. Kiedy wierzący podejrzewani są o podejmowanie działań ewangelizacyjnych, ich domy są często celem napaści, zarówno ze strony czynników pozapaństwowych, jak i policji, jeśli ta otrzyma jakieś zażalenie. Znalezione materiały o treści chrześcijańskiej są konfiskowane lub niszczone. Identyfikowanie się z chrześcijaństwem może być ryzykowne, a podłe groźby padające w mediach społecznościowych są na porządku dziennym. W rejonach wiejskich otwarte sygnalizowanie przynależności do religii innej niż hinduizm (lub islam) wywołuje agresję, gdyż jest automatycznie łączone z nawróceniem lub ewangelizacją. Spotykanie się w prywatnych domach w celu wspólnego uwielbiania Boga nie jest bezpieczne. Na terenie całego kraju wywiad wewnętrzny monitoruje wszelkie działania chrześcijan. Odnotowano także przypadki cyfrowej inwigilacji wobec chrześcijańskich przywódców. Mimo, że presja wywierana na chrześcijan jest najbardziej odczuwalna w rejonach wiejskich oraz pół-miejskich, to podobne przypadki odnotowano także w miastach takich jak Nowe Delhi czy Mumbaj.

Życie w rodzinie: Nie tylko małe dzieci osób nawróconych z hinduizmu, lecz także i sami konwertyci rejestrowani byli jako hinduiści podczas spisu ludności w roku 2011. Konwertytom oraz członkom wspólnot protestanckich dość trudno jest odprawić ślub w obrządku chrześcijańskim w swoich lokalnych społecznościach, jeśli radykalne ugrupowania hinduistyczne aktywnie działają na tych terenach. Przeprowadzenie chrztu wiary w wioskach, małych miasteczkach, a czasem nawet w dużych miastach jest regularnie utrudniane zwłaszcza, jeśli odbywają się podczas masowych wydarzeń ewangelizacyjnych. W północnych i środkowych Indiach odnotowano przypadki pogrzebów chrześcijańskich, które stawały się celem ataków ze strony hinduistycznych radykałów. W niektórych przypadkach rodziny były zmuszane do kremacji zwłok bliskiej osoby zgodnie z obrządkiem hinduistycznym. Zgodnie z prawem chrześcijanom nie wolno adoptować dzieci. Dzieci chrześcijan wysyłane są najęcia jogi oraz Surya Namaskar (oddawanie czci słońcu) w większości dużych szkół; uczestnictwo w tych zajęciach jest obowiązkowe. Odnotowano przypadki, w których osoby będące HBB były atakowane przez własnych rodziców, a część z nich poniosła nawet śmierć. O tych wypadkach nigdy nie mówi się w mediach publicznych.

Życie w społeczeństwie: Groźby i przeszkody stawiane chrześcijanom z powodu ich wiary przybrały na intensywności dzięki różnorodnym kampaniom nienawiści organizowanym przez hinduistów oraz ruchom nakłaniającym do powrotu do hinduizmu; życie takie stało się codziennością dla wszystkich grup chrześcijan zamieszkujących ten kraj. Będąc częścią społeczności hinduistycznej nie mają oni gdzie uciec przed określonymi zadaniami lub też standardowymi praktykami rytualnymi. Presja nakłaniająca do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej pochodzi ze wszystkich stron i jest przeprowadzana bardzo systematycznie; hinduistyczni fundamentaliści grożą wiernym szkodami fizycznymi, a ich duchowni próbują indoktrynować chrześcijan nadając głośne modlitwy i śpiewy w lokalnych społecznościach. Społeczna dyskryminacja (czasem przybierająca formę działań zorganizowanych) jest powszechnie stosowana wobec pracowników będących chrześcijanami, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Odmawia się im na przykład awansu z całkiem błahych przyczyn. Ogólnie panująca korupcja jedynie pogarsza całą sytuację.

Życie w państwie: W chwili obecnej toczy się debata na temat wprowadzenia legislacji zakazującej konwersji na poziomie państwowym. Rejestracja konwersji na wiarę chrześcijańską napotyka na poważne przeszkody i utrudnienia w większości miejsc, w których panuje układ plemienny. Chrześcijanie w interakcjach z władzami są często dyskryminowani. Lokalne władze czasem zatrudniają chrześcijan, lecz w przypadku gdy ich szefem jest hinduista nie mogą oni oczekiwać awansu. Osoby nawracające się na chrześcijaństwo muszą się nawet liczyć z utratą pracy. Media zdominowane są w ponad 90% przez hinduistów pochodzących z wysokiej kasty i zawsze były niechętne chrześcijanom. Dla hinduistycznych ugrupowań polityczno-religijnych obieranie sobie za cel ataków pastorów czy kościelnych aktywistów pod przykrywką niechlubnych praw o „bluźnierstwie” jest absolutną normą. Niewiele osób natomiast zostało ukaranych za działanie przeciwko społeczności chrześcijańskiej – bezkarność stała się normą.

Życie w kościele: Ugrupowania hinduistyczne regularnie monitorują i zakłócają spotkania w kościołach. Stawianie nowych budynków kościelnych często spotyka się z silną opozycją na obszarach wiejskich, a nawet i miejskich. Kolejną kwestią jest to, że wielu starych budynków kościelnych nie można odnowić z powodu wszechobecnej korupcji i biurokracji. Działalność wykraczająca poza budynek kościoła niemal zawsze rozumiana jest jako próba ewangelizacji i nakłaniania do konwersji. Kiedy chrześcijanie stają się celem ataków ich sprawcy najczęściej koncentrują się na przywódcach i pastorach, bijąc ich dotkliwie, aby dać przykład i ostrzeżenie. Rozprowadzanie traktatów oraz Biblii jest utrudniane przez lokalnych hinduistycznych radykałów na terenach wiejskich, a czasem nawet w miastach, jako że działania takie automatycznie łączone są z ewangelizacją. Indie nie wydały ani jednej wizy misyjnej od końca lat 60-tych. Chrześcijańscy misjonarze nie są wpuszczani do kraju, a zagranicznym pracownikom organizacji pozarządowych oraz dziennikarzom coraz trudniej jest zdobyć wizę. Akty wandalizmu, profanacji oraz niszczenia chrześcijańskich symboli zdarzają się dość często zwłaszcza na terenach wiejskich oraz pół-miejskich. Pastorzy oraz misjonarze odwiedzający kościoły są rutynowo przesłuchiwani przez policję (wraz z ich gospodarzami i członkami kościołów).

Przemoc: Prześladowania w Indiach są nasycone przemocą, a ta wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Liczba odnotowanych incydentów jest bardzo wysoka, a jest to jedynie wierzchołek góry lodowej – wiele z nich nie jest podawanych w mediach ani odnotowywanych przez obserwatorów. W okresie objętym badaniami WWL 2018 przynajmniej 8 chrześcijan zabito z powodu wiary i co najmniej 50 kościołów (domowych) zostało zaatakowanych i zniszczonych, natomiast w rejonie Goa zniszczono ponad 100 grobów. W indyjskich więzieniach przebywa ponad 600 chrześcijan. Według informacji udzielanych przez kościoły partnerskie blisko 24000 chrześcijan padło ofiarą ataków fizycznych. Nie mniej niż 14 domów i posiadłości należących do chrześcijan napadnięto i zniszczono. Przynajmniej 336 chrześcijan zmuszono do opuszczenia ich domów. We wszystkich tych przypadkach faktyczne liczby mogą być dużo wyższe.

Przykłady niektórych nacechowanych przemocą incydentów są następujące:

  • 15 lipca 2017 roku pastor Sultan Masih został postrzelony z jadącego samochodu przed swoim kościołem w Ludhijanie, w Pendżabie. W wyniku postrzelenia pastor zmarł. (Źródło: International Christian Concern )
  • 15 marca 2017 roku chrześcijańska organizacja charytatywna z USA – Compassion International po 48 latach obecności w Indiach zakończyła swoją działalność w tym kraju. Spowodowane to było rosnącymi restrykcjami ze strony rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oskarżyło organizację o finansowanie indyjskich partnerów, którzy nie mieli uprawnień do otrzymywania zagranicznych funduszy. Od kiedy pro-hinduistyczna Indyjska Partia Ludowa doszła do władzy w roku 2014, ugrupowania hinduistyczne oskarżają chrześcijańskie organizacje charytatywne o wykorzystywanie prowadzonej działalności do konwersji Hindusów. (Źródło: UCAN )
  • 10 maja 2017 roku policja aresztowała sześciu pastorów w domu należącym do chrześcijanina w wiosce Salempur (Uttar Pradesh), gdzie wcześniej zgromadzili się wraz z około 250 wierzącymi na nabożeństwie, podczas którego modlono się o uzdrowienia. Pastorzy byli członkami nietradycyjnej wspólnoty chrześcijańskiej i zostali oskarżeni o naruszanie pokoju, wprowadzanie wrogości pomiędzy różnymi religiami oraz próbę wzniecenia zamieszek. (Źródło: UCAN )

6. Prognozy na przyszłość

Napastnicy będący radykalnymi hinduistami coraz częściej mogą cieszyć się bezkarnością podczas nękania muzułmanów lub chrześcijan. W efekcie tego poziom strachu oraz niepewności pośród większości chrześcijan w Indiach również rośnie. Fakt, że rząd odwraca głowę, gdy atakowane są religijne mniejszości może jedynie wzbudzić wzrost aktów przemocy w nadchodzących latach.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.