Prześladowania chrześcijan w Jordanii

Jordania

21
ŚIP
2018
Jordania
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna
Ranking poprzednie lata
27
ISO
JO
Jordania
Jordania
Chrześcijan
0,17
Populacja
7.88
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 13.200
Życie rodzinne : 13.300
Życie społeczne : 11.500
Życie w państwie: 10.900
Życie w Kościele : 12.900
Przemoc fizyczna: 9.600

Okres badawczy: 1 Listopad 2016 – 31 Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 66 / Pozycja: 21 (ŚIP 2017: 63 Punkty/ Pozycja 27)

2. Główne siły napędowe prześladowań

W Jordanii największych prześladowań doświadczają ludzie, którzy przeszli z islamu na chrześcijaństwo oraz wszyscy Ci, którzy zaangażowani są w służbę ewangelizacyjną. Władze rządowe kładą szczególny nacisk na działania mające na celu wywieranie nacisku na osoby nawrócone by powróciły do wyznawania islamu. Zdarza się, że informatorami o nawróconych są najczęściej najbliższe osoby z otoczenia. Okazuje się, że największa presja jest wywierana przez członków rodziny, którzy nie ograniczają się jedynie do samych pobić czy nękania psychicznego, ale dochodzi nierzadko do zabójstw.
Przynależność plemienna jest niezwykle silna w Jordanii. Przywódcy grup etnicznych próbują wpłynąć na nawróconych, aby wyrzekli się swojej nowej wiary.To samo dotyczy przywódców islamskich i "zwykłych obywateli", których pomimo nawrócenia uważa się nadal za muzułmanów. Celem rządowych urzędników jest monitorowanie chrześcijańskich kościołów i organizacji misyjnych, które aktywnie działają w procesie ewangelizacji i zmuszanie je do zaprzestania tych działań. Istnieje pewna presja ze strony przywódców kościołów prawosławnych i rzymsko-katolickich, jeśli chodzi o oficjalne uznanie nowych (głównie nietradycyjnych) kościołów protestanckich. Istnieje obawa, że jakakolwiek forma ewangelizacji spowoduje gwałtowny atak na wszystkich chrześcijan.

3. Cierpienie chrześcijan

Większość chrześcijan w Jordanii należy do wyznania prawosławnego i rzymskokatolickiego. Ogólnie rzecz biorąc, cieszą się względnie wysokim poziomem wolności religijnej, ale mogą doświadczać dyskryminacji (np. w obszarze zatrudnienia) i ograniczenia w publicznym głoszeniu Ewangelii.
Chrześcijanie o korzeniach muzułmańskich są najbardziej prześladowani za swoją wiarę, jednak ich niewielka liczba wciąż rośnie. Jednak ich sytuacja pogorszyła się w ciągu ostatnich kilku lat, a każde publiczne wyznanie wiary, prowadzi do poważnych konsekwencji, włączając w to pobicia, areszt i morderstwa.
Zbory ewangeliczne, baptyści i zielonoświątkowcy spotykają się również z wieloma przeciwnościami. Chrześcijanie muszą stawiać czoła zagrożeniom i przeszkodom w codziennym życiu.
Kościoły te nie są uznawane przez rząd jordański, który w wielu przypadkach doprowadził do bezkarnej przemocy wobec chrześcijan.

Przykłady 

  • 6 stycznia 2017 roku wandale włamali się do kaplicy cmentarnej i zniszczyli figurę Matki Boskiej.Ogólnie rzecz biorąc akty wandalizmu przeciwko kościołom są rzadkością w Jordanii. Mimo tego pojawiły się trzy incydenty ataków na kościoły lub ich zamknięcia.
  • Podczas okresu sprawozdawczego ŚIP 2018 było kilka przypadków ataków na domy chrześcijan także o pochodzeniu tych nawróconych z islamu.
  • Niewielka liczba chrześcijan nawróconych została aresztowana z powodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z ich wiarą.
  • Niektórzy nawróceni byli wykorzystywani fizycznie lub grożono śmiercią członkom ich rodzin.
  • Poinformowano również, że pewna liczba nawróconych muzułmanów opuściła swoje domy i była zmuszona do ukrywania się w kraju lub szukania innego miejsca do życia poza Jordanią. Kilku zagranicznych misjonarzy zmuszono do opuszczenia kraju z powodu swoich przekonań chrześcijańskich

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 13.200
Życie rodzinne : 13.300
Życie społeczne : 11.500
Życie w państwie: 10.900
Życie w Kościele : 12.900
Przemoc fizyczna: 9.600

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.