Länderprofil Katar

Katar

27
ŚIP
2018
Katar
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia
Ranking poprzednie lata
20
ISO
QA
Katar
Katar
Chrześcijan
0,21
Populacja
2.34
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 13.400
Życie rodzinne : 12.900
Życie społeczne : 11.700
Życie w państwie: 11.300
Życie w Kościele : 14.100
Przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy: 1 Listopad 2016 – 31 Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 63 / Pozycja: 27 (ŚIP 2017: 66 Punktów/ Pozycja 20)

2. Główne siły napędowe prześladowań

Chrześcijanie w Katarze doświadczają prześladowań we wszystkich warstwach społeczeństwa. Rząd, lokalna społeczność, a nawet rodzina mogą być niebezpieczne dla chrześcijan, a zwłaszcza tych nawróconych z Islamu, który jest jedyną zaakceptowaną formą religii, a prawo szariatu reguluje szeroki zakres zasad dotyczących życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Społeczeństwo Kataru związane jest konserwatywnymi normami islamskimi, egzekwowanymi przez zwykłych obywateli i rząd. Konserwatywny Islam Wahabicki jest państwową religią Kataru.

3. Cierpienie chrześcijan

Istnieją dwie ściśle oddzielone od siebie grupy chrześcijan w Katarze. Pierwsza z nich jest większa i składa się z chrześcijańskich emigrantów, którzy przywędrowali tu z różnych części Azji i Afryki w poszukiwaniu pracy. Rząd zezwala im na wspólne, publiczne spotkania i uprawianie swej religii w jednym tylko, wyznaczonym na obrzeżach stolicy Ad-Dauha miejscu. Nawracanie muzułmanów jest surowo zabronione i może prowadzić do oskarżenia, i wydalenia z kraju. Wielu z nich żyje i pracuje w złych warunkach, podczas gdy wiara jeszcze bardziej pogarsza ich sytuację życiową. Jednak omimo warunków w jakich muszą żyć, ich wspólnoty chrześcijańskie wciąż się powiększają.

Druga grupa składa się z ludzi nawróconych z Islamu na Chrześcijaństwo. Zarówno nawróceni z rdzennej ludności, jak i ci ze środowisk migracyjnych narażeni są na największe prześladowania. Wielu miejscowych chrześcijan nawróciło się poza granicami kraju. Stają oni w obliczu presji zarówno ze strony członków rodziny, jak i lokalnej społeczności, która oczekuje od nich, aby wyrzekli się swej nowej wiary. Konwertyci ze środowisk migracyjnych stają wobec dużej presji wywieranej na nich przez środowisko społeczne w miejscach pracy, w których żyją. Nawet ich pracodawcy mogą stać się źródłem prześladowań. Bez względu na ich pochodzenie, bycie chrześcijaninem zawsze niesie z sobą ogromne ryzyko dyskryminacji, prześladowań, monitorowania przez policję i wszelkiego rodzaju zastraszania przez islamskie samozwańcze grupy strzegące porządku publicznego, które nazywane są tam „siłami samoobrony obywatelskiej”. Co więcej zmiana wiary z Islamu na Chrześcijaństwo nie jest oficjalnie uznawana i może prowadzić do problemów prawnych zarówno w sprawach osobistych, jak i majątkowych. Mimo to rzadko zdarzają się doniesienia o tym, aby chrześcijanie byli zabijani, więzieni lub krzywdzeni za swą wiarę.


Przykład

  • W lutym 2017 roku Światowy Indeks Prześladowań poinformował o trudnych warunkach dla chrześcijańskich emigrantów, którzy przybyli do Kataru w poszukiwaniu pracy. W 2022 roku Katar chce być gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – FIFA. Kraj ten wydaje się być zdeterminowany do tego, aby zrobić jak najlepsze wrażenie na światowej opinii publicznej jako nowoczesne, efektowne, odnoszące sukcesy państwo, które jest przyjazne dla wszystkich, chcących wydawać pieniądze i dobrze się bawić. Nie może to jednak ukryć prawdy o innej stronie Kataru – głęboko nietolerancyjnym dla nie-muzułmanów kraju, z drastycznym podziałem między niezwykle bogatymi obywatelami Kataru, a setkami tysięcy często bezwzględnie eksploatowanych robotników, głównie z krajów azjatyckich.

4.Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 13.400
Życie rodzinne : 12.900
Życie społeczne : 11.700
Życie w państwie: 11.300
Życie w Kościele : 14.100
Przemoc fizyczna: 0.000

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.