Wiadomości z Kolumbii

Kolumbia

49
ŚIP
2018
Kolumbia
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
50
ISO
CO
Kolumbia
Kolumbia
Chrześcijan
46,66
Populacja
49.07
Zorganizowana korupcja
Etniczna wrogość
Sekularyzm
Życie prywatne: 7.292
Życie rodzinne : 7.612
Życie społeczne : 11.939
Życie w państwie: 8.464
Życie w Kościele : 7.656
Przemoc fizyczna: 10.185

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

56 Punkty/ Pozycja 49 (ŚIP 2017: 53 Punktów/ Pozycja 50)

2. Źródła prześladowań

W kraju przesiąkniętym korupcją głównymi źródłami prześladowań są liderzy grup przestępczych (karteli narkotykowych i dysydenckich partyzantów).Także liderzy społeczności lokalnych motywują mieszkańców do prześladowań chrześcijan z powodu prowadzonej przez nich pracy misyjnej oraz w obawie przed przejęciem przez nich dotychczas zajmowanych ziem.

3. Cierpienia chrześcijan 

Prześladowanie społeczności kościelnych jest szczególnie brutalne, gdy ich źródłem jest działalność grup przestępczych, które czują zagrożone wynikające z niezgody chrześcijan na wprowadzaną przez nie politykę strachu. Chrześcijanie prowadzący działalność misyjną muszą liczyć się z brutalnymi atakami na nich oraz ich rodziny ryzykując również swoje życie. Wielu chrześcijan zmuszonych jest płacić "haracz”, jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej. Szczególnie brutalne prześladowania muszą znosić osoby, które wcześniej były członkami grup przestępczych, a które nawróciły się na chrześcijaństwo. Prześladowania są obserwowane również w społecznościach lokalnych, w których kościoły oraz ich działalność są postrzegane są, jako zagrożenie dla istnienia oraz kontynuacji ich zwyczajów i wierzeń. Z powodu powyżej wymienionych przyczyn chrześcijanie nie mogą swobodnie spotykać się na nabożeństwach oraz prowadzić działań misyjnych. Także z powodu braku obecności władz państwowych, a w niektórych rejonach narażeni są na ciągłe ryzyko ataku ze strony osób i organizacji kontrolujących dany region.

Chrześcijanie są zmuszeni mierzyć się również z prześladowaniami z powodu szerzącego się agresywnego sekularyzmu bardzo silnie reprezentowanego w mediach i debatach publicznych, w czasie których krytykuje się wartości chrześcijańskie, drwi się i wyśmiewa się chrześcijan, gdy próbują uczestniczyć w debacie publicznej, zwłaszcza na temat rodziny, małżeństwa i nienarodzonego życia. Chrześcijanie kościołów nietradycyjnych znajdują się w gorszej sytuacji społecznej z powodu braku utraty przywilejów (w zakresie finansowania i procesu rejestracji) na rzecz kościoła rzymsko-katolickiego. Stało się to bardziej widoczne w okresie poprzedzającym wizytę papieża we wrześniu 2017 roku.

Przykłady

  • W czerwcu i lipcu 2017 roku wielu chrześcijanom w społecznościach lokalnych odmówiono dostępu do podstawowych usług, próbując w ten sposób zmusić ich do wyrzeczenia się wiary. Ponadto 17 kościołów chrześcijańskich zostało zaatakowanych przez miejscowych liderów w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w obrębie grupy etnicznej.

Pomimo negocjacji pokojowych z rządem, grupy przestępcze należące do oddziałów partyzanckich są nadal aktywne, a na niektórych obszarach stały się silniejsze. W dniu 16 maja 2017 roku katolickiemu księdzu w Buenaventurze grożono śmiercią po tym, jak potępił działalność przestępczą w swoim regionie. W dniu 28 lipca 2017 roku znaleziono zamordowanego księdza w Raudal (Antioquia). Z powodu rosnącego strachu i braku bezpieczeństwa wielu chrześcijan i innych obywateli ucieka z domów.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 7.292
Życie rodzinne : 7.612
Życie społeczne : 11.939
Życie w państwie: 8.464
Życie w Kościele : 7.656
Przemoc fizyczna: 10.185

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.