Prześladowania w Kuwejcie

Kuwejt

34
ŚIP
2018
Kuwejt
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna
Ranking poprzednie lata
38
ISO
KW
Kuwejt
Kuwejt
Chrześcijan
0,35
Populacja
4.10
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.400
Życie rodzinne : 12.600
Życie społeczne : 11.600
Życie w państwie: 10.900
Życie w Kościele : 12.300
Przemoc fizyczna: 0.400

Okres badawczy: 1 Listopada 2016 – 31 Października 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 61 / Pozycja: 34 (ŚIP 2017: 57 Punktów/ Pozycja 38)

2. Główne siły napędowe prześladowań

Chrześcijanie doświadczają prześladowań na wszystkich poziomach społeczeństwa: rząd, lokalna społeczność, a nawet rodzina może być niebezpieczna dla chrześcijan, a zwłaszcza dla nawróconych z islamu. Żadna inna religia poza islamem nie jest do zaakceptowania. Społeczeństwo w Kuwejcie jest związane konserwatywnymi normami islamskimi narzucanymi przez zwykłych obywateli, radykalne ugrupowania islamskie i rząd, który będzie ulegał żądaniom tych grup, dopóki nie będzie zagrożona ich pozycja i władza.

Kuwejt postrzega ideę oddzielenia religii od życia społecznego i politycznego jako niezrozumiałą. Prawo szariatu określa szeroki zakres zasad życia osobistego, rodzinnego i wspólnotowego. Chociaż Konstytucja zawiera zapis o wolności wyznania, to jednak mówi również o tym, że praktyka wolności wyznania nie powinna naruszać ustalonych zwyczajów, porządku publicznego czy moralności publicznej, pozostawiając w ten sposób mało miejsca na chrześcijańskie życie wspólnotowe.

3. Cierpienie chrześcijan

Chrześcijanie – uchodźcy mają stosunkowo dużą swobodę uczestniczenia w nieformalnych nabożeństwach. Oficjalne miejsca zgromadzeń przeznaczone na nabożeństwa są jednak zbyt małe w stosunku do liczby gromadzących się. Według anonimowego źródła, zarządzający tymi budynkami kościelnymi doprowadzają nawet do sporów pomiędzy różnymi grupami chrześcijańskimi. Otrzymanie budynku na nabożeństwa jest niezwykle trudne. 

Największe prześladowania odczuwają osoby nawrócone z islamu, ponieważ znajdują się pod presją zarówno członków rodziny, jak i lokalnej społeczności, aby wyprzeć się swojej wiary. Zagraża im dyskryminacja, nękanie, w swojej działalności są pod ciągłą policyjną obserwacją oraz poddawani są wszelkim formom zastraszania stróżów prawa. Ponadto zmiana wiary (z islamu) nie jest oficjalnie uznawana i może prowadzić do problemów prawnych w sprawach personalnych oraz majątkowych. Pomimo tych wszystkich czynników, rzadko zdarzają się doniesienia o tym, że chrześcijanie są zabijani, więzieni lub krzywdzeni za wiarę.

Przykłady

  • Rząd wymaga nauki religii Islamu dla wszystkich uczniów w szkołach państwowych i prywatnych. Nauczanie chrześcijaństwa w szkołach jest zabronione, nawet dla prawnie uznanych grup chrześcijańskich.
  •  Według raportu Amnesty International – Report 2016/17 – władze zaostrzyły ograniczenia wolności słowa. Nowe prawo w zakresie cyberprzestępczości (przestępstwo dokonane przy zastosowaniu narzędzi elektronicznych) jeszcze bardziej ograniczyło możliwość wyrażania swoich myśli online, skazując na karę do 10 lat pozbawienia wolności za krytykę rządu, sądownictwa i innych spraw. Świadczy to o ograniczonych możliwościach, w których chrześcijanie muszą żyć.
  • W tym samym raporcie Amnesty International pisze, że parlament kuwejcki zatwierdził niedawno ustawę o mediach elektronicznych regulującą wszystkie publikacje online, w tym gazety internetowe, media społecznościowe i blogi, nakładając na nie prawny obowiązek uzyskania rządowej licencji na prowadzenie działalności. Ustawa ta nie tylko bardziej ogranicza i tak już ograniczoną wolność wyrażania opinii, ale także wolność wyznania, utrudniając dzielenie się Ewangelią w internecie, pamiętając, że (zgodnie z Konstytucją) "praktyka wolności wyznania nie powinna naruszać ustalonych zwyczajów, porządku publicznego czy moralności publicznej".

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 13.400
Życie rodzinne : 12.600
Życie społeczne : 11.600
Życie w państwie: 10.900
Życie w Kościele : 12.300
Przemoc fizyczna: 0.400

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.