Prześladowania w Laosie

Laos

20
ŚIP
2018
Laos
Religia
Buddyzm
Ustrój
Republika Demokratyczna
Ranking poprzednie lata
24
ISO
LA
Laos
Laos
Chrześcijan
0,23
Populacja
7.04
Presja ze strony komunizmu
Etniczna wrogość
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 12.900
Życie rodzinne : 8.600
Życie społeczne : 13.600
Życie w państwie: 13.900
Życie w Kościele : 14.900
Przemoc fizyczna: 3.500

Okres badawczy: 1 listopada 2016 – 31 października 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 67 / Pozycja: 20 (ŚIP 2017: 64 Punkty/ Pozycja 24)

2.  Główne siły napędowe prześladowań                      

Chrześcijanie są regularnie prześladowani przez (komunistyczne) władze rządowe – najczęściej na szczeblu prowincji – oraz lokalnych członków Partii Komunistycznej. Zdarzają się sytuacje, w których władze współpracują z lokalnymi przywódcami religijnymi (głównie mnichami buddyjskimi) w celu wywarcia presji na chrześcijan, zwłaszcza na konwertytów. Bardzo często doświadczają oni prześladowań ze strony swoich własnych rodzin. Podjęto również wysiłki w celu monitorowania działalności kościołów domowych z pomocą niektórych zarejestrowanych kościołów. Normalni obywatele, zwłaszcza na wsi, patrzą z podejrzliwością na chrześcijan, a niekiedy nawet wypędzają ich z wioski.

Wiadomości z Laosu

3. Cierpienie chrześcijan

Władze komunistyczne ściśle monitorują wszelkie działania religijne i kontrolują je, w tym również działalność religijną zarejestrowanego kościoła. Pamiętajmy, że wszystkie zgromadzenia muszą być zgłaszane do administracji, natomiast kościoły domowe muszą działać potajemnie, gdyż uważane są za "nielegalne zgromadzenia".
Konwertyci najbardziej doświadczają siły prześladowań. Uważa się ich za tych, którzy wykluczają się poza nawias społeczności (buddyjsko-animistycznej) i są regularnie prześladowani przez swoje rodziny (liczące wielu członków, jako że laotańskie domostwa zazwyczaj składają się z trzech pokoleń mieszkających pod jednym dachem) oraz lokalne władze. Prześladowcy często podburzają lokalną społeczność lub używają przywódców religijnych, aby wywierać presję na chrześcijan.

Przykłady

  • W sierpniu 2016 roku premier Thongloun Sisoulith wydał nowe rozporządzenie: Dekret 315 w sprawie zarządzania i ochrony praktyk religijnych. Dekret 315 definiuje rolę rządu jako ostatecznego arbitra dozwolonej działalności religijnej. Dekret 315 zastępuje dekret 92. Rząd opublikował nowy dekret w trakcie okresu sprawozdawczego ŚIP 2018. Wprowadzi on jeszcze więcej ograniczeń i kłopotów dla chrześcijan. Bezpośrednim skutkiem tej aktualizacji było wywarcie przez policję większej presji na chrześcijan w prowincji Luang Prabang, aby zaprzestali odbywania spotkań. Nowe prawo wymaga zarejestrowania miejsca kultu, które jest własnością kościoła i zarejestrowania osoby duchownej usługującej w danym kościele, aby można je było uznać za legalne. Jednak jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia. Po pierwsze: nikt nie chce sprzedawać ziemi na budowę kościołów. Po drugie: nowe prawo stanowi, że budowa kościołów musi być zatwierdzona przez premiera.
  • W kilku przypadkach chrześcijanie zostali wypędzeni ze swoich wspólnot w okresie sprawozdawczym ŚIP 2018. Doniesienia o zniszczeniu kościołów mniejszości Hmong nie mogły zostać potwierdzone i dlatego nie zostały uwzględnione w punktacji. Dom pewnego chrześcijanina został podpalony w styczniu 2017 roku. Natomiast w marcu 2017 roku policja w prowincji Xaisomboun zatrzymała na kilka dni co najmniej dwóch laotańskich chrześcijan. Pojawiły się też doniesienia o przetrzymywaniu i aresztowaniu większej liczby chrześcijan z plemienia Hmong.

4. Wzorzec chrześcijan

Życie prywatne: 12.900
Życie rodzinne : 8.600
Życie społeczne : 13.600
Życie w państwie: 13.900
Życie w Kościele : 14.900
Przemoc fizyczna: 3.500

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.