Prześladowania w Omanie

Oman

46
ŚIP
2018
Oman
Religia
Islam
Ustrój
Sułtanat
Ranking poprzednie lata
49
ISO
OM
Oman
Oman
Chrześcijan
0,20
Populacja
4.74
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.188
Życie rodzinne : 11.459
Życie społeczne : 10.337
Życie w państwie: 8.008
Życie w Kościele : 11.198
Przemoc fizyczna: 0.185

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punkty/ Pozycja 46 (ŚIP 2017: 53 Punkty/ Pozycja 49)

2. Źródła prześladowań

Podobnie jak w innych krajach Zatoki Perskiej islam dominuje w społeczeństwie, polityce i systemie prawnym Omanu (prawo szariatu). Jednak ze względu na dominację Ibadytyzmu – ruchu muzułmańskiego działającego jedynie wśród większości w Omanie – jest to kraj, w którym chrześcijanie, a nawet nawróceni z islamu konwertyci nie doświadczają żadnych gwałtownych reperkusji. Ibadytyzm scharakteryzowano jako: "umiarkowany konserwatyzm" z założeniami łączącymi w sobie zarówno surowość, jak i tolerancję. Według ekspertów, wyznawcy ibadytyzmu nie stosują przemocy w przeciwieństwie do sunnitów czy szyitów. Nie wierzą w przemoc nawet wobec tych, którzy opuszczają islam.

Niemniej jednak społeczeństwo Omanu jest konserwatywne, a relacje plemienne są ważne. Plemiona i religia są ze sobą wzajemnie powiązane; porzucenie islamu jest zatem postrzegane jako zdrada zarówno plemienia, jak i rodziny. Apostazja wywołuje konflikty zaś członkowie plemion i rodzin podejmują działania na rzecz przywrócenia apostaty do porzuconej religii.

W przeciwieństwie do sąsiednich krajów rząd Omanu aktywnie promuje tolerancję religijną. Nie zmienia to jednak faktu, że prawo opiera się na prawie szariatu, dopuszczając wolność wyznania tylko tak długo, jak długo nie narusza ona ustalonych zwyczajów, polityki i moralności w obrębie społeczeństwa. Ponadto niedemokratyczny rząd poddaje swoich obywateli – zwłaszcza mniejszości – ścisłej kontroli.

3. Cierpienia chrześcijan

Wspólnoty chrześcijańskie ekspatów w Omanie spotykają się z tolerancją. Jednakże organizacje religijne muszą posiadać autoryzację władz. Ich funkcjonowanie jest ograniczone, tak by nieobrażało obywateli. Spotkania chrześcijańskie są monitorowane pod kątem obecności w nich treści antypaństwowych. Zarejestrowanie związku wyznaniowego lub budowa budynków sakralnych jest bardzo trudnym zadaniem.

Rodzina i społeczeństwo wywierają presję na apostatów. Bardzo często osoby porzucające islam są wydalane z rodzinnych domów oraz pozbawiane pracy. Muszą podejmować szczególne środki ostrożności w celu uniknięcia dyskryminacji, prześladowań i nękania. Istnieje również dyskryminacja prawna, z którą należy walczyć; na przykład kodeks rodzinny/honorowy stwierdza, że "jeśli mąż opuszcza islam wówczas traci przysługujące mu prawo do opieki".

Chociaż tzw. Państwo Islamskie bardzo ucierpiało, to jednak jego radykalne idee nadal mają wpływ na społeczeństwo Omanu. Niezaprzeczalne doniesienia wskazują, że w kraju powstają komórki Państwa Islamskiego, co budzi zaniepokojenie wśród wspólnoty chrześcijańskiej.

Przykłady prześladowań

  • Publiczny prozelityzm jest zabroniony. Konwersja może mieć charakter prywatny. Niektórzy konwertyci i zagraniczni chrześcijanie zaangażowani w ewangelizację zostali wezwani na przesłuchania.
  • Rząd płaci wynagrodzenie niektórym sunnickim imamom, czego nie praktykuje w przypadku niemuzułmańskich przywódców religijnych.
  • Niemuzułmańskie grupy religijne muszą rejestrować swoją działalność w odpowiednich urzędach. Proces rejestracji jest podstawą do akceptacji działalności, kontroli oraz dzierżawy budynków.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 12.188
Życie rodzinne : 11.459
Życie społeczne : 10.337
Życie w państwie: 8.008
Życie w Kościele : 11.198
Przemoc fizyczna: 0.185

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.