Prześladowania na Sri Lance

Sri Lanka

44
ŚIP
2018
Sri Lanka
Religia
Buddyzm
Ustrój
Demokracja
Ranking poprzednie lata
45
ISO
LK
Sri Lanka
Sri Lanka
Chrześcijan
1,93
Populacja
20.91
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 9.792
Życie rodzinne : 7.692
Życie społeczne : 10.657
Życie w państwie: 10.482
Życie w Kościele : 9.584
Przemoc fizyczna: 6.667

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punktów/ Pozycja 44 (ŚIP 2017: 55 Punktów/ Pozycja 45)

Wiadomości ze Sri Lanki

2.  Źródła prześladowań  

Główną siłą napędową prześladowań są radykalne ruchy buddyjskie czasami wspierane przez (lokalnych) urzędników. Chociaż wybór nowego rządu w 2015 roku doprowadził do niewielkiego ograniczenia działalności grupy Bodu Bala Sena, inne ruchy, takie jak Sinha Le stały się aktywne i zyskały na sile. Twierdzą one, że Sri Lanka jest narodem synhali buddyjskiej i  Są autorami kampanii promujących tę ideologię. BBS przekształciła się w między czasie w partię polityczną, ale jak dotąd nie odniosła szczególnych sukcesów. Chociaż BBS koncentrowała się bardziej na atakowaniu mniejszości muzułmańskiej ich ofiarami często padają również chrześcijanie i kościoły. Członkowie BBS wraz z wiejskimi urzędnikami wymuszali na konwertytach opuszczenie przez nich dotychczasowego miejsca zamieszkania.

3. Cierpienie chrześcijan

Chrześcijanie nawróceni z buddyzmu lub hinduizmu spotykają się z najbardziej okrutnymi prześladowaniami. Osoby nawrócone na chrześcijaństwo są ofiarami prześladowań, dyskryminacji i marginalizacji ze strony rodzin, jak i społeczności lokalnej. Są poddawani naciskom z zamiarem nakłonienia ich do powrotu do religii macierzystej. Apostazja jest uznawana za zdradę: bowiem oczekuje się,  że wszyscy etniczni syngalezi (większość na Sri Lance) będą wyznawali buddyzm. Podobnie jak w obrębie mniejszości tamilskiej na północnym wschodzie oczekuje się, że będą hinduistami. Mniejszość chrześcijańska jest częściowo tolerowana, ale nawrócenie na chrześcijaństwo jest niedopuszczalne. Co więcej kościoły nietradycyjne są często atakowane przez sąsiadów, do których często dołączają buddyjscy mnisi, a także lokalni urzędnicy, domagając się zamknięcia budynków kościelnych, których działania uznaje się za niezgodne z prawem. Organizowane są również manifestacje i protesty skierowane przeciwko chrześcijanom – zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Przykłady prześladowań 

  • Większość szkół państwowych nie naucza religii chrześcijańskiej jako przedmiotu, tak więc chrześcijańscy uczniowie zmuszeni są do nauki buddyzmu lub hinduizmu. Pojawiły się też doniesienia, że dzieci są zmuszane są do udziału w obrzędach buddyjskich.
  • 5 stycznia 2017 roku Tłum prowadzony przez buddyjskiego mnicha zaatakował ośrodek modlitwy Kithu Sevana w Paharaija na północnym zachodzie Sri Lanki. Przywódca kościoła doniósł:"Najpierw grozili nam słownie. Potem przyszli z drewnianymi pałkami, metalowymi prętami i nożami, i zniszczyli wszystko ".
  • W marcu 2017 roku grupa około 50 osób, w tym mnichów buddyjskich, zablokowała drogę do chrześcijańskiego kościoła braterskiego w Ingirii w okręgu Kalatura, domagając się, aby chrześcijanie zakończyli trwające nabożeństwo, oskarżając ich o zakłócanie miru. Kiedy lider wspólnoty wróciłdo domu z posterunku policji zastał oczekujący na niego tłum, zaś w okna w jego domu zostały wybite.
  • Arcybiskup Kolombo, kardynał Malcolm Ranjith publicznie stwierdził w czerwcu 2017 roku, że w kraju nie doszło do ataków ani do przymusowego zamykania kościołów. Biorąc pod uwagę dobrze udokumentowane przypadki ataków na kościoły w okresie raportowym ŚIP 2018 wydaje się on postrzegać wyłącznie Rzymskokatolików jako chrześcijan.

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 9.792
Życie rodzinne : 7.692
Życie społeczne : 10.657
Życie w państwie: 10.482
Życie w Kościele : 9.584
Przemoc fizyczna: 6.667

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.