Prześladowania w Tunezji

Tunezja

30
ŚIP
2018
Tunezja
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
29
ISO
TN
Tunezja
Tunezja
Chrześcijan
0,02
Populacja
11.50
Presja ze strony islamu
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 11.900
Życie rodzinne : 13.200
Życie społeczne : 10.600
Życie w państwie: 10.700
Życie w Kościele : 12.000
Przemoc fizyczna: 3.900

Okres badawczy: 1 Listopada 2016 – 31 Października 2017

Podsumowanie

Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 62 / Pozycja: 30 (ŚIP 2017: 61 Punktów/ Pozycja 29)

2. Główne siły napędowe prześladowań

Prześladowania w Tunezji spowodowane są głównie ogólną wrogością wobec chrześcijan widoczną w społeczeństwie islamskim. Można powiedzieć, że od czasu Arabskiej Wiosny w 2011 roku państwo stało się relatywnie bardziej tolerancyjne wobec chrześcijan. Jednak obserwuje się coraz większy wpływ radykalnych nauk islamskich. Choć cudzoziemcy w Tunezji cieszą się dużą swobodą religijną, to nie mają możliwości angażowania się w działalność ewangelizacyjną. Niewielka wspólnota nawróconych Tunezyjczyków doświadcza prześladowań ze strony członków rodziny, krewnych i całej społeczności oraz napotyka trudności z władzami państwowymi z powodu ich nawrócenia na chrześcijaństwo.

3. Cierpienie chrześcijan

Dziennikarz, który dogłębnie zbadał sytuację tunezyjskich chrześcijan oświadczył:
„Tunezyjscy chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją i atakami, które często są mało znane i ukryte przed wzrokiem publicznym. Ma to wpływ na ich codzienne życie. Ze względu na swoją tożsamość chrześcijańską wielu nie ma pewności jeśli chodzi o dalsze zatrudnienie, obawia się porzucenia przez rodziny, przyjaciół, a nawet narzeczonych; są oni ofiarami przemocy werbalnej, psychicznej i fizycznej, i nie mają równych szans w konfliktach prawnych, by identyfikować się jako chrześcijanie i poślubić kogokolwiek chcą."
Ze względu na wyżej wymienione czynniki większość tunezyjskich chrześcijan decyduje się ukrywać swoją wiarę, nie mogąc otwarcie czcić Boga i żyć jak chrześcijanie. Wrogość i presja z jaką spotykają się w społeczeństwie sprawia, że dzielenie się wiarą z członkami rodziny, krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi lub kolegami jest niebezpieczne. Tunezyjscy chrześcijanie mają również trudności z gromadzeniem się w celu oddawania Bogu czci i spotykania się z braćmi i siostrami z uwagi na ryzyko, jakie mogłoby się z tym wiązać.


Przykłady 

  • Obiekty i budynki kościelne są monitorowane rzekomo ze względów bezpieczeństwa, ale naprawdę jest to forma inwigilacji. 
  • W czasie przygotowywania Indeksu Prześladowań na 2018, kilkunastu chrześcijan zostało zatrzymanych i przesłuchanych przez władze z powodów religijnych.
  • W lutym 2017 roku doniesiono, że cmentarz chrześcijański w mieście Safakis został zdewastowany. Uważa się, że wydarzenie to miało podłoże religijnie.2

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.