Prześladowania w Wietnamie

Wietnam

18
ŚIP
2018
Wietnam
Religia
Religie plemienne
Ustrój
Republika socjalistyczna
Ranking poprzednie lata
17
ISO
VN
Wietnam
Wietnam
Chrześcijan
8,37
Populacja
95.42
Presja ze strony komunizmu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 12.400
Życie rodzinne : 8.400
Życie społeczne : 12.700
Życie w państwie: 14.200
Życie w Kościele : 13.800
Przemoc fizyczna: 7.400

Okres badawczy: 1 listopada 2016 – 31 października 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

ŚIP 2018 Punkty: 69 / Pozycja: 18 (ŚIP 2017: 71 Punktów/ Pozycja 17)

2. Siły napędowe prześladowań

Rząd od szczebla krajowego do lokalnego prześladuje mniejszość chrześcijańską przez uchwalane przez siebie ustawy i sposób ich wdrażania (oraz błędnej interpretacji) na szczeblu oddolnym. Nowe prawo zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 roku. Liderzy grup etnicznych w dążeniu do utrzymania kultury plemienia również wykluczają chrześcijan i postrzegają ich jako zdrajców swojej kultury, i tożsamości. Mieszkańcy wiosek także ich prześladują. Spiskują ze sobą nawzajem lub z lokalnymi władzami w celu dokonywania aktów przemocy na wierzących, wypędzania ich z wioski lub zakłócania spotkań chrześcijańskich poprzez obrzucanie kamieniami miejsc spotkań. Niechrześcijańscy krewni są również silnymi prześladowcami, odcinając więzi rodzinne i wyrzekając się wspólnego dziedzictwa; w niektórych przypadkach zmuszając chrześcijańskich współmałżonków do rozwodu, a także pozbawiając chrześcijańskich rodziców prawa do opieki nad ich dziećmi.

3. Cierpienie chrześcijan

Historyczne wspólnoty chrześcijańskie, takie jak Kościół rzymsko-katolicki, które stanowią zdecydowaną większość chrześcijan w Wietnamie, mają zazwyczaj więcej przestrzeni do poruszania się, oprócz tego, że są monitorowane. Jeśli jednak katolicy są aktywni politycznie czy to jako blogerzy, czy też jako działacze przeciwko zanieczyszczeniu środowiska, albo w jakiś podobny sposób, to są celem władz i mogą zostać aresztowani, a nawet skazani. W kilku miastach oraz prowincjach kongregacje katolickie posiadają rozległe grunty, które władze państwowe przejmują dla celów rozwojowych i monetarnych. Protesty przeciwko tej praktyce są tłumione.

Konwertyci z religii ludowych i protestanci z nietradycyjnych denominacji są intensywniej prześladowani, zwłaszcza jeśli mieszkają na odległych obszarach wiejskich w środkowym i północnym Wietnamie. Większość z nich należy do mniejszości etnicznych, takich jak Hmong i doświadcza wszelkich form prześladowań, począwszy od wykluczenia społecznego, nękania oraz dyskryminacji, a skończywszy na brutalnych atakach wypędzania z ich własnych domów czy z wiosek. W wielu przypadkach lokalne władze komunistyczne nie są bezpośrednio zaangażowane, lecz zatrudniają bandytów do działania przeciwko nim. W kilku przypadkach chrześcijanie uciekli za granicę i ubiegali się o azyl np. w sąsiedniej Kambodży, ale zostali odesłani z powrotem z powodu nacisków ze strony władz wietnamskich.

Przykłady 

  • Dzieci chrześcijańskie należące do mniejszości etnicznej są dyskryminowane w szkołach i nie poświęca się im takiej samej uwagi jak innym; często zaniedbuje się również ich potrzeby zdrowotne. Niektórzy nie mogą nawet uczęszczać do szkoły ze względu na wiarę chrześcijańską. Kiedy studenci z rdzennych plemion w centralnych wyżynach przeszli na chrześcijaństwo, ich dyrektor szkoły groził im wydaleniem. Nauczyciele starają się również zniechęcać chrześcijan, twierdząc, że nikt nie będzie ich zatrudniał chrześcijan powodu ich wiary po ukończeniu szkoły, więc lepiej byłoby, gdyby zupełnie z niej zrezygnowali.
  •  We wciąż trwająca sadze chrześcijańskich uchodźców zwanych Montagnard, którzy opuścili środkowe prowincje wietnamskie z powodu prześladowań i uciekli do Kambodży, w okresie sprawozdawczym ŚIP 2018 dokonał się nowy zwrot. Podczas gdy repatriowano ponad 100 uchodźców, w kwietniu 2017 roku doniesiono, że od marca 2017 roku 50 Montagnardów uciekło z Kambodży do Tajlandii, co pokazuje, jak bardzo starają się oni uniknąć prześladowań w Wietnamie.
  •  7 czerwca 2017 r. wandale ponownie zaatakowali budynek kościoła katolickiego, którego zgromadzenie znane jest z głośnej krytyki rządu wobec obchodzenia się z niszczycielskim wyciekiem toksycznych odpadów, do którego doszło w 2016 roku.
  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku w Wietnamie aresztowano kilku katolickich działaczy i blogerów oraz protestanckich pastorów. W bezprecedensowy sposób deportowano nawet katolickiego profesora do Francji i protestanckiego pastora do Stanów Zjednoczonych.

Wiadomości z Wietnamu

Wywiad Wywiad
Wietnam_wywiad_modlitwa
Wietnam

Barnaba* doświadczył zarówno radości, jak i cierpienia służąc w Wietnamie. Zrezygnował z kariery i prowadzenia dobrze prosperującego biznesu, aby założyć wspólnotę chrześcijańską.

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
Wietnam
Wietnam

(Open Doors Polska) - 1 marca w północno-zachodnim Wietnamie zaatakowano cztery rodziny chrześcijańskie. W wyniku przeprowadzonych napadów cztery osoby musiały być hospitalizowane przez osiem dni.

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
Wietnam
Wietnam

Wietnamska katolicka blogerka nie zdołała wygrać apelacji o anulowanie wyroku skazującego ją na 10 lat więzienia za pisanie "antypaństwowych postów".

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
12.10.2017-Wietnam-News
Wietnam

(Open Doors Polska) - Thao Apao* wiedział, kto jest odpowiedzialny za szczęście, ochronę, zdrowie i inne ważne rzeczy: duchy, które były czczone i powoływane przez plemię Hmong dla niezliczonych po

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
Chrześcijanie w Wietnamie
Wietnam

(Open Doors Polska) - Oficjalne prześladowania, pobicie członków rodzin i wewnętrzne wyzwania przez fałszywe doktryny: wietnamski Kościół przeżywa burzliwe czasy.

4.Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 12.400
Życie rodzinne : 8.400
Życie społeczne : 12.700
Życie w państwie: 14.200
Życie w Kościele : 13.800
Przemoc fizyczna: 7.400

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.