Prześladowania w Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie

40
ŚIP
2018
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna i Elekcyjna
Ranking poprzednie lata
44
ISO
AE
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chrześcijan
1,22
Populacja
9.40
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.646
Życie rodzinne : 12.340
Życie społeczne : 10.898
Życie w państwie: 9.505
Życie w Kościele : 9.063
Przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy: 1. Listopad 2016 – 31. Październik 2017

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

58 Punktów/ Pozycja 40 (ŚIP 2017: 55 Punktów/ Pozycja 44)

2. Źródła prześladowań

Istnieje ostry kontrast między tym, jak traktowane są różne kategorie chrześcijan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Społeczeństwo Emiratów jest dość tolerancyjne wobec wspólnot chrześcijańskich składających się z emigrantów, które to mają względną wolność w oddawaniu czci. Jednak nawróceni z islamu na chrześcijaństwo napotykają dużą presję. Przeważnie są prześladowani przez swoje rodziny i społeczeństwo, co sprawia, że działania rządu przeciwko nim są niepotrzebne. W ten sposób rząd może aktywnie głosić i promować tolerancję religijną, jednocześnie promując islam.

3. Cierpienia chrześcijan 

Chociaż chrześcijańskie wspólnoty emigrantów (jak wspólnoty składające się z Hindusów i Sikhów) mogą praktykować swoją wiarę, to jednak napotykają na ograniczenia. Mogą jedynie sprawować kult prywatnie, ale muszą powstrzymać się od publicznego wyrażania swojej wiary. Rząd nie pozwala im na publiczne uwielbienie, głoszenie Słowa i modlenie się. Ponadto społeczeństwo Emiratów jest konserwatywne i zmusza chrześcijan do publicznego ograniczania się. Muszą być ostrożni w swoich publicznych kontaktach, szczególnie dlatego, że nawracanie muzułmanów w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione.

Nawróceni z islamu są najbardziej prześladowani, ponieważ napotykają na presję członków rodziny i lokalnej społeczności, aby wyrzec się wiary chrześcijańskiej. Ta surowa presja sprawia, że konwertyci nie mogą ujawnić swojego nawrócenia. Jest to prawdopodobnie powód, dla którego prawie nie ma doniesień o tym, że chrześcijanie zostali zabici lub skrzywdzeni za swoją wiarę.

Przykłady prześladowań

  • Według Międzynarodowego Raportu Departamentu Stanu USA o Wolności Religijnej w styczniu 2016 roku władze lokalne w emiracie Szardża aresztowały i deportowały trzech bezpaństwowców oskarżonych o nawracanie, stwierdzając, że idąc od drzwi do drzwi "głosili religię inną niż islam". Chociaż raport nie określa religii trzech oskarżonych, to wskazuje, w jaki sposób rząd egzekwuje przepisy zabraniające nawracania muzułmanów. Jest to ilustracja pokazująca, jak trudno jest dzielić się Ewangelią z muzułmanami w ZEA.
  • Według Międzynarodowego Raportu o Wolności Religijnej dwaj główni dostawcy usług internetowych w tym kraju – w większości należący do rządu – nadal blokowali niektóre strony internetowe krytyczne wobec islamu lub popierały poglądy religijne, które rząd uznał za ekstremistyczne (w tym strony muzułmańskie). Usługodawcy również blokowali inne witryny związane z tematyką religią, w tym niektóre z informacjami o judaizmie, chrześcijaństwie, ateizmie i ze świadectwami byłych muzułmanów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo.  W ten sposób rząd aktywnie cenzuruje Internet, co zmusza chrześcijan do zachowania ostrożności w wyrażaniu swojej wiary online.
  • W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest zbyt mało kościołów. Chociaż rządząca Emiratami rodzina przekazała ziemię pod ich budowę, wciąż trudno jest utworzyć nowe kościoły. Organizacje religijne nie są zobowiązane do rejestrowania się w rządzie, ale brak jest jasnych przepisów prawnych, co skutkuje niejednoznacznym statusem prawnym dla wielu grup i stwarza trudności w realizacji niektórych funkcji administracyjnych, w tym bankowych czy zawierania umów najmu.    

4. Wzorzec prześladowań

Życie prywatne: 13.646
Życie rodzinne : 12.340
Życie społeczne : 10.898
Życie w państwie: 9.505
Życie w Kościele : 9.063
Przemoc fizyczna: 0.000

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.