Prześladowania w Chinach

Chiny

39
ŚIP
2097
Chiny
Religia
Ateistyczna ideologia państwa
Ustrój
Republika Ludowa
Ranking poprzednie lata
33
ISO
CN
Chrześcijan
97,20
Populacja
1388.23
Presja ze strony komunizmu
Presja ze strony islamu
Religijnie motywowany nacjonalizm
Życie prywatne: 10.313
Życie rodzinne : 7.532
Życie społeczne : 7.692
Życie w państwie: 9.961
Życie w Kościele : 12.813
Przemoc fizyczna: 8.519

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punktów/ Pozycja 39 (ŚIP 2016: 57 Punktów/ Pozycja 33)

2. Główne siły napędowe prześladowań

Komunistyczna i post-komunistyczna opresja (siła główna), a w stopniu mniejszym islamski ekstremizm oraz religijny nacjonalizm.

3. Kontekst

Większość prześladowań dotyka niewielkich mniejszości konwertytów wywodzących się od Tybetańczyków oraz ujgurskich muzułmanów, jednakże chrześcijanie mieszkający pośród większości Han także zmagają się z ciągłymi restrykcjami. Akcja niszczenia krzyży w prowincji Zhejiang dobiegła końca, jednak w kilku prowincjach wciąż ma miejsce przerywanie nabożeństw. Nowe prawo regulujące działanie organizacji pozarządowych (NGO) oraz nowe projekty regulacji dotyczących religii to sygnały zacieśniającej się kontroli, szczególnie wobec chrześcijan. Ze względu na to, że chrześcijanie stanowią największą siłę społeczną w Chinach nie znajdującą się pod kontrolą Partii Komunistycznej, zauważalne są rosnące wysiłki mające na celu objęcie ich kontrolą państwa.

Wiadomości z Chin

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
2020-03-23_Open_Doors_600x420_Chiny_Teaser
Chiny

Zgodnie z zaleceniami rządowymi związanymi z pandemią COVID-19 (koronawirus) większość budynków kościelnych w Polsce w minioną niedzielę nie wypełniło się wiernymi.

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
2020-03-18_Open_Doors_600x420_Chiny_Teaser
Chiny

(Open Doors Polska) - Od początku roku miasto Wuhan jest jednoznacznie kojarzone z wybuchu pandemii koronawirusa.

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
2020-01-17_Open_Doors_600x420_Chiny_Teaser
Chiny

(Open Doors Polska) - Kompleksowe środki nadzoru Komunistycznej Partii Chin niepokoją obecnie wielu obserwatorów sytuacji chrześcijan w „Państwie Środka”, w którym prawa człowieka i wolność religij

Wiadomości prasowe Wiadomości prasowe
2019-10-04_Open_Doors_600x420_Chiny_Teaser
Chiny

(Open Doors Polska) - 70 rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej jest obchodzona w Pekinie w bardzo uroczysty sposób. Tymczasem na ulicach Hongkongu panuje zupełnie inna atmosfera.

Wiadomości Wiadomości
19.09.06_News_Chiny
Chiny

(Open Doors Polska) - Od czasu wprowadzenia nowej ustawy religijnej w lutym 2018 r.

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Wszystkie grupy chrześcijan są w Chinach są dotknięte prześladowaniami. Ekspatrianci, wspólnoty tradycyjne (włączając w to kościoły kontrolowane przez rząd oraz nietradycyjne kościoły protestanckie) doświadczają monitoringu i ograniczeń wolności w praktykowaniu swojej religii. Wspólnota konwertytów – niewielka grupka chrześcijan wywodzących się od muzułmanów lub Tybetańczyków – jest szczególnym celem ataków. W tym ostatnim przypadku sprawcą prześladowań nie jest państwo, lecz rodziny, lokalne społeczności oraz przywódcy religijni.

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólnie rzecz ujmując, presja wobec chrześcijan w Chinach utrzymuje się na poziomie wysokim, niemal takim samym, jak w okresie WWL 2016.
  • Presja jest najbardziej odczuwalna w obszarach życia w kościele oraz życia prywatnego. Presja w obszarze życia w kościele jest typowa dla krajów, w których aktywna jest komunistyczna i post-komunistyczna opresja, natomiast presja w obszarze życia prywatnego wskazuje na problemy, z jakimi zmagają się konwertyci wywodzący się ze środowisk muzułmańskich lub z Tybetu.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu oraz religijnego nacjonalizmu obecna jest nie tylko w obszarze życia prywatnego, ale także w obszarach życia w rodzinie i życia w społeczeństwie. W tych obszarach może być odczuwalna również presja będąca wynikiem komunistycznej i post-komunistycznej opresji, np. w kwestii edukacji.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc znajduje się na bardzo wysokim poziomie i jeszcze wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. To odzwierciedla m.in. działania polegające na zamykaniu kościołów i zmuszaniu właścicieli nieruchomości do zaprzestania wynajmowania swoich pomieszczeń chrześcijanom. Wciąż znaczna jest liczba chrześcijan zamkniętych w więzieniach.

6. Prognozy na przyszłość

Pierwsze cztery lata sprawowania władzy przez prezydenta Xi Jinpinga to czas ograniczania wolności we wszystkich sektorach społeczeństwa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wpłynie to na przyszłość kościoła. Władze lokalne już teraz wydają się być bardziej restrykcyjne, podkreślając ideologię komunistyczną i ograniczając przestrzeń, w której kościoły mogą działać. Oznacza to, że kościoły doświadczają dużej presji, by dostosować swoją służbę do panujących warunków. Ten trend najprawdopodobniej nie zmieni się, na co wskazują nowe regulacje prawne dotyczące działalności NGO oraz projekty regulacji dotyczących religii. Komunistyczna i post-komunistyczna opresja pozostanie główną siłą napędzającą prześladowania chrześcijan w Chinach.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.