Prześladowania w Algierii

Algieria

36
ŚIP
2017
Algieria
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
37
ISO
DZ
Algieria
Algieria
Chrześcijan
37,7 Tsd.
Populacja
41.06
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 12.917
Życie rodzinne : 13.061
Życie społeczne : 7.933
Życie w państwie: 11.589
Życie w Kościele : 10.417
Przemoc fizyczna: 1.667

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

58 Punktów/ Pozycja 36 (ŚIP 2016: 56 Punktów/ Pozycja 37)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

W Algierii głównymi siłami napędzającymi prześladowania są islamski ekstremizm oraz – w nieco mniejszym stopniu – dyktatorska paranoja (połączona z islamskim ekstremizmem), a także zorganizowana korupcja i przestępczość.

Spis treści

3. Kontekst

Starzejący się prezydent Abd al-Aziz Buteflika, wspierany przez wojskowy i obronny establishment, w chwili obecnej pełni swój urząd już czwartą kadencję. Pytanie o jego następcę jest przedmiotem troski wielu Algierczyków. W kontekście rosnących wpływów bojówek islamistycznych w regionie, islamistyczne ruchy, takie jak Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu (AQIM), stają się w Algierii coraz bardziej widoczne. Co więcej, wprowadzenie zarządzenia nr 06-03 z roku 2006 regulującego zasady działania religii nie islamskich, przyczyniło się do stworzenia w Algierii zdecydowanie bardziej restrykcyjnego środowiska wobec chrześcijan. Obok wyzwań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, Algieria zmaga się z poważnymi problemami natury ekonomicznej wywołanymi niskimi cenami energii na rynku międzynarodowym.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Algierię zamieszkują wszystkie grupy chrześcijan, które zostały skategoryzowane w WWL. Każda z nich spotyka się z prześladowaniami różnego stopnia, np. z powodu tego, że prawo oficjalnie zabrania publicznych zgromadzeń w celach praktykowania religii innej niż islam. Te grupy to: ekspatrianci, wspólnoty tradycyjne (takie jak rzymscy katolicy), konwertyci wywodzący się ze środowiska muzułmańskiego (MBB), a także nietradycyjne kościoły protestanckie. Niemal wszyscy chrześcijanie w Algierii to osoby nawrócone z islamu. Kościoły katolickie, włączając w to katedrę w Algierze (siedzibę Arcybiskupa), mogą odprawiać nabożeństwa bez rządowej ingerencji, podobnie jak znajdujący się tam jedyny kościół protestancki.

Spis treści

Wiadomości z Algierii

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Trzy lata więzienia za 'obrazę islamu'

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Chrześcijanin traci swoją rodzinę

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Rozmowa telefoniczna ratuje życie

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Muezin poznaje Jezusa

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Chrześcijanin nie może być pochowany na cmentarzu publicznym

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Chrześcijanie odczuwają skutki anty-misyjnego prawa

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: „Nawrócony jest wyrzucany poza nawias społeczeństwa”

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Posiadanie chrześcijańskich książek przestępstwem

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Młody chrześcijanin skazany za prozelityzm

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Groźba podpalenia kościoła

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Sytuacja kobiety w świecie islamu

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Chrześcijanie odczuwają zmianę klimatu. Jest gorzej…

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Atak na kościół w Ouargla

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Pięć lat pozbawienia wolności dla Krimo Siagh

Wiadomości Nachrichten
Algieria

Algieria: Siedem Kościołów zamknięto

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w Algierii jest bardzo wysoki i nieznacznie podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Najdotkliwsza i utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie jest presja w obszarach życia w rodzinie i życia prywatnego, co jest typowe dla prześladowań wynikających z islamskiego ekstremizmu. Szczególnie nią dotknięte są osoby będące MBB.
  • Kolejnym obszarem, w którym presja znajduje się również na bardzo wysokim poziomie, jest obszar życia w państwie, co z kolei jest efektem wprowadzenia zarządzenia nr 06-03 z roku 2006.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną wobec chrześcijan kształtuje się na poziomie niskim, jednak wzrósł bardzo wyraźnie w porównaniu z okresem WWL 2016.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Jeśli prezydent Buteflika umrze w trakcie sprawowania urzędu, najprawdopodobniej – pod presją młodszego pokolenia desperacko pragnącego zmian – wybuchną społeczne niepokoje. Kościół, składający się w głównej mierze z MBB, może mieć się o wiele gorzej w nowym układzie politycznym, jeśli islamiści skapitulują pod naciskami społecznego niezadowolenia, jak miało to miejsce w Egipcie czy Tunezji. Pewne jest, że bojówki islamistyczne zdobywają coraz większe wpływy w północnej Afryce i szukają możliwości zakłócenia obecnego status quo w Algierii. Możliwe jest, że wojskowy i obronny establishment podejmie próbę podtrzymania tego status quo, by zapewnić ciągłość państwa. Nie da się jednak tego osiągnąć łatwo, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę presję ekonomiczną, z jaką zmaga się kraj.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz