Prześladowania chrześcijan w Palestynie

Autonomia Palestyńska

23
ŚIP
2017
Autonomia Palestyńska
Religia
Islam
Ustrój
Demokracja
Ranking poprzednie lata
24
ISO
PS
Autonomia Palestyńska
Autonomia Palestyńska
Chrześcijan
0,07
Populacja
4.93
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 12.292
Życie rodzinne : 12.821
Życie społeczne : 11.779
Życie w państwie: 11.654
Życie w Kościele : 13.334
Przemoc fizyczna: 2.222

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

64 Punkty/ Pozycja 23 (ŚIP 2016: 62 Punkty/ Pozycja 24)

Uwaga:

1) Wzrost spowodowany jest w głównej mierze dostosowywaniem się opartym na dostępności większej ilości informacji.

2) Osoby nawrócone z islamu (MBB) zmagają się z ogromną presją i prześladowaniami. W rozmowach z badaczami terenowymi Open Doors, zarówno chrześcijanie ze wspólnot tradycyjnych, jak i ewangelicznych na Zachodnim Brzegu podkreślali, że (wojskowa) kontrola izraelska na Zachodnim Brzegu jest głównym czynnikiem ograniczającym wolność poruszania się, włączając w to odwiedzanie świętych miejsc w Izraelu. Restrykcje te nie są wymierzone konkretnie w chrześcijan, lecz dotykają wszystkich Palestyńczyków, stąd też nie zostały ujęte w poniższej analizie.

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siły napędzające prześladowania, które dotykają chrześcijan w Palestynie to islamski ekstremizm (główna siła) oraz w mniejszym stopniu antagonizm plemienny (połączony z islamskim ekstremizmem).

Spis treści

3. Kontekst

Konflikt izraelsko-palestyński powoduje wiele wyzwań dla rdzennych chrześcijan – ich pochodzenie etniczne wiąże się z wieloma restrykcjami po stronie izraelskiej, natomiast religia stawia w pozycji mniejszości wśród palestyńskiej społeczności zdominowanej przez muzułmanów. Autonomia faktycznie rządzona jest przez różne władze. Zachodni Brzeg pod rządami partii Al-Fatah oficjalnie objęty jest zasadami świeckimi – tak więc nie-islamskimi – a chrześcijanie cieszą się tam pewnymi swobodami, nawet będąc aktywni na najwyższych szczeblach rządu.

Mimo że chrześcijanie są w dużej mierze tolerowani przez islamski Hamas, ich prawa nigdy nie są chronione w strefie Gazy. Oprócz tego typu dyskryminacji, chrześcijanie spotykają się z groźbami ze strony samozwańczych radykalnych ugrupowań islamistycznych (w roku 2016 nie odnotowano żadnych incydentów). Izraelskie prawo militarne obowiązuje na niektórych obszarach Zachodniego Brzegu, co prowadzi do dużych restrykcji w kwestii poruszania się dla wszystkich Palestyńczyków, włączając w to chrześcijan. Całkowita liczba wierzących spada na obu terenach, co jest efektem emigracji, a także niższego wskaźnika urodzin. Światełkiem nadziei jest niewielka, aczkolwiek wciąż rosnąca, grupa osób nawracających się z islamu na chrześcijaństwo.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Trzy spośród czterech kategorii chrześcijan wyróżnionych według WWL zmagają się tu z różnorodnymi formami presji: tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, konwertyci (ang. Muslim Background Believers – MBB) i nietradycyjne kościoły protestanckie.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan (mających pochodzenie muzułmańskie) pozostaje bardzo wysoki.
  • Bardzo wysoki wskaźnik presji utrzymuje się we wszystkich obszarach życia, a najsilniej przejawia się to w obszarach życia w kościele, życia w rodzinie oraz życia prywatnego (i w szczególności dotyka MBB). Jest to typowe dla sytuacji, w której islamski ekstremizm jest główną siłą napędzającą prześladowania.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016, lecz pozostaje na poziomie niskim.
  • Ogólną sytuację prześladowań w Autonomii Palestyńskiej cechuje wysoki poziom prześladowań osób będących MBB – zwłaszcza na terenie Gazy, choć także na Zachodnim Brzegu. W Gazie wszystkie pozostałe grupy chrześcijan zmagają się z ograniczeniami – zwłaszcza w obszarach życia w państwie i życia w kościele. Na Zachodnim Brzegu doświadczają oni co najwyżej subtelnych form dyskryminacji, co jest charakterystyczne dla ogólnej sytuacji mniejszości religijnych funkcjonujących w głównie islamskim społeczeństwie Bliskiego Wschodu.

Spis treści

6 Prognozy na przyszłość

The Economist Intelligence Unit spodziewa się kontynuacji przez najbliższe lata co chwila wybuchających niepokojów na terytorium Gazy i Zachodniego Brzegu. [1] Budowa narodu oraz wprowadzanie reform jest utrudniane m.in. przez podział między  Hamasem i Al-Fatah. Oczekuje się dalszej stagnacji procesu pokojowego, a prawdopodobieństwo wybuchania kolejnych niepokojów jest bardzo duże. To jeszcze bardziej wpłynie na jakość życia wszystkich Palestyńczyków, włączając w to chrześcijan, co z kolei doprowadzi do dalszej emigracji tych ostatnich.
 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz