Prześladowania chrześcijan w Brunei

Brunei

25
ŚIP
2017
Brunei
Religia
Islam
Ustrój
Sułtanat
Ranking poprzednie lata
25
ISO
BN
Brunei
Brunei
Chrześcijan
54,80 Tsd.
Populacja
0.43
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 14.896
Życie rodzinne : 14.183
Życie społeczne : 10.016
Życie w państwie: 9.896
Życie w Kościele : 13.490
Przemoc fizyczna: 1.111

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

64 Punkty/ Pozycja 25 (ŚIP 2016: 61 Punktów/ Pozycja 25)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Brunei są islamski ekstremizm (główna siła) połączony z dyktatorską paranoją.

Spis treści

3. Kontekst

Przez ponad 600 lat Brunei było sułtanatem, a wszystkie ważne funkcje w państwie wciąż sprawowane są przez samego sułtana. 1 maja 2014 roku sułtan Hassanal rozpoczął pierwszą z trzech faz przebudowy kodeksu karnego w oparciu o prawo szariatu. Pierwszy zestaw tych zasad zezwala na kary finansowe oraz więzienie za „przestępstwa” takie, jak ciąża pozamałżeńska, propagowanie religii innych niż islam, czy też nie uczęszczanie na obowiązkowe piątkowe modlitwy. Druga faza, która wprowadzi już ostrzejsze kary, takie jak chłosta czy amputacja za naruszenie czyjejś własności, miała być wprowadzona w maju 2015 roku, ale została odsunięta w czasie, a jej wprowadzenie zaplanowano ponownie na czerwiec 2017 roku. Ponieważ część tego prawa tyczyć się będzie także i osób nie będących muzułmanami (których jest tu mniej więcej 33% całej populacji), istnieją poważne obawy, że wielu dobrze wyedukowanych Brunejczyków – włączając w to chrześcijan– zdecyduje się na emigrację.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Spośród trzech grup chrześcijan mieszkających w Brunei, ujętych w kategorie WWL, wszyscy wierzący z tradycyjnych wspólnot chrześcijańskich, wspólnoty konwertytów (w tym wypadku osób nawróconych z islamu – MBB) oraz nietradycyjne wspólnoty protestanckie dotknięte są prześladowaniami różnego stopnia.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólna presja wywierana na chrześcijan w Brunei jest na bardzo wysokim poziomie i znacząco wzrosła od ubiegłego roku.
  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia prywatnego i życia w rodzinie (wyniki ekstremalne), a zaraz potem w obszarze życia w kościele (wynik bardzo wysoki). Ten wzorzec jest typowy w sytuacji, kiedy siłą napędową jest islamski ekstremizm, a odwrócenie się od islamu jest zakazane i postrzegane jako coś wstydliwego i hańbiącego dla rodziny.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc jest taki sam, jak w okresie WWL 2016 i utrzymuje się na bardzo niskim poziomie.
  • Ogólna sytuacja w Brunei, jeśli chodzi o prześladowania, uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem kodeksu karnego opartego na szariacie, który odnosi się do muzułmanów oraz nie-muzułmanów (z pewnymi wyjątkami). Prześladowania w Brunei nigdy nie cechowały się dużą przemocą, a mimo to nakłaniają część chrześcijan do opuszczenia kraju.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Rząd wciąż zapewnia darmową opiekę medyczną oraz dotacje na mieszkania. Nie ma opłat za szkoły, a obywatele nie muszą płacić podatku dochodowego. Ponieważ jednak rezerwy gazu i ropy zaczęły się kurczyć i okazało się, że wystarczą tylko dla jeszcze jednego pokolenia, rząd musi zacząć myśleć o różnych alternatywach. Może to doprowadzić do rosnącej niepewności, a nawet niepokojów. Wydaje się też, że parcie w stronę wprowadzenia prawa szariatu, jest dowodem na to, że sułtan chce opierać się na konserwatywnej formie islamu. Dlatego też główna siła napędowa prześladowań w tym kraju, jaką jest islamski ekstremizm, będzie się umacniać. Stanowi to wyzwanie dla chrześcijan, którzy i tak już zmagają się z wieloma zmianami w kościołach, ze względu na to, że młodzi chrześcijanie masowo wyjeżdżają z kraju.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz