Prześladownia w Etiopii

Etiopia

22
ŚIP
2017
Etiopia
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
18
ISO
ET
Etiopia
Etiopia
Chrześcijan
65,74
Populacja
104.35
Presja ze strony islamu
Protekcjonizm denominacyjny
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 10.417
Życie rodzinne : 10.417
Życie społeczne : 10.417
Życie w państwie: 12.044
Życie w Kościele : 11.719
Przemoc fizyczna: 9.260

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

64 Punkty/ Pozycja 22 (ŚIP 2016: 67 Punktów/ Pozycja 18)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Pięć sił działających w Etiopii to: Islamski ekstremizm i denominacyjny protekcjonizm (główne siły), a w stopniu mniejszym antagonizm plemienny, dyktatorska paranoja oraz świecka nietolerancja.

Spis treści

3. Kontekst

Etiopia ma długą historię obecności na swoich terenach zarówno chrześcijaństwa, jak i islamu. Z czasem obie religie zaangażowały się w próby poszerzenia strefy swoich wpływów. Po drugie, Etiopia to kraj wielu plemion. A te nie zawsze są przychylne chrześcijaństwu; na niektórych obszarach, takich jak regiony Afar czy Somali, plemiona są zupełnie zislamizowane. Po trzecie, partia rządząca zablokowała wszelką swobodę wypowiedzi oraz zgromadzeń i jednocześnie stara się kontrolować wszystkie instytucje religijne, próbując przeciwdziałać każdemu „odchyleniu od normy”. Czwarta kwestia to nie kończące się trudności, jakich doświadcza Etiopski Kościół Prawosławny w swych próbach odnowienia relacji ze stale rosnącą liczbą zarówno tradycyjnych, jak i nietradycyjnych protestantów w Etiopii, a także z grupami pragnącymi przeprowadzić reformy w ramach tego Kościoła. Grupy fanatyków w Etiopskim Kościele Prawosławnym sięgają po podżegającą konflikt retorykę skierowaną przeciw protestantom i ewangelikom. Publikacje  ukazują się w kościelnym magazynie, na stronie internetowej oraz w gazetach, i zawierają określenia typu: „nowicjusze”, „fałszywi prorocy”, „menafikan” (tj. zaprzeczający istnieniu Marii oraz świętych). Ponadto, należy także dodać, że w latach 2015-2016 przez kraj przelała się fala protestów i aktów przemocy. W efekcie tego, w październiku 2016 r. w Etiopii wprowadzono stan wyjątkowy, który trwa aż do tej pory.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Spośród czterech grup skategoryzowanych w ramach WWL zarówno kościoły tradycyjne, jak i nietradycyjne wspólnoty protestanckie oraz konwertyci doświadczają prześladowań różnego stopnia.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

• Poziom presji wywieranej na chrześcijan oscyluje wokół bardzo wysokiego, aczkolwiek znacząco spadł w porównaniu z okresem WWL 2016.• Presja jest najbardziej dotkliwa w obszarach życia w państwie oraz życia w kościele (w obu przypadkach jest to poziom bardzo wysoki). Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi w głównej mierze dyktatorska paranoja.
• Denominacyjny protekcjonizm oraz islamski ekstremizm to główni sprawcy wyzwań, przed jakimi stoją chrześcijanie w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie (wskaźnik każdego z nich jest bardzo wysoki).
• Wskaźnik obrazujący przemoc znacznie wzrósł i jest teraz o wiele wyższy niż w okresie WWL 2016.
• Ogólnie rzecz biorąc prześladowania w Etiopii podsycane są kombinacją wszystkich pięciu sił obecnych w kraju, choć w głównej mierze odpowiedzialność za to zjawisko ponoszą  islamski ekstremizm i denominacyjny protekcjonizm.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

W październiku 2016 roku w kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Stabilność państwa zależy przede wszystkim od reakcji cywilów w chwili, gdy ten stan zostanie zniesiony. Niezależnie od tego, prześladowania chrześcijan (a w szczególności protestantów) nie skończą się, zwłaszcza ze strony muzułmańskich radykałów oraz denominacyjnych protekcjonistów.

Spis treści

Wiadomości z Etiopii

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

[AKTUALIZACJA] ETIOPIA: KARA DLA NIEWINNIE SKAZANYCH CHRZEŚCIJAN ZNIESIONA

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Nowy projekt ustawy zmartwieniem chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Dom zniszczony z nienawiści do chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Niewinnie skazani chrześcijanie znowu na wolności

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Aresztowane z powodu dystrybucji książki

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Sintayehu nie poddaje się

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: „…jakbyście byli z nami w więzieniu”

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Liderzy Kościoła skazani na długoletnie więzienie

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Policyjna obława kończy uroczystość chrztu

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia/Libia: Chrześcijanie proszą o modlitwę

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: W prześladowaniu silniejsi

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Chrześcijanie muszą się ukrywać

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Ataki na nastoletnich chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Morderstwo za wiarę Rety Senbeta

Wiadomości Nachrichten
Etiopia

Etiopia: Konwertyta nie ustępuje

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz