Prześladowania w Indonezji

Indonezja

46
ŚIP
2017
Indonezja
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
43
ISO
ID
Indonezja
Indonezja
Chrześcijan
31,93
Populacja
263.51
Presja ze strony islamu
Religijnie motywowany nacjonalizm
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 9.584
Życie rodzinne : 9.856
Życie społeczne : 10.978
Życie w państwie: 8.919
Życie w Kościele : 8.542
Przemoc fizyczna: 6.852

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1. Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

55 Punktów/ Pozycja 46 (ŚIP 2016: 55 Punktów/ Pozycja 43)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siły napędzające prześladowania chrześcijan w Indonezji to islamski ekstremizm (siła główna), a także, w mniejszym stopniu, religijny nacjonalizm oraz zorganizowana korupcja i przestępczość.

Spis treści

3. Kontekst

Twierdzenie, że Indonezja pozostanie niedotknięta wpływami Państwa Islamskiego (ISIS) dzięki swemu szczególnemu rodzajowi rozproszonego i umiarkowanego islamu, okazało się nieprawdziwe, gdy 14 stycznia 2016 r. w Dżakarcie podczas ataku na kawiarnię zginęło siedem osób. Radykalne ugrupowania islamistyczne wciąż stanowią poważne wyzwanie, zwłaszcza gdy połączy się je z ruchami międzynarodowymi. Większość obywateli nie jest zainteresowana kwestiami religii, czy też mniejszości (co pokazały badania opublikowane w maju 2016 roku). Przedmiotem ich głównej troski jest szybka poprawa sytuacji ekonomicznej. Rząd bardzo poważnie traktuje walkę z ekstremistami: w lipcu 2016 r. przywódca organizacji terrorystycznej o nazwie Mudżahedini Wschodniej Indonezji, „Santoso”, został zabity na wyspie Celebes.                                                                              

Spis treści

Wiadomości z Indonezji

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: 'Przebaczam wam, Jezus was kocha'

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Religijna nietolerancja przyczyną ucisku chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Chrześcijański gubernator odrzuca krytykę

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Trzy kolejne kościoły zamknięte

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Młody chrześcijanin ma powrócić do wyznawania islam

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Ucieczka tysiąca chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Wspólnota bez budynku od 2012 roku

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Jak w takiej sytuacji śpiewać pieśni pochwalne?

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: „Przepełnieni miłością do siebie nawzajem”

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Kościoły znowu zamykane

(Open Doors) – Przepisowo złożyliśmy wniosek o

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja:w poszukiwaniu prawdy

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Boża ręka nad robotnikiem z Aceh

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Pastor Bernard Maukar zwolniony z więzienia

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Szykany, ataki, dyskryminacja

Wiadomości Nachrichten
Indonezja

Indonezja: Uwięzienie pastora

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Indonezję zamieszkują wszystkie grupy chrześcijan, jednak poziom przemocy z jaką się zmagają jest zróżnicowany. Wspólnoty ekspatriantów lub imigrantów, które zazwyczaj zbierają się w dużych miastach, są w najmniejszym stopniu dotknięte prześladowaniami . Wspólnoty tradycyjne często ograniczają się do konkretnych grup etnicznych, co sprawia, że rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa za ich pośrednictwem jest bardzo łatwo dostrzegalne, co z kolei pociąga za sobą prześladowania. Presja odczuwana jest najdotkliwiej przez wspólnoty konwertytów, w tym wypadku wywodzących się przede wszystkim ze środowiska islamskiego (MBB). Jej sprawcami są zarówno rodziny, jak i bojówki islamistyczne. Nietradycyjne kościoły protestanckie znajdują się pod presją ze strony radykalnych elementów islamskich, co jest spowodowane ich działaniami ewangelizacyjnymi.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom ogólnej presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki i nieznacznie wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja odczuwana jest najmocniej w obszarach życia w społeczeństwie (poziom bardzo wysoki) oraz życia w rodzinie (poziom wysoki), a zaraz potem w obszarze życia prywatnego (poziom wysoki). Jest to typowy wzorzec dla sytuacji będących wynikiem interakcji islamskiego ekstremizmu oraz religijnego nacjonalizmu, kiedy to presja jest wywierana przez środowiska społeczne szczególnie na konwertytów.
  • Poziom odnotowanej przemocy wobec chrześcijan jest bardzo wysoki, choć niższy niż w okresie WWL 2016.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Badania fundacji Wahid opublikowane w sierpniu 2016 roku, pokazały że 8,1% ludności indonezyjskiej (około 12 milionów ludzi) to wyznawcy ekstremalnych wierzeń i poglądów. Pokazuje to, że chrześcijanie są wciąż narażeni na społeczną dyskryminację, a nawet przemoc, jak dzieje się to na terenach wykraczających poza terytorium Aceh, w tak zwanych „gorących” strefach. W tym momencie jedną z największych niewiadomych jest siła sprzeciwu ze strony największych organizacji muzułmańskich w kraju wobec radykalnych poglądów. Masowe protesty przeciwko chińskiemu, a jednocześnie chrześcijańskiemu gubernatorowi Dżakarty, znanemu jako Ahok, z powodu domniemanego bluźnierstwa wyprowadziły ponad 200 000 osób na ulice. Obecne protesty w Dżakarcie są jasnym sygnałem, że islamski ekstremizm w Indonezji jest znacznie silniejszy, niż mogłoby się wydawać. Wskazuje to na istnienie znaczącego zagrożenia dla chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych.

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz