Sztuacja w Iraku

Irak

7
ŚIP
2017
Irak
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
2
ISO
IQ
Irak
Irak
Chrześcijan
0,23
Populacja
38.65
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Protekcjonizm denominacyjny
Życie prywatne: 15.104
Życie rodzinne : 14.904
Życie społeczne : 15.465
Życie w państwie: 15.104
Życie w Kościele : 15.209
Przemoc fizyczna: 10.370

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

86 Punktów/ Pozycja 7 (SIP 2016: 90 Punktów / Pozycja 2)

Spis treści

1. Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań

Z wynikiem 86 punktów Irak znajduje się na 7. pozycji Światowego Indeksu Prześladowań (WWL) 2017. W okresie WWL 2016 było to miejsce 2. z wynikiem 90 punktów. Najważniejszą przyczyną spadku pozycji Iraku w indeksie jest spadek liczby odnotowanych aktów przemocy w porównaniu z okresem WWL 2016, kiedy to Państwo Islamskie dopiero co ustanowiło tam swój kalifat. Mniejsza liczba aktów przemocy wobec chrześcijan ma związek także z tym, że większość z nich zdążyła zbiec z terenów kontrolowanych przez ISIS oraz inne bojówki islamistyczne. Poziom przemocy jest wciąż bardzo wysoki, a presja odczuwana przez chrześcijan pozostaje na skrajnie wysokim poziomie.

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Islamski ekstremizm: Celem radykalnych ugrupowań islamistycznych w Iraku jest religijne oczyszczenie kraju i uczynienie go całkowicie poddanym islamowi. Od kiedy Stany Zjednoczone przeprowadziły inwazję na Irak w roku 2003, sytuacja wciąż się pogarsza, a anty-zachodnie (więc także anty-chrześcijańskie) nastroje mieszają się z wysokim nasileniem przemocy ze strony islamistycznych bojówek oraz ugrupowań rebelianckich. Wszystko to jest dodatkowo podsycane brakiem praworządności oraz bezkarnością rządu. Co więcej, islamskie grupy terrorystyczne rosną w siłę zarówno na północy, jak i na zachodzie kraju, głównie pod wpływem wojny domowej w Syrii. W czerwcu 2014 roku Państwo Islamskie proklamowało kalifat na dużych obszarach północnego i zachodniego Iraku, włączając w to kontrolowany przez siebie region w Syrii. W życie wprowadzono surowe islamskie zasady, których stosowanie jest główną przyczyna przemocy wobec chrześcijan.

W irackim oraz kurdyjskim rządzie rola islamu wciąż rośnie, co jest spowodowane specyfiką rozwoju poszczególnych regionów. Kilka partii szyickich ma bardzo bliskie stosunki z Islamską Republiką Iranu, co w konsekwencji prowadzi do rosnących wpływów Iranu w Iraku.  Chrześcijanie, a w szczególności konwertyci wywodzący się z islamu (z ang. Muslim Background Believers czyli MBBs), którzy mieszkają na terenach położonych blisko irańskiej granicy, już teraz donoszą nam, że są obserwowani przez tajne służby. Ogólnie rzecz biorąc, irackie społeczeństwo zwraca się coraz bardziej w stronę islamu. Rośnie kontrola społeczna w stosunku do kobiet, sprawdza się noszenie odpowiednich nakryć głowy, a także przestrzeganie Ramadanu. Nawet chrześcijanki mieszkające w Bagdadzie oraz Basrze są zmuszane do osłaniania twarzy, jeśli chcą wyjść z domu i pozostać bezpieczne. Na terenach kontrolowanych przez ISIS, wszystkie kobiety zmuszane są do całkowitego zasłaniania twarzy.

Antagonizm plemienny: Społeczeństwo irackie jest wciąż bardzo plemienne. Ustrój plemienny w Iraku, który próbuje wymusić na społeczeństwie wierność odwiecznym normom i wartości, jest niezwykle mocno wymieszany z islamem, co w szczególności dotyka byłych muzułmanów.

Zorganizowana korupcja oraz przestępczość: Korupcja odgrywa bardzo ważną rolę w prześladowaniach chrześcijan w Iraku. Widać to na przykładzie uprowadzeń chrześcijan oraz nielegalnego przejmowania ich domów i ziemi, kiedy to żąda się od nich wysokich okupów. Według danych organizacji pozarządowej NGO o nazwie Bagdad Betuina („Bagdad naszym domem”), od roku 2003 zanotowano ponad „7000 przypadków naruszeń mienia przynależącego do irackich chrześcijan w Bagdadzie”.  Jeden z urzędników przyznał, że blisko 70% domów należących do chrześcijan w Bagdadzie zostało im nielegalnie odebranych. Słaba pozycja religijnych mniejszości, takich jak chrześcijanie, jest regularnie wykorzystywana. Korupcja jest w irackim społeczeństwie bardzo głęboko zakorzeniona i sięga najwyższych szczebli władzy. Ponadto, to przede wszystkim osoby sprawujące władzę polityczną są tymi, którzy okupują nie tylko domy należące do chrześcijan, ale także kościoły i klasztory.
• Denominacyjny protekcjonizm: Na południu oraz w centrum Iraku, chrześcijanie, którzy przeszli z kościołów tradycyjnych, do nietradycyjnych społeczności protestanckich, również mogą zmagać się z przeciwnościami ze strony rodziny, plemiennych przywódców, a także lokalnej społeczności. Konsekwencją mogą być: utrata pracy, utrata możliwości dziedziczenia majątku lub też środków niezbędnych do poślubienia drugiej osoby. Członkowie tradycyjnych kościołów, którzy odwiedzają społeczności ewangeliczne, spotykają się z odmową udzielenia ślubu przez ich biskupa. Społeczne napiętnowanie jest bardzo często spotykaną formą presji.

Spis treści

3. Kontekst

Chrześcijaństwo w Iraku mają bardzo długą historię. Mosul – drugie co do wielkości miasto Iraku, uwolnione właśnie spod władzy ISIS – to teraźniejsza nazwa biblijnej Niniwy, o której czytamy w Księdze Jonasza. W irackich miastach, takich jak Bagdad, czy Mosul, od wieków mieszkali i żyli chrześcijanie. Przed amerykańską inwazją w roku 2003, kraj ten był domem dla jednej z największych społeczności chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie żyją tu od dwóch tysiącleci, jednak obecnie znajdują się na krawędzi wyginięcia.

Irak cierpi z powodu wieloletniej strukturalnej chwiejności, konfliktów, a także braku stabilności pod rządami niezdolnymi do wprowadzenia w życie prawa oraz choćby minimalnego bezpieczeństwa. Poziom korupcji nieustannie rośnie, a sekciarskiej przemocy nie widać końca.
Irak podzielony jest na dwie części: zajmujący północną część kraju rejon kurdyjski o ograniczonej autonomii, oficjalnie znajdujący się pod rządami Lokalnego Rządu Kurdyjskiego mającego swą bazę w Irbilu, oraz pozostałą dużą część arabską, kontrolowaną głównie przez iracki rząd w Bagdadzie. Zarówno Kurdowie jak i Arabowie mają odrębną kulturę i język. Większość źródeł ropy w Iraku znajduje się w pobliżu Kirkuku oraz Mosulu, które są strefami granicznymi między regionem kurdyjskim, a arabską częścią Iraku i zaliczają się do miejsc objętych największą przemocą. Chrześcijanie tkwią tu w pułapce między dwiema toczącymi się wojnami: w jednej z nich chodzi o odłączenie się Kurdów i zdobycie autonomii, w drugiej celem jest oczyszczenie Iraku przez islamskie grupy terrorystyczne chcące podporządkować kraj całkowicie islamowi. Z drugiej strony widać tu także promyki nadziei. Współpraca między pastorami MBB w północnej części kraju rośnie. Coraz więcej kościołów i tradycyjnych organizacji wyciąga pomocną dłoń do uchodźców z terenów kontrolowanych przez ISIS oraz z Syrii zaopatrując ich w koce i zabawki. Kościoły w miastach Irbil oraz w Dahuk oferują nawet pełną pomoc humanitarną dla tysięcy rodzin.

Spis treści

Wiadomości z Iraku

Zachęta do modlitwy
16.10.2017_Irak-News
Irak

Irak: Chrześcijanie wracają do Karamles

(Open Doors Polska) - W rok po wyzwoleniu irackiego Karamles spod okupacji oddziałów IS miasto powoli powraca do życia.

Wiadomości Nachrichten
Wiadomości 29 09 2017 Irak
Irak

Irak: Chrześcijanie zaniepokojeni referendum kurdyjskim

(Open Doors Polska) - Iraccy chrześcijanie wyrazili zaniepokojenie kurdyjskim referendum w zeszły poniedziałek.

Wiadomości Nachrichten
Irak
Irak

Irak: Z ufnością w nowy początek

12-letni Noeh wchodzi na dziedziniec szkolny. Tutaj, w swoim rodzinnym mieście Karamles (na północy Iraku), chodził już od kilku lat do szkoły.

Wiadomości Nachrichten
Irak
Irak

Irak: Czy przyniesie to bezpieczeństwo chrześcijanom?

(Open Doors) – Nawet po tym jak iracka armia poinformowała w weekend o wyzwoleniu Mosulu spod Państwa Islamskiego, wielu chrześcijan, którzy uciekli z Iraku pozostaje powściąg

Wiadomości Nachrichten
Irak
Irak

Irak: Wyzwolenie Mosulu

W weekend iracka armia ogłosiła podbicie twierdzy IS w Mosulu.

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Christina jest znowu w domu!

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Chrześcijanie z powrotem w Dolinie Niniwy?

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Wdzięczni za Bożą pomoc i ochronę

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Nadzieja dla wypędzonych chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Krzyż znakiem nadziei

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: siostra doświadcza mocy modlitwy

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Prześladowani, ale nie opuszczeni

Wiadomości Nachrichten
Irak

Arabia Saudyjska: Wspaniałe Boże drogi

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Nowy początek po wypędzeniu

Wiadomości Nachrichten
Irak

Irak: Opieka duszpasterska dla kobiet i dziewcząt

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Ekspatrianci w Iraku istnieją, lecz są zazwyczaj odizolowani od ogólnej sytuacji w kraju, stąd też nie zostali objęci jako osobna kategoria w procesie badawczym.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie:  Do społeczności tych zaliczają się: Asyryjski Kościół Wschodu, Kościół Chaldejski, Syryjski Kościół Katolicki oraz Apostolski Kościół Ormiański. Każdy z nich jest poważnie dotknięty prześladowaniami, zwłaszcza ze strony fanatycznych ruchów islamistycznych oraz niechrześcijańskich przywódców. Zmagają się one także z dyskryminacją ze strony władz państwowych. W środkowym i południowym Iraku chrześcijanie często nie mogą pokazywać symboli swej wiary, takich jak krzyż, gdyż może to doprowadzić do nękania lub dyskryminacji na posterunkach, uniwersytetach, czy też w miejscach pracy lub budynkach rządowych. Nawet chrześcijanie zamieszkujący Region Kurdyjski coraz częściej usuwają znak krzyża z samochodów, by nie przyciągać niepotrzebnie uwagi. Kilka lat temu ataki islamskich ekstremistów i powtarzające się groźby uprowadzenia dzieci doprowadziły do zamknięcia  seminarium katolickiego w Bagdadzie. Władze seminarium zmuszone były przenieść działalność do IKR. 

Nietradycyjne kościoły protestanckie, takie jak społeczności ewangeliczne w Bagdadzie i Basrze doświadczają bardzo poważnych prześladowań ze strony fanatycznych ruchów islamskich oraz niechrześcijańskich przywódców, włączając w to dyskryminację ze strony władz. Do pewnego stopnia ewangeliczni chrześcijanie doświadczają także prześladowań ze strony (dalszej) rodziny. Chrześcijanie w środkowym oraz południowym Iraku, którzy szczerze przyznają się do swej wiary, są celem regularnych ataków. Jeśli tylko padnie na nich cień podejrzenia o szerzenie Ewangelii wśród muzułmanów, może zostać wykorzystane przeciwko nim prawo o profanacji. Ewangeliczni chrześcijanie nie mają żadnej prawnej możliwości założenia szkoły biblijnej lub też współpracy z organizacjami zewnętrznymi mogącymi wesprzeć ich w tym dziele.

Konwertyci: grupa ta obejmuje zarówno chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzułmańskich, jak i tych, którzy pochodzą z tradycyjnych społeczności chrześcijańskich. Najmocniejsza presja wobec osób będących MBB grozi im ze strony bliższej i dalszej rodziny. Dlatego konwertyci często utrzymują swoją wiarę w tajemnicy, w przeciwnym razie spotykają się z gróźbami ze strony członków rodziny, przywódców plemiennych oraz otaczającej ich lokalnej społeczności. Osoby będące MBB ryzykują utratą praw do dziedziczenia oraz prawa do zawarcia związku małżeńskiego. Otwarte odwrócenie się od islamu prowadzi do trudnych sytuacji na terenie całego kraju, i jest szczególnie niebezpieczne na obszarach kontrolowanych przez ISIS. Zmiana kościoła (np. z ortodoksyjnego na ewangeliczny) jest niejednokrotnie karana poprzez odbieranie różnorodnych praw, co może objawiać się np. utratą pracy. Pewien biskup odmówił udzielenia ślubu członkom jego kościoła ortodoksyjnego, którzy uczęszczali na nabożeństwa do kościołów ewangelicznych.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólna presja wywierana na chrześcijan znajduje się na skrajnie wysokim poziomie (15,157) i nieco wzrosła w porównaniu z okresem WWL 2016, kiedy to osiągnęła poziom 14,918 punktów. Presja doświadczana na niezwykle wysokim poziomie jest doświadczana w każdym obszarze życia. To typowe dla sytuacji, w której aktywne są różnorodne siły napędzające prześladowania.
  • Presja ze strony islamskiego ekstremizmu dotyka wszystkich pięciu obszarów życia, zwłaszcza w przypadku konwertytów.
  • Antagonizm plemienny (w połączeniu z islamskim ekstremizmem) jest szczególnie widoczny w obszarach życia prywatnego oraz życia w rodzinie.
  • Zorganizowana korupcja oraz przestępczość znajdują swój wyraz w głównej mierze w obszarach życia w społeczeństwie oraz życia w państwie.
  • Denominacyjny protekcjonizm dotyka szczególnie obszarów życia w kościele, życia w rodzinie oraz życia prywatnego.
  • Wynik obrazujący przemoc fizyczną jest bardzo wysoki (10,370), jednak dużo niższy niż w okresie WWL 2016 (15,560). Powodem tego spadku jest fakt odnotowania mniejszej liczby incydentów w porównaniu z okresem WWL 2016, w którym doszło do obfitującego w brutalne zdarzenia powstania kalifatu Państwa Islamskiego. Odnotowano też mniej przypadków ataków na chrześcijan ze względu na to że wielu z nich uciekło z terenów okupowanych przez ISIS oraz inne bojówki islamistyczne.
  • Ogólna sytuacja prześladowań w Iraku charakteryzuje się bezkarnością, ciągłym zagrożeniem atakami ze strony bojówek islamistycznych oraz traktowaniem chrześcijan jako obywateli drugiej kategorii przez władze i rząd.

Życie prywatne: Spośród wszystkich grup chrześcijan, osoby będące MBB doświadczają największych ograniczeń w osobistym praktykowaniu swej wiary. Często nie mogą oni otwarcie dzielić się swoją wiarą ani posiadać materiałów o treści chrześcijańskiej. Presja jest bardzo duża zwłaszcza na terenach okupowanych przez ISIS, ale również w środkowym i południowym Iraku. Sytuacja jest nieco lżejsza w Regionie Kurdyjskim. Mimo że bardzo niewielu chrześcijan pozostało na terenach kontrolowanych przez ISIS, wszystkie grupy chrześcijan zmagają się z poważnymi ograniczeniami w praktykowaniu osobistego uwielbienia dla Boga. Nie wolno im na przykład śpiewać pieśni oddających chwałę Bogu.

Życie w rodzinie: MBB często muszą ukrywać swą wiarę przed muzułmańskimi rodzinami, ponieważ sprowadza to wstyd na całą rodzinę. Zmieniając wiarę, stają w obliczu gróźb i ryzyka odrzucenia. W strefach kontrolowanych przez ISIS życie rodziny chrześcijańskiej, niezależnie od grupy, do której przynależy, jest bardzo utrudnione. W pozostałych częściach kraju, rodzice chrześcijańscy muszą być niezwykle ostrożni dzieląc się ze swymi dziećmi. Jeśli dziecko opowiedziałoby o swej wierze w szkole, zwłaszcza podczas lekcji islamu, rodzina zostałaby oskarżona o bluźnierstwo.

Życie w społeczeństwie: Dla osób będących MBB zbyt ryzykowne jest mówienie o swojej wierze także w lokalnej społeczności. Jeśli ich wiara zostanie odkryta, w najlepszym razie doświadczają dyskryminacji. Sytuacja jest jeszcze gorsza w strefach przejętych przez ISIS, gdzie wszystkie typy chrześcijan muszą zachowywać milczenie. Bycie konwertytą jest równoznaczny z wyrokiem śmierci na terenach kontrolowanych przez ISIS, ale także w środkowym i południowym Iraku. Wszystkie kobiety zamieszkujące te tereny zmuszane są do całkowitego zasłaniania twarzy i ciała. Jednak również w Bagdadzie i Basrze chrześcijanki znajdują się pod coraz większą presją, by zakrywać twarze. Nawet w północnej części kraju (Dahuk, Zachu i niektóre części Irbil) obserwuje się rosnącą presję społeczną, by kobiety nosiły nakrycia głowy. W Regionie Kurdyjskim chrześcijanie spotykają się coraz częściej z prześladowaniami z rąk tutejszych muzułmanów, którzy oskarżają ich o odbieranie im pracy.

Życie w państwie: Szariat to podstawowe źródło prawa. Zabrania on muzułmanom przechodzenia na inne religie. Stąd też MBB, w razie odkrycia ich wiary, są dyskryminowani także w relacjach z administracją państwową. Nie ma możliwości zmiany przynależności religijnej w dowodzie, a dzieci konwertytów są automatycznie rejestrowane jako muzułmanie. Nieustająca islamizacja społeczeństwa na terenie całego kraju, włączając w to IKR, miała także swój wyraz we wprowadzeniu w roku 2015 praw dotyczących rejestracji religii, a także zakazu sprzedaży alkoholu wydanym w październiku 2016 roku. Nowe prawo zmusza dzieci nie będące muzułmanami do przyjęcia islamu, jeśli ojciec nawróci się na tę religię, lub gdy matka poślubi muzułmanina. Prawo to zostało przyjęte pomimo protestów ze strony religijnych mniejszości. Kilka dni po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu, będący chrześcijaninem właściciel restauracji i sklepu, w których można było kupić alkohol został zamordowany przed drzwiami swojej firmy. W regionie kurdyjskim na północy Iraku, lokalny rząd nakazuje sprzedaż ziemi muzułmanom lub jazydom w miastach i strefach ogólnie uznanych za chrześcijańskie. To „odwrócoenie procesu demograficznego” trwa już od lat w wielu strefach chrześcijańskich kurdyjskiego regionu, a jeśli trend ten nie zostanie zatrzymany, wkrótce staną się one całkowicie islamskie.
 
Życie w kościele: Na terenach znajdujących się pod kontrolą ISIS, kościoły oraz klasztory są niszczone lub też wykorzystywane do innych celów (jako więzienia, centra islamskie, stajnie etc.). W tych strefach prowadzenie jakiegokolwiek życia kościelnego jest niemal niemożliwe – zgromadzenia publiczne nie organizowane przez ISIS są zakazane. W okresie objętym badaniami WWL 2017 większość chrześcijan zdążyła już opuścić te tereny, choć resztka tej grupy wciąż tam żyje, zazwyczaj pozostając w ukryciu. Większość chrześcijan zmuszono do ponownego nawrócenia na islam oraz do brania udziału w muzułmańskich modlitwach. Odmowa była karana chłostą. Niepokojącą sytuacją w środkowym i południowym Iraku jest brak księży i członków kościołów, co wywołane jest emigracją, która nastąpiła w wyniku braku poczucia bezpieczeństwa pośród przywódców kościelnych. W związku z tym część budynków kościelnych wystawiona jest na sprzedaż. Kościelni przywódcy, tacy jak pastorzy oraz księża są obierani za cel szczególnych ataków i giną z rąk islamskich rebeliantów, którzy chcą w ten sposób wystraszyć innych, zwłaszcza w Bagdadzie.

Przemoc fizyczna: Od kiedy ISIS ogłosiło istnienie kalifatu, społeczności chrześcijan, jazydów, szyickich muzułmanów i wyznawców innych mniejszości religijnych zmuszone zostały do opuszczenia swych domów. Wielu chrześcijan przeniesiono wewnątrz granic kraju lub zmuszono do ucieczki na tereny kurdyjskie. Wielu zostało zabitych, uprowadzonych lub skrzywdzonych fizycznie, włączając w to przemoc seksualną i przymuszanie do małżeństw. Wiele kościołów, klasztorów oraz budynków należących do chrześcijan, takich jak sklepy czy domy zostało zniszczonych, uszkodzonych lub skonfiskowanych – zwłaszcza w Mosulu i w Prowincji Niniwa. Przynajmniej jeden chrześcijanin zginął zabity przed własną firmą w październiku 2016 roku. Incydenty antychrześcijańskiej przemocy trwały nieprzerwanie w okresie objętym badaniami WWL 2017, ale ich liczba nieco spadła w porównaniu z okresem WWL 2016, który był wyjątkowo brutalny ze względu na początki istnienia kalifatu ISIS. Ponieważ wielu chrześcijan zbiegło z terenów kontrolowanych przez islamskich ekstremistów, włączając w to teren Bagdadu i Basry, co za tym idzie odnotowano mniej aktów przemocy skierowanych przeciwko nim. Jednak nastroje antychrześcijańskie są w Iraku wciąż obecne.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

W 2016 roku ważnym dla rozwoju sytuacji w Iraku była utrata przez Państwo Islamskie  okupowanych dotychczas terytoriów, a także bitwa o Mosul. Na pierwszy rzut oka, kurczenie się terytorium ISIS – o 12% w pierwszych sześciu miesiącach 2016  – wydaje się być dobrą wiadomością. Jednakże ISIS z pewnością nie pozwoli sobie na to, by łatwo dać się wygonić z tych terenów. Już teraz to ekstremistyczne ugrupowanie – będące jednym z najgorszych rodzajów siły napędzającej prześladowania, jakim jest islamski ekstremizm – rozpoczęło ataki na terenach przylegających, a nawet wykraczających poza linie frontu. Międzynarodowy think-tank IHS Markit spodziewa się „wzrostu ofiar w masowych atakach oraz sabotażu ekonomicznej infrastruktury w całym Iraku i Syrii, a nawet dalej, włączając w to Europę.” .
W międzyczasie, w imponującym akcie oporu chrześcijanie zaczęli powracać do wyzwolonych, a wcześniej w większości przez nich zamieszkiwanych, miast w pobliżu Mosulu, takich jak Bakhdida. Nie będzie to łatwe, ponieważ chrześcijanie stracili nadzieję na bezpieczne życie, zwłaszcza na obszarach takich jak Mosul, gdzie religie mieszają się, a wielu z nich zostało zdradzonych przez najbliższych sąsiadów. Poza tym nie wiedzą w jakim stanie zastaną swoje domy. Wiele z nich zostało zniszczonych albo przejętych przez innych ludzi. Już teraz da się zaobserwować wzrost wpływów szyickich rebeliantów, którzy okupują domy zostawione przez uciekających chrześcijan. Z całą pewnością doprowadzi to do napięć. Oczekuje się, że ostatecznie ISIS utraci swą władzę nad kalifatem w Iraku oraz Syrii, choć zajmie to dużo czasu. Zdaniem Economist Intelligence Unit (EIU): „Kampania wojskowa może stracić na znaczeniu w efekcie pogłębienia politycznego chaosu w Bagdadzie, gdzie parlament nie godząc się na akceptację bardziej technokratycznego gabinetu, osłabił pozycję premiera Hajdara al-Abadiego. Napięcie pogłębia dodatkowo fiasko umowy o podziale zysków zawartej z kurdyjskimi secesjonistami oraz niskie ceny ropy, które zmuszają kraj do zaciskania pasa.”

W chwili obecnej (grudzień 2016), różnorodne frakcje polityczne jednoczą się w wojnie przeciwko ISIS. Czego można się spodziewać gdy ISIS utraci swoje terytorium? Zdaniem The Economist możliwe jest, że główną kwestią polityczną stanie się kurdyjska niepodległość . The Economist spodziewa się niewielkich ustępstw w kwestii handlu ropą. Twierdzi jednak też, że „pan Abadi raczej niechętnie wesprze jakiekolwiek znaczące ruchy w kierunku uzyskania faktycznej niepodległości.” Z całą pewnością może to doprowadzić do wzrostu napięć między poszczególnymi grupami społecznymi, a chrześcijanie mogą stać się w tej grze pionkiem wykorzystywanym do rozgrywek politycznych. Region Kurdyjski mógłby się nawet rozpaść na kilka mniejszych regionów. Co więcej, istnieje poważne zagrożenie, że kolejna wojna po upadku ISIS wybuchnie między siłami szyickimi, a właśnie Kurdami. W takim układzie sił może się mocno rozwinąć kolejna siła napędzająca prześladowania w Iraku, a jest nią zorganizowana korupcja oraz przestępczość.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz