Prześladowania chrześcijan w Jordanii

Jordania

27
ŚIP
2017
Jordania
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
27
ISO
JO
Jordania
Jordania
Chrześcijan
0,17
Populacja
7.88
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 13.229
Życie rodzinne : 12.741
Życie społeczne : 11.459
Życie w państwie: 10.938
Życie w Kościele : 12.917
Przemoc fizyczna: 1.481

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

63 Punkty/ Pozycja 27 (ŚIP 2016: 59 Punktów/ Pozycja 27)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Głównymi siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Jordanii są islamski ekstremizm oraz antagonizm plemienny (połączony z islamskim ekstremizmem).

Spis treści

3. Kontekst

Społeczeństwo jordańskie jest społeczeństwem wieloetnicznym, co jest fenomenem mającym swe odzwierciedlenie także w monarchii. Jordania gości u siebie duże grupy uchodźców, zwłaszcza z Syrii, ale także z Iraku i Afryki, co prowadzi do rosnących napięć w sferze ekonomicznej, politycznej oraz religijnej i może być potencjalnie czynnikiem destabilizującym. Od półwiecza liczba chrześcijan w kraju maleje. Przez długi czas Jordania była jednym z najbardziej liberalnych krajów w regionie, jeśli chodzi o wolność religijną. Jednakże sytuacja ta wydaje się ulegać zmianie w przypadku chrześcijan – zwłaszcza tych nawróconych z islamu (MBB), którzy zmagają się z najpoważniejszymi prześladowaniami.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Wspólnoty ekspatriantów oraz imigrantów istnieją w Jordanii, lecz nie są traktowane jako osobna kategoria. Tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, konwertyci porzucający islam (MBB) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie doświadczają prześladowań o różnorodnym zabarwieniu.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w Jordanii kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a jej średni wskaźnik znacząco wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. (Wzrost ten jest w głównej mierze wynikiem większej dostępności wiarygodnych informacji. W rzeczywistości, presja wywierana na chrześcijan nie zmieniła się tak bardzo w porównaniu z okresem WWL 2016).
  • Presja jest najdotkliwsza i osiąga bardzo wysoki poziom w obszarach życia prywatnego, życia w kościele oraz życia w rodzinie.  Jest to typowe dla sytuacji, w której islamski ekstremizm w połączeniu z antagonizmem plemiennym jest główną siłą napędzającą prześladowania.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie i życia w społeczeństwie dotyka szczególnie osoby nawrócone z islamu (MBB). Rodzina, władze lokalne i przywódcy nie będący chrześcijanami są głównymi sprawcami prześladowań w Jordanii.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną spadł w porównaniu z okresem WWL 2016 i utrzymuje się na niskim poziomie.
  • Ogólnie rzecz ujmując presja w Jordanii cechuje się poważnymi prześladowaniami osób nawróconych z islamu (MBB) i stosunkowo dużą wolnością pozostałych grup chrześcijan, pod warunkiem, że nie  angażują się one w ewangelizowanie muzułmanów.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Król Jordanii, Abd Allah II ibn Husajn, pragnie zreformować społeczeństwo i wprowadza takie środki i działania, które są korzystne dla mniejszości religijnych, włączając w to chrześcijan. Niestety sytuacja ta dzieli społeczeństwo i prowadzi do niepokojów, zwłaszcza pośród konserwatywnych muzułmanów. Samosąd i zabójstwo dokonane na czołowym rysowniku po opublikowaniu kreskówki wyśmiewającej ‘boga Daesh’ (pejoratywne określenie Państwa Islamskiego) pokazuje, że wolność wypowiedzi jest tłumiona przez radykalne elementy islamskie. Prowadzi to do wzrostu presji wywieranej na chrześcijan i inne osoby posiadające poglądy nie stojące w zgodzie z radykalnym islamem.
 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz