Prześladowania w Kazachstanie

Kazachstan

43
ŚIP
2017
Kazachstan
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
42
ISO
KZ
Kazachstan
Kazachstan
Chrześcijan
4,63
Populacja
18.06
Dyktatorska Paranoja
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 12.188
Życie rodzinne : 8.894
Życie społeczne : 9.295
Życie w państwie: 11.003
Życie w Kościele : 13.386
Przemoc fizyczna: 1.296

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

56 Punktów/ Pozycja 43 (ŚIP 2016: 55 Punktów/ Pozycja 42)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Kazachstanie są dyktatorska paranoja (zrodzona z komunistycznej i post-komunistycznej opresji) oraz – w mniejszym stopniu – islamski ekstremizm.

Spis treści

3. Kontekst

Obecnie w Kazachstanie dominują trzy kwestie: sukcesja prezydenta Nazarbajewa, obecność dość licznej mniejszości rosyjskiej oraz fakt przyłączenia się setek obywateli kazachskich do radykalnych ugrupowań muzułmańskich na Bilskim Wschodzie.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Kazachstanie obecne są wszystkie grupy chrześcijan i każda z nich doświadcza wszelakich kiego rodzaju prześladowań o różnym stopniu nasilenia. Wspólnoty ekspatriantów oraz kościoły tradycyjne zmagają się z najmniejszą ilością problemów ze strony rządu, jako że są to grupy niespecjalnie aktywne w sferze ewangelizacji. Wspólnoty konwertytów – w tym przypadku wywodzących się z islamu – doświadczają całego ciężaru prześladowań ze strony państwa oraz rodziny, przyjaciół i lokalnych społeczności. Nietradycyjne kościoły protestanckie działają aktywnie ewangelizując osoby niewierzące, przez co cierpią z powodu napaści, gróźb, kar finansowych – zwłaszcza jeśli ich kościoły nie są oficjalnie zarejestrowane.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w Kazachstanie w okresie WWL 2017 jest nadal bardzo wysoki, a nawet nieznacznie wzrósł.
  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia prywatnego, życia w państwie i życia w kościele (poziomy bardzo wysokie). Nieco mniej odczuwalna jest w obszarach życia w rodzinie (wynik dość wysoki) oraz życia w społeczeństwie (wynik wysoki). To typowe dla sytuacji, w której dyktatorska paranoja stanowi główną siłę prześladowań.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu jest najbardziej dostrzegalna w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie i życia w społeczeństwie, a dotyka przede wszystkim osoby będące MBB poprzez działania środowisk społecznych.
  • Liczba incydentów nacechowanych przemocą nie zmieniła się w porównaniu z okresem WWL 2016, tak więc wskaźnik obrazujący przemoc utrzymuje się na poziomie bardzo niskim.
  • Ogólnie rzecz ujmując, prześladowania w Kazachstanie są spowodowane w głównej mierze represyjnymi działaniami rządu dążącego do przejęcie kontroli nad wszystkimi obszarami życia.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Wolność religijna jest już ograniczona przez nową legislację, a rząd Kazachstanu nieustannie działa na rzecz zwiększenia kontroli sprawowanej nad ogółem społeczeństwa. To oznacza dalsze inwigilacje, napaści na zgromadzenia oraz aresztowania wierzących. Rząd zasłania się argumentem dotyczącym zagrożenia ze strony bojówek islamistycznych, by móc coraz bardziej ograniczać wolność w kolejnych obszarach życia. Wszystko to składa się na pogarszającą się sytuację chrześcijańskiej mniejszości i sprawia, że prognozy na ich przyszłość są niepokojące. Presja ze strony środowisk społecznych (skierowana głównie na MBB) utrzyma się na aktualnym poziomie.
 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz