Prześladowania w Kenii

Kenia

18
ŚIP
2017
Kenia
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
16
ISO
KE
Kenia
Kenia
Chrześcijan
39,74
Populacja
48.47
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Sekularyzm
Życie prywatne: 12.188
Życie rodzinne : 11.218
Życie społeczne : 12.420
Życie w państwie: 9.831
Życie w Kościele : 13.073
Przemoc fizyczna: 9.630

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1. Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

68 Punktów/ Pozycja 18 (ŚIP 2016: 68 Punktów / Pozycja 16)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

W Kenii główną siłą napędzającą prześladowania jest islamski ekstremizm. Dodatkowymi, podrzędnymi siłami są: antagonizm plemienny, świecka nietolerancja, a także zorganizowana korupcja i przestępczość.

Spis treści

3. Kontekst

Kenia ma niezwykle złożony skład etniczny, co bardzo silnie wpływa na codzienną politykę. Doświadczyła również bardzo gwałtownych ataków terrorystycznych. Prześladowania chrześcijan będące skutkiem islamskiego ekstremizmu – głównie ze strony al-Szabab – zmierzają do czystek etnicznych w północno-wschodniej części kraju. Aby zwalczyć źródło tych ataków, Kenia wysłała swoje oddziały do Somalii. Po drugie, Kenia to kraj, w którym większość stanowią chrześcijanie (82%), a populacja muzułmanów jest znacząco niższa (10-15%). A jednak, na terenach zdominowanych przez populację islamską chrześcijanie stali się celem dla bojówek islamistycznych. Równie ważny jest poziom korupcji. W Kenii korupcja szerzy się gwałtownie w instytucjach użyteczności publicznej, co w znaczącym stopniu wpływa na poziom ochrony obywateli.

Spis treści

Wiadomości z Kenii

Wiadomości Nachrichten
Kenia: Al. Shabaab 28 09 2017
Kenia

Kenia: Al. Shabaab ścięła trzech chrześcijan

(Open Doors Polska) 6 września br. o godz. 1:30 w nocy, grupa 30 uzbrojonych mężczyzn w wojskowych ubraniach napadła na osadę w pobliżu wsi Hindi w Zachodnim Lamu.

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Podnieść zranionych

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: 12 ofiar w zamachu na hotel

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Chrześcijanie walczą ze strachem i terrorem

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: 'Nie jestem martwy! Żyję!'

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: „Żyli wiarą”

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Długi powrót do normalności

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Seria zamachów w pobliżu granicy z Somalią

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: „Bądź gotowy stanąć przed Bogiem”

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Celowe ataki na chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: dwaj pastorzy zamordowani

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Atak na kościół

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Garissa - inna twarz Kenii

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Kościół w Garissie wciąż walczy

Wiadomości Nachrichten
Kenia

Kenia: Trudno zrozumieć taką miłość

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Kraj zamieszkują trzy grupy chrześcijan skategoryzowane w ramach WWL: kościoły tradycyjne, konwertyci (MBB ) oraz nietradycyjne wspólnoty protestanckie (np. zielonoświątkowcy oraz charyzmatycy). Każda z nich jest dotknięta prześladowaniami.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan w Kenii zmniejszył się znacząco w porównaniu z okresem WWL 2016, ale wciąż pozostaje bardzo wysoki.

Presja najbardziej odczuwana była w obszarach życia w kościele oraz życia prywatnego, uzyskały osiągnęła tam bardzo wysoki poziom.

Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną pozostał na bardzo wysokim poziomie, a nawet wzrósł w porównaniu do okresu WWL 2016.

Wzorzec prześladowań pokazuje, że wroga atmosfera panująca w kraju (będąca skutkiem okropieństw popełnianych przez islamskich rebeliantów na terenach północno-wschodnich oraz nadbrzeżnych) wywołała efekt domina we wszystkich wspólnotach chrześcijan na terenie całego kraju. Antagonizm plemienny, świecka nietolerancja, a także zorganizowana korupcja oraz przestępczość również przyczyniają się do nasilenia prześladowań, jednak głównym czynnikiem pozostaje islamski ekstremizm.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

  • Na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom prześladowań w Kenii nieustanie rośnie i sytuacja ta raczej się nie zmieni.
  • Jeśli al-Szabab miałoby zostać pokonane, znacznie zmniejszyłoby to poziom przemocy wymierzonej w chrześcijan na północno-wschodnich oraz nadbrzeżnych terenach.
  • W 2017 roku w kraju mają odbyć się być wybory, a ich wynik będzie miał decydujący wpływ na chrześcijan w całym państwie, a zwłaszcza na osoby zamieszkujące tereny północno-wschodnie oraz nadbrzeżne. Te obszary są najbardziej bezbronne, dlatego kryzys polityczny w kraju wywarłby ogromny skutek na ich życie. tak powodem tej sytuacji jest przede wszystkim to, że w sytuacji ewentualnego kryzysu region północno-wschodni i nadbrzeżny zostaną pozbawione odpowiedniej ochrony, gdy rząd przerzuci wszystkie siły do centrum kraju.
     

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz