Wiadomości z Kolumbii

Kolumbia

50
ŚIP
2017
Kolumbia
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
46
ISO
CO
Kolumbia
Kolumbia
Chrześcijan
46,66
Populacja
49.07
Zorganizowana korupcja
Etniczna wrogość
Sekularyzm
Życie prywatne: 7.292
Życie rodzinne : 7.612
Życie społeczne : 11.939
Życie w państwie: 8.464
Życie w Kościele : 7.656
Przemoc fizyczna: 10.185

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

53 Punkty/ Pozycja 50 (ŚIP 2016: 55 Punktów/ Pozycja 46)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Kolumbii są zorganizowana korupcja oraz przestępczość, antagonizm plemienny, a w mniejszym stopniu świecka nietolerancja oraz denominacyjny protekcjonizm. Intensywność zorganizowanej korupcji oraz przestępczości zmniejszyła się dzięki negocjacjom pokojowym między rządem a organizacją partyzancką FARC.

Spis treści

3. Kontekst

W sensie formalnym, Kolumbia jest krajem demokratycznym z dobrze funkcjonującymi rządami prawa oraz zagwarantowaną wolnością religii. Jednakże, spore obszary kraju znajdują się pod kontrolą organizacji przestępczych, karteli narkotykowych, rewolucjonistów oraz grup paramilitarnych. Tak więc, w kontekście ogólnie panującego bezprawia, wszyscy mieszkańcy Kolumbii cierpią z powodu konfliktu trwającego już od wielu dekad, a chrześcijanie są grupą najmocniej dotkniętą aktami wrogości i przemocy.

Spis treści

Wiadomości z Kolumbii

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Życie pastora na terenach partyzanckich

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Miejscowa chrześcijanka celem ataków

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Bandyci z FARC chcą zamordować wdowę po pastorze

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Wyszywając swoje historie dla uzdrowienia serc

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Rebelianci z FARC prześladują chrześcijan w Caqueta

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Otruj pastora. Lewacy w natarciu

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Pastor z rodziną wypędzeni

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia - uprowadzony pastor na wolności

Wiadomości Nachrichten
Kolumbia

Kolumbia: Dziewięcioletnia córka pastora zastrzelona

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Spośród czterech grup chrześcijan ujętymi w kategorie przez WWL, trzy zamieszkują Kolumbię: tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, wspólnoty konwertytów wywodzących się z rdzennych religii tradycyjnych oraz nietradycyjne kościoły protestanckie. Wszystkie trzy mogą stać się ofiarami zorganizowanej korupcji i przestępczości. Ten ucisk, którego źródłem są grupy przestępcze dotyka w głównej mierze bardziej otwartych chrześcijan. Antagonizm plemienny dotyka wszystkie grupy chrześcijańskie funkcjonujące wśród rdzennych wspólnot i może prowadzić nawet do wysiedleń chrześcijan z ich własnych domów. Świecka nietolerancja dotyka wszystkie grupy chrześcijan w większych miastach będących pod kontrolą rządu. Z kolei denominacyjny protekcjonizm wpływa przede wszystkim na nietradycyjne wspólnoty protestanckie, zwłaszcza tam, gdzie tradycyjni rzymscy katolicy sprzeciwiają się powstawaniu nowych wspólnot ewangelicznych i zielonoświątkowych.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

Poziom presji wywieranej na chrześcijan nieznacznie wzrósł w okresie objętym badaniami WWL 2017 i obecnie jest wysoki.

  • Siła napędowa, jaką jest zorganizowana korupcja oraz przestępczość, przejawia się we wszystkich obszarach życia. Wszechobecna kultura strachu w szczególności wpływa na obszar życia w społeczeństwie i sprawia, że ten właśnie obszar w kwestii presji plasuje się o wiele wyżej od pozostałych.
  • Wpływ antagonizmu plemiennego ogranicza się do rdzennych społeczności. Siła ta przejawia się w głównej mierze w obszarach życia w rodzinie, życia w społeczeństwie oraz życia w kościele. Czasami zazębia się ze zorganizowaną korupcją oraz przestępczością, zwłaszcza gdy organizacje partyzanckie zaczynają spiskować z rdzennymi przywódcami plemiennymi przeciwko chrześcijanom.
  • Świecka nietolerancja jest przedmiotem troski przede wszystkim w obszarach życia w państwie i życia w kościele.
  • Wskaźnik odnoszący się do przemocy utrzymuje się na poziomie wysokim, choć jest nieco niższy w okresie WWL 2016.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Przemoc w Kolumbii pozostanie strukturalnym zjawiskiem, nawet pomimo toczących się rozmów pokojowych z organizacjami takimi, jak FARC oraz ELN. W sferach, w których rząd utracił kontrolę nad bezpieczeństwem publicznym, kartele narkotykowe i nielegalne zbrojne ugrupowania będą wciąż bezprawnie działać. Oznacza to, że wszystkie te gangi przestępcze będą niezmiennie obierać sobie chrześcijan za cel ataków. Pozycja rdzennych chrześcijan wciąż będzie niezwykle trudna, a to dlatego, że na terytoriach autochtonicznych nie można na siłę wprowadzić ochrony praw człowieka. Chrześcijan niepokoi także fakt, że siła napędowa prześladowań,  jaką jest świecka nietolerancja staje się w Kolumbii coraz bardziej widoczna. Oczekuje się, że trend ten przybierze na sile w roku 2017.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz