Prześladowania w Kuwejcie

Kuwejt

38
ŚIP
2017
Kuwejt
Religia
Islam
Ustrój
Emirat
Ranking poprzednie lata
41
ISO
KW
Kuwejt
Kuwejt
Chrześcijan
0,35
Populacja
4.10
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.125
Życie rodzinne : 11.619
Życie społeczne : 11.459
Życie w państwie: 10.287
Życie w Kościele : 10.521
Przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punktów/ Pozycja 38 (ŚIP 2016: 56 Punktów/ Pozycja 41)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłą napędzającą prześladowania chrześcijan w Kuwejcie jest islamski ekstremizm. W mniejszym stopniu na życie chrześcijan wpływa również dyktatorska paranoja.

Spis treści

3. Kontekst

Mimo że Kuwejt jest jednym z najmniejszych państw na Bliskim Wschodzie, jest jednocześnie jednym z najbogatszych krajów w świecie arabskim. Ponad połowa ludności składa się z imigrantów, z których znaczna liczba to chrześcijanie. Społeczeństwo kuwejckie jest społeczeństwem konserwatywnym, podążającym za zaleceniami islamu (prawo szariatu) w wielu sferach życia prywatnego, rodzinnego oraz społecznego. Wolność religijna zapewniona konstytucyjnie jest pełna sprzeczności. Z jednej strony bowiem konstytucja gwarantuje wolność wyznania, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktykowanie swojej wiary nie może pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. Rząd skrzętnie korzysta z tradycji konserwatywnego, plemiennego społeczeństwa, by eliminować wszelkie przejawy i działania liberalne lub lewicowe – i póki co odnosi na tym polu same sukcesy. W efekcie tego dość poważnie ucierpiały także różne mniejszość religijne. Kuwejt podpisał niektóre z głównych konwencji ONZ dotyczących praw człowieka, jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1996 roku oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych także z roku 1996. Państwo Islamskie (ISIS) stara się utworzyć swą siatkę w Kuwejcie i istnieją doniesienia o Kuwejtczykach walczących dla tego ugrupowania.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Kuwejcie funkcjonują tylko dwie grupy chrześcijan skategoryzowane w WWL: ekspatrianci i imigranci oraz wspólnoty konwertytów wywodzących się ze środowisk muzułmańskich (MBB). Obie zmagają się z poważnymi prześladowaniami. Ekspatrianci/imigranci niejednokrotnie mają problem z uzyskaniem licencji i rejestracji miejsc przeznaczonych na praktykowanie ich wiary.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólnie rzecz ujmując, presja wywierana na chrześcijan w Kuwejcie kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a nawet nieco wzrosła w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • W Kuwejcie chrześcijanie najdotkliwiej odczuwają presję w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie (wskaźnik w każdym z tych obszarów jest bardzo wysoki). Jest to typowe dla prześladowań wynikających z obecności islamskiego ekstremizmu, kiedy to szczególnie cierpią osoby nawrócone z islamu.
  • Podobnie jak w poprzednim okresie, nie istnieją doniesienia o aktach przemocy wymierzonych w chrześcijan.
  • Ogólna sytuacja dotycząca prześladowań w Kuwejcie pokazuje, że prześladowania są napędzane działaniami rodzin, lokalnych przywódców oraz urzędników państwowych. Ich celem są w głównej mierze osoby nawrócone z islamu.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Pomimo zamieszek, które w okresie objętym badaniami WWL 2017 ogarnęły cały region, Kuwejt pozostał państwem stabilnym politycznie. Nie odnotowano tu również wyraźnego wzrostu prześladowań. Jednak w najbliższych latach należy spodziewać się opisanych niżej zjawisk.

  • Strach towarzyszący chrześcijanom, a w szczególności MBB nie ustanie, ze względu na rosnącą wrogość różnych środowisk społecznych w kraju.
  • Społeczeństwo z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie stawać się coraz bardziej konserwatywne. Rząd będzie pozwalał, by sytuacja ta trwała (tak długo, jak nie będzie odczuwał w związku z tym wyzwania administracyjnych) po to, by przypodobać się radykalnym ugrupowaniom islamistycznym obecnym w społeczeństwie.
  • Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów/imigrantów wciąż będą zmagać się z uzyskaniem pozwoleń na rejestrację.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz