Prześladowania w Libii

Libia

11
ŚIP
2017
Libia
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
10
ISO
LY
Libia
Libia
Chrześcijan
0,02
Populacja
6.41
Presja ze strony islamu
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.792
Życie rodzinne : 13.221
Życie społeczne : 14.102
Życie w państwie: 15.430
Życie w Kościele : 15.208
Przemoc fizyczna: 5.371

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

78 Punktów/ Pozycja 11 (SIP 2016: 79 Punktów / Pozycja 10)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siły napędzające prześladowania, a dotykające chrześcijan w Libii to islamski ekstremizm, a także,     w mniejszym stopniu, zorganizowana korupcja oraz przestępczość (wymieszana z islamskim ekstremizmem).

Spis treści

3. Kontekst

Libia jest wciąż pogrążona w konflikcie oraz chaosie, który od chwili obalenia reżimu Mu’ammara al-Kaddafiego przytłacza cały naród. Kraj znajduje się w stanie anarchii, a różne bojówki islamistyczne kontrolują jego poszczególne terytoria. Umowa zawarta za pośrednictwem ONZ, mająca na celu połączenie różnych frakcji w jednym Narodowym Rządzie Zgody, zakończyła się porażką. Przy wsparciu USA oraz Europy siły lojalne wobec Rządu Jedności zdołały pokonać siły Państwa Islamskiego, usuwając je z ich dotychczasowej warowni w Syrcie.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Spośród czterech kategorii chrześcijan, w Libii mieszkają tylko dwie: chrześcijanie ekspatrianci oraz wspólnoty konwertytów wywodzących się ze środowisk muzułmańskich (MBB). Obie z tych grup zmagają się ze skrajną presją oraz przemocą fizyczną na bardzo wysokim poziomie.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

Ogólna presja wywierana na chrześcijan w Libii jest na skrajnym poziomie i dodatkowo znacząco wzrosła od 2016 roku.

  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia w państwie, życia w kościele oraz życia prywatnego.
  • Ucisk w obszarze życia w społeczeństwie jest również bardzo odczuwalny. Silne więzi plemienne mieszają się w Libii z islamskim ekstremizmem. Stąd też presja wywierana na osoby będące MBB, by powróciły do islamu, będzie intensywna.
  • Poziom przemocy fizycznej jest wysoki, jednak niższy niż w okresie WWL 2016. Bezkarność sprawców agresywnych ataków na chrześcijan dodatkowo zaostrza ten problem.
  • Na ogólną sytuację prześladowanych chrześcijan w Libii jest znaczny wpływ ma stan anarchii oraz gwałtowny konflikt, w który wyjątkowo aktywnie są zaangażowane bojówki islamistyczne. W efekcie powoduje to prześladowania wymierzone zarówno w libijskich konwertytów, jak i ekspatriantów.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość:

Aktywność bojówek islamistycznych – w tym ugrupowania Salafitów – oraz brak rządu, który byłby w stanie skutecznie sprawować swoją władzę na terenie całego kraju, chrześcijanie nie mogą oczekiwać, że w dającej się przewidzieć przyszłości ich sytuacja ulegnie poprawie. Powszechna bezkarność sprawców przestępstw wobec chrześcijan najprawdopodobniej będzie trwać. Mimo że przewaga oraz potęga militarna Państwa Islamskiego zmalały w 2016 roku, to wpływy rebelianckich ugrupowań salafickich w Libii pozostają znaczące. Rywalizujące ze sobą rządy we wschodniej i zachodniej Libii, przewaga ustroju plemiennego oraz fakt, że kraj jest dosłownie zalany bronią wszelkiego rodzaju, to czynniki wskazujące na to, że przyszłość Libii (a więc i chrześcijan zamieszkujących ten kraj) rysuje się dość ponuro.

Spis treści

Wiadomości z Libii

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: 'Gdzie jest Bóg i jak wygląda?'

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Porwanie 20 egipskich chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Seria mordów dokonanych na chrześcijanach

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Sytuacja chrześcijan się wciąż pogarsza

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Śmierć chrześcijanina w więzieniu

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Aresztowano i pobito pracownika księgarni

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Dewastacja chrześcijańskich grobów

Wiadomości Nachrichten
Libia

Libia: Czy istnieje szansa na wolność?

Spis treści

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz