Prześladowania chrześcijan na Mali

Mali

32
ŚIP
2017
Mali
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
44
ISO
ML
Mali
Mali
Chrześcijan
0,45
Populacja
18.69
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 10.729
Życie rodzinne : 11.138
Życie społeczne : 11.298
Życie w państwie: 9.766
Życie w Kościele : 12.083
Przemoc fizyczna: 4.259

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

59 Punków/ Pozycja 32 (ŚIP 2016: 55 Punktów/ Pozycja 44)

Spis treści

Wiadomości z Mali

Wiadomości Nachrichten
Mali

Mali: Kolumbijska zakonnica porwana

Wiadomości Nachrichten
Mali

Mali: Wszystko zawdzięczam Chrystusowi

Wiadomości Nachrichten
Mali

Mali: Nadzieja wzrasta

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłą napędową prześladowań w Mali jest islamski ekstremizm.

Spis treści

3. Kontekst

W 2012 roku chwili doszło do przejęcia północnych terenów Mali przez islamistów. Mimo późniejszych starań Francji o odbudowę autorytetu malijskich władz na obszarze całego państwa, kwestia swobód obywatelskich i praw politycznych cofnęła się do poziomu sprzed  2012 r., zarówno na południu, jak i północy kraju. Rebelianci Tuareg należący do Narodowego Ruchu Wyzwolenia Azawadu ostatecznie podpisali traktat pokojowy z rządem w czerwcu 2015 roku. Umowa ta zapewnia decentralizację, stworzenie regionalnych sił obrony, a także zwiększone inwestycje socjoekonomiczne w północnej części kraju. Niestety, nie kończące się ataki bojówek islamistycznych podkopują nadzieje na osiągnięcie pokoju w państwie.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Mali jest domem dla trzech spośród czterech grup chrześcijan: tradycyjnych wspólnot chrześcijańskich, osób nawróconych z islamu (MBB) oraz nietradycyjnych kościołów protestanckich (takich jak baptyści, wspólnoty ewangeliczne oraz zielonoświątkowcy). Mimo że większość chrześcijan mieszka na południu kraju, czują się oni zagrożeni przez  islamistyczne bojówki.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan zamieszkujących Mali jest bardzo wysoki i nawet podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja odczuwalna jest najbardziej w obszarach życia w kościele, życia w społeczeństwie i życia w rodzinie (we wszystkich na bardzo wysokim poziomie). Wskazuje to na trudności, z jakimi borykają się osoby i wspólnoty MBB, których przyczyną są działania ogółu społeczeństwa oraz islamistycznych bojówek (zwłaszcza w częściach kraju, które nie są kontrolowane przez państwo).
  • Aktywność oraz obecność bojówek islamistycznych wpływa na radykalizację ogółu społeczeństwa, dodatkowo podsycając prześladowania odczuwane w obszarze życia prywatnego.
  • Wskaźnik przemocy jest wysoki, lecz o wiele niższy w porównaniu z bardzo wysokim poziomem odnotowanym w okresie WWL 2016.
  • Ogólny wzorzec prześladowań sugeruje, że nawet w sytuacji spadku przemocy fizycznej, wszechobecność, a także intensywność presji odczuwanej w większości obszarów życia ma tendencję wzrostową. Pokazuje to, że mimo sukcesów, do których należy usunięcie islamskich terrorystów z terenów okupowanych przez nich do tej pory, zostawiają oni za sobą zradykalizowane społeczeństwo, które jest jeszcze mniej otwarte na chrześcijan niż wcześniej.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Główny trend widoczny obecnie w Mali to rosnący wpływ rebeliantów islamskich oraz wahhabitów na terenie całego kraju. Wiele czasu zajmie odbudowanie chrześcijańskiej obecności na północy Mali. Bojówkarze nie zaprzestają swoich działań, pomimo podpisania w 2015 roku traktatu pokojowego. Pozostaną oni zagrożeniem na najbliższe lata. Umowa pokojowa jest bardzo krucha, a rząd wraz z działaczami pokojowymi ONZ nie jest w stanie umocnić swojego autorytetu na niektórych terenach.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz