Prześladowania w Meksyku

Meksyk

41
ŚIP
2017
Meksyk
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
40
ISO
MX
Meksyk
Meksyk
Chrześcijan
124,87
Populacja
130.22
Zorganizowana korupcja
Etniczna wrogość
Sekularyzm
Życie prywatne: 7.188
Życie rodzinne : 6.330
Życie społeczne : 11.218
Życie w państwie: 8.073
Życie w Kościele : 9.323
Przemoc fizyczna: 14.444

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

57 Punktów/ Pozycja 41 (ŚIP 2016: 56 Punktów/ Pozycja 40)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siły napędzające prześladowania w Meksyku to zorganizowana korupcja i przestępczość oraz – w mniejszym stopniu – antagonizm plemienny, denominacyjny protekcjonizm i świecka nietolerancja.

Spis treści

3. Kontekst

Meksyk jest krajem o największej hiszpańsko-języcznej populacji na świecie. Jest to także, zaraz po Brazylii, największa gospodarka w całej Ameryce Łacińskiej. Ponadto, Meksyk jest znany z jednego z najwyższych na świecie wskaźników brutalności, co jest efektem obecności zorganizowanej przestępczości. Wskaźnik IDP (Internally Displaced Persons), czyli poziom uchodźstwa wewnętrznego wzrósł 36-krotnie na przestrzeni siedmiu lat, rosnąc od „zaledwie” 8000 osób w roku 2009 do 287 000 w roku 2015.

Spis treści

Wiadomości z Meksyku

Wiadomości Nachrichten
Meksyk
Meksyk

Meksyk: 'Jezus był przy mnie cały czas'

(Open Doors) – Alonso (43) w 2002 roku napotkał w sąsiedniej wiosce grupę chrześcijan. To diametralnie zmieniło jego życie.

Wiadomości Nachrichten
Meksyk

Meksyk: Kartele narkotykowe uciskają chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Meksyk

Meksyk: Zamachy na protestantów

Wiadomości Nachrichten
Meksyk

Meksyk: Powrót po pięciu latach emigracji

Wiadomości Nachrichten
Meksyk

Meksyk: Uniewinnienie po 17 latach więzienia

Wiadomości Nachrichten
Meksyk

Meksyk: Postanowiliśmy pójść za Jezusem

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

Meksyk jest domem dla trzech spośród czterech grup chrześcijan skategoryzowanych w WWL. Są to wspólnoty tradycyjne, konwertyci (w tej grupie są często osoby mające powiązania z mafią lub innymi lokalnymi ugrupowaniami) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie. Każda z tych grup cierpi w wyniku prześladowań, choć należy zaznaczyć, że różne źródła prześladowań powodują różnego rodzaju presję. Zorganizowana korupcja i przestępczość dotyka wszystkich wspólnot chrześcijańskich, ale w szczególności tych osób, które aktywnie angażują się w społeczną transformację, tym samym stanowiąc zagrożenie dla hegemonii tej siły napędowej. Antagonizm plemienny skupia się głównie na sytuacjach, w których dana osoba odwraca się od miejscowych, tradycyjnych wierzeń w stronę protestanckich denominacji. Tutaj celem ataków są także członkowie katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Z kolei świecka nietolerancja wpływa na życie wszystkich społeczności chrześcijańskich. Denominacyjny protekcjonizm wpływa na wszystkie nietradycyjne formy chrześcijaństwa.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki i  odnotował nawet niewielki wzrost w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia w społeczeństwie (wynik bardzo wysoki) oraz życia w kościele (wynik wysoki). W połączeniu z ekstremalnie wysokim poziomem przemocy jest to sytuacja typowa dla okoliczności, w których grupy przestępcze terroryzują społeczeństwo na poziomie lokalnej społeczności.
  • Siły napędowe: antagonizm plemienny, świecka nietolerancja oraz denominacyjny protekcjonizm dodatkowo przyczyniają się do wzmocnienia presji, w szczególności wpływając na wynik w obszarach życia w społeczeństwie (wysoki poziom presji), życia w państwie (poziom dosyć wysoki) oraz życia w kościele (poziom wysoki).
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną jest skrajnie wysoki (osiągnął ten sam poziom co w okresie WWL 2016).
  • Ogólna sytuacja dotycząca prześladowań w Meksyku jest wynikiem zmieszania się różnych sił napędzających prześladowania, które w połączeniu czynią życie chrześcijan w lokalnej społeczności bardzo skomplikowanym.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Siły bezpieczeństwa narodowego nie umieją skutecznie rozprawić się z przestępczością oraz przemocą. Dzieje się tak częściowo z powodu infiltracji i kooptacji instytucji bezpieczeństwa oraz sądownictwa. Sytuacja związana z bezpieczeństwem w Meksyku najprawdopodobniej pozostanie bardzo – a wręcz ekstremalnie – trudna, co zawsze stanowi trudny kontekst dla działań kościoła. Kultura przemocy wpływa na życie wszystkich Meksykanów i jest odzwierciedleniem nieudolności rządu w obszarze gwarantowania bezpieczeństwa społecznego. Bezsilność rządu szkodzi zwłaszcza grupom zamieszkującym tereny wiejskie, najbardziej narażonym na ataki, do których zaliczają się chrześcijanie należący do mniejszości chrześcijańskich, jak protestanci.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz