Prześladowania w Myjanarze

Myanmar

28
ŚIP
2017
Myanmar
Religia
Buddyzm
Ranking poprzednie lata
23
ISO
MM
Myanmar
Myanmar
Chrześcijan
4,37
Populacja
54.84
Religijnie motywowany nacjonalizm
Dyktatorska Paranoja
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 9.167
Życie rodzinne : 9.856
Życie społeczne : 12.821
Życie w państwie: 10.352
Życie w Kościele : 11.198
Przemoc fizyczna: 9.074

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

62 Punkty/ Pozycja 28 (ŚIP 2016: 62 Punkty/ Pozycja 23)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siły napędzające prześladowania chrześcijan w Mjanmie to przede wszystkim religijny nacjonalizm, a w stopniu mniejszym dyktatorska paranoja oraz islamski ekstremizm.

Spis treści

3. Kontekst

8 listopada 2015 roku odbyły się wybory, w których miażdżące zwycięstwo zdobyła partia opozycyjna Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD) pod przewodnictwem Aung San Suu Kyi. Ku zaskoczeniu wszystkich NLD na stanowisko wiceprezydenta wyznaczyło pochodzącego ze stanu Czin baptystę. Dodatkowo chrześcijanin stanął na czele Izby Wyższej parlamentu. Pod koniec sierpnia 2016 roku odbyła się Konferencja XXI wieku w Panglong, jednak podstawowy problem polegający na zbudowaniu zaufania między armią, mniejszościami etnicznymi oraz rebeliantami pozostaje nierozwiązany.

Spis treści

Wiadomości z Myanmaru

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Mjanmie mieszkają wszystkie grupy chrześcijan skategoryzowane w WWL, jednak ponieważ ekspatrianci oraz imigranci uczęszczają do lokalnych kościołów, nie są tu potraktowani jako osobna kategoria. Prześladowaniami dotknięci są członkowie kościołów tradycyjnych, jednak w szczególności konwertyci porzucający buddyzm lub islam oraz członkowie nietradycyjnych wspólnot protestanckich.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej ogółem na chrześcijan w Mjanmie jest wysoki i bardzo mocno wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. Ten wzrost jest efektem wprowadzenia Prawa o Ochronie Ras i Religii, a większą dostępnością raportów dotyczących sytuacji konwertytów w okresie WWL 2017.
  • Presja jest najwyższa w obszarach życia w społeczeństwie i życia w kościele (poziom bardzo wysoki). Tuż za tymi obszarami plasuje się obszar życia w państwie (poziom wysoki). Wzorzec taki nie jest typowy dla żadnej z sił napędowych prześladowań, jest jednak odbiciem sytuacji, w której mniejszość chrześcijańska bardzo poważnie odczuwa skutki toczącej się w kilku stanach kraju wojny.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną spadł o ponad 6 punktów w okresie WWL 2017. Z powodu coraz poważniejszych walk, toczących się zwłaszcza w stanach Kaczin i Szan, coraz trudniejsze staje się uzyskanie raportów i doniesień o zabitych chrześcijanach i zaatakowanych kościołach na obszarach ogarniętych wojną.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Mjanma wciąż pojawia się w czołówkach gazet w bardzo pozytywnym kontekście. Pierwsze od 25 lat prawdziwe wybory były w dużej mierze wolne i sprawiedliwe, co dało nadzieję na dalszą poprawę sytuacji. Mimo, że radykalni buddyjscy nacjonaliści z Ma Ba Tha dostali ostatnio reprymendę, rząd wziął ich stronę, twierdząc, że muzułmańska mniejszość Rohingya nie powinna być nazywana Rohingya, lecz Bengali, co miałoby wskazywać, że nie są oni obywatelami Mjanmy, pomimo zamieszkiwania kraju od wielu pokoleń. Nie wróży to dobrze dla sytuacji chrześcijańskich mniejszości etnicznych, a siła napędzająca prześladowania, jaką jest religijny nacjonalizm, będzie ich wciąż dotykać.

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz