Prześladowania w Omanie

Oman

49
ŚIP
2017
Oman
Religia
Islam
Ustrój
Sułtanat
Ranking poprzednie lata
50
ISO
OM
Oman
Oman
Chrześcijan
0,20
Populacja
4.74
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.188
Życie rodzinne : 11.459
Życie społeczne : 10.337
Życie w państwie: 8.008
Życie w Kościele : 11.198
Przemoc fizyczna: 0.185

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

53 Punkty/ Pozycja 49 (ŚIP 2016: 53 Punkty/ Pozycja50)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania w Bahrajnie są islamski ekstremizm (główna siła) oraz – w mniejszym stopniu – dyktatorska paranoja.

Spis treści

3. Kontekst

Oman ulokowany jest w bardzo strategicznym miejscu – u zbiegu Zatoki Perskiej oraz Morza Arabskiego. Obecnie panujący sułtan doszedł do władzy w 1970 roku, a przypisuje mu się zaprowadzenie porządku, bezpieczeństwa i stabilności oraz wprowadzenie demokratycznych reform. Nawet wówczas, gdy wiele państw arabskich poddało się wyznaniowej przemocy i niepokojom politycznym, Sułtanat Omanu nie doświadczył poważniejszych zamieszek politycznych. Oman to kraj, w którym przeważającą odmianą islamu jest ibadytyzm – odłam postrzegany jako dużo mniej agresywny niż na przykład sunnici czy szyici. Konstytucyjna gwarancja wolności religii jest pełna sprzeczności. Z jednej strony konstytucja gwarantuje wolność wyznania, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktyki religijne nie mogą pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. Istnieje tu także obawa, że walki toczące się w Jemenie mogą rozszerzyć się także na Oman.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Omanie mieszkają i cierpią z powodu prześladowań zarówno społeczności chrześcijan ekspatriantów, jak i konwertytów mających korzenie muzułmańskie (MBB), jednak ci ostatni są nimi najbardziej dotknięci.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki, podobnie jak w okresie WWL 2016.
  • Chrześcijanie doświadczają najsilniejszej presji w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w kościele (w każdym z nich poziom presji jest bardzo wysoki). Jest to typowe dla sytuacji będącej wynikiem obecności islamskiego ekstremizmu, gdzie osoby nawrócone z islamu (MBB) zmagają się z poważnymi prześladowaniami ze strony rodziny, lokalnych przywódców, a także urzędników rządowych.
  • Przemoc wobec chrześcijan kształtuje się na poziomie bardzo niskim, jednak wzrosła w porównaniu z poziomem zerowym, odnotowanym w okresie WWL 2016.
  • Ogólnie prześladowania w Omanie są podsycane przez islamski ekstremizm, a także – w nieco mniejszym stopniu – przez dyktatorską paranoję.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja w kraju, zarówno w kwestii prześladowań, jak i środowiska politycznego, najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie. Jednak możliwe są dwa scenariusze rozwoju wypadków.

  • Jeśli starzejący się i niedomagający sułtan odejdzie, proces przejęcia władzy i przemian może wywołać niepewność oraz konflikt.
  • Jeśli problemy w Jemenie nie zostaną rozwiązane, mogą one wpłynąć na sytuację w Omanie, a radykalne bojówki islamistyczne mogą przekroczyć granice Jemenu.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz