Prześladowania w Republice Środkowoafrykańskiej

Republika Środkowoafrykańska

34
ŚIP
2017
Republika Środkowoafrykańska
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
26
ISO
CF
Republika Środkowoafrykańska
Republika Środkowoafrykańska
Chrześcijan
3,77
Populacja
5.10
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 9.375
Życie rodzinne : 9.615
Życie społeczne : 9.615
Życie w państwie: 9.375
Życie w Kościele : 10.208
Przemoc fizyczna: 9.815

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

58 Punktów/ Pozycja 34 (ŚIP 2016: 59 Punktów/ Pozycja 26)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej są islamski ekstremizm, a także – w nieco mniejszym stopniu – zorganizowana korupcja i przestępczość.

Spis treści

3. Kontekst

Ostatni konflikt toczący się w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA) pochłonął już tysiące ofiar, zmusił do przesiedlenia setek tysięcy osób i spowodował poważne zniszczenia w kraju. Mimo że Séléka została usunięta z wielu części kraju, przed państwem wciąż stoją liczne wyzwania. W stolicy kraju, Bangi, rosnąca grupa radykalnych muzułmanów wciąż utrzymuje się w tak zwanej enklawie PK5, gdzie zaprowadzane są rządy terroru. Na północnym wschodzie, a więc terenach w większości zamieszkałych przez muzułmanów, chrześcijanie zostali zmuszeni do opuszczenia swych wiosek i zakazano im dostępu do własnych pól. Duże grupy chrześcijan żyją w tragicznych warunkach w obozach dla uchodźców. W ubiegłym roku odbyły się w kraju wybory, które przyniosły pewną poprawę sytuacji jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Spis treści

Wiadomości z Republiki Środkowoafrykańskiej

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Przezwyciężyć strach

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Moc przebaczenia

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Ponowny wybuch przemocy

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Jeovani, Dieu Fera i Steven potrzebują nas

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Oznaki pojednania i pokoju

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: „Prosimy, usłyszcie krzyk prześladowanego Kościoła!”

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Prześladowany Kościół na północnym wschodzie

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Kolejne śmiertelne zamachy

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Afryka Środkowa: Pojednanie wydaje się niemożliwe

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Pojednanie w wierze

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Osiem wdów

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Zagrożeni chrześcijanie czują się opuszczeni

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Złamane marzenia

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska: Zwiększenie ataków

Wiadomości Nachrichten
Republika Środkowoafrykańska

Republika Centralnej Afryki: dni cierpienia

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

RŚA jest domem dla trzech grup chrześcijańskich, z których wszystkie w podobnym stopniu dotknięte są prześladowaniami. Są to tradycyjne wspólnoty, konwertyci porzucający islam (MBB) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w RŚA jest wysoki i znacząco podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016. Stało się tak głównie dlatego, że pogłoski o konflikcie między sektami owładnęły wszystkie aspekty życia na terenach zdominowanych przez muzułmanów.
  • Presja rozkłada się mniej więcej po równo na wszystkie obszary życia, ale najsilniejsza jest w obszarze życia w kościele.
  • Przemoc fizyczna wobec chrześcijan jest na bardzo wysokim poziomie, lecz wykazuje tendencje spadkowe w porównaniu z okresem WWL 2016, gdy osiągnęła poziom ekstremalny. W okresie WWL 2017 częściowo usunięta organizacja Séléka wciąż ponosiła odpowiedzialność za akty przemocy wobec chrześcijan w północno-wschodnich prowincjach kraju, a także w części terenów Bangi.
  • Ogólna sytuacja w obszarze prześladowań w RŚA jest charakterystyczna dla kraju po wojnie domowej, która w głównej mierze toczyła się w związku z podziałami religijnymi. Skutki tego konfliktu są wciąż odczuwalne w wielu częściach kraju.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Ostatni konflikt w RŚA kompletnie zmienił relacje panujące w kraju między muzułmanami a chrześcijanami. Jeśli proces pojednania oraz próby przerwania błędnego koła bezkarności nie powiodą się, istnieje poważne ryzyko, że polaryzacja oraz konflikt między muzułmanami a chrześcijanami w RŚA będą trwać, jednocześnie pogłębiając spory na tle religijnym. Pomimo ostatnich wyborów (z którymi wiele osób wiązało nadzieję na nową szansę pojednania), bojówka Séléka wydaje się niechętna do złożenia broni, a ryzyko powrotu do pełnego przemocy konfliktu na tle sekciarskim jest wciąż żywe.
 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz