Länderprofil Syrien

Syria

6
ŚIP
2017
Syria
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
5
ISO
SY
Syria
Syria
Chrześcijan
0,79
Populacja
18.91
Presja ze strony islamu
Etniczna wrogość
Życie prywatne: 14.375
Życie rodzinne : 14.263
Życie społeczne : 14.664
Życie w państwie: 14.584
Życie w Kościele : 14.896
Przemoc fizyczna: 13.704

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

86 Punktów/ Pozycja 6 (SIP 2016: 87 Punktów / Pozycja 5)

Spis treści

1. Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań

Z wynikiem 86 punktów Syria znajduje się na 6. pozycji Światowego Indeksu Prześladowań (WWL) 2017. W ubiegłym roku było to miejsce 5. z wynikiem 87 punktów. Tegoroczna pozycja jest nieco niższa, co spowodowane jest mniejszą liczbą doniesień o atakach na kościoły czy też należące do chrześcijan sklepy i małe firmy. Presja wywierana na chrześcijan jest wywierana w ekstremalnym stopniu przede wszystkim w strefach kontrolowanych przez Państwo Islamskie (ISIS) oraz islamskich rebeliantów. Większość chrześcijan uciekła z tych terenów, co siłą rzeczy prowadzi do zmniejszenia liczby aktów przemocy. Ponadto, wiele kościołów uległo zniszczeniu już w poprzednim okresie. Kolejnym czynnikiem są trudności w dostępie do wiarygodnych informacji w kraju ogarniętym wojną domową.

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Islamski ekstremizm: Bojownicy ISIS, a także w mniejszym stopniu grupa Dżabhat an-Nusra i inne drobniejsze grupy terrorystyczne, są w chwili obecnej najokrutniejszymi generatorami prześladowań chrześcijan w Syrii. Chrześcijanie w przeszłości cieszyli się stosunkowo dużą wolnością religijną. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z nadejściem islamskich bojówek. Pod koniec czerwca 2014 roku ISIS wprowadził kalifat w dużej części Syrii i Iraku, jednocześnie wdrażając surowe prawo szariatu. Już wcześniej, bo w lutym 2014 r., w mieście Ar-Rakka zmuszono chrześcijan do podpisania tzw. kontraktu zimmi, który pogwałca ich wolność religijną. W chwili obecnej, większość chrześcijan uciekła z terenów kontrolowanych przez ISIS. W efekcie rozszerzenia się wpływów radykalnych grup islamistycznych, społeczeństwo również się radykalizuje, zwłaszcza na terenach kontrolowanych przez te ugrupowania.

Antagonizm plemienny:  Ustrój plemienny charakteryzuje się ogromną lojalnością wobec własnego plemienia lub rodziny. Fenomenem jest to, że wymusza on, by odwieczne normy i wartości wpływały niezmiennie na konkretne grupy społeczne. Podobnie jak w wielu krajach Bliskiego Wschodu, ustrój plemienny w Syrii jest mocno wymieszany z islamem, i w szczególności dotyka osoby będące MBB.

Dyktatorska paranoja: Przed rozpoczęciem wojny, dyktatorska paranoja w głównej mierze miała swe źródło w siłach rządowych. Państwo obserwowało kościoły, chcąc na przykład sprawdzać treść kazań i upewnić się, że nie zawierają one przekazów politycznych. Dziś, rząd niemal przestał się interesować chrześcijanami, gdyż jest skoncentrowany głównie na walce z różnorodnymi ugrupowaniami opozycyjnymi. W związku z toczącą się wojną, w zasadzie nie ma żadnych starań zapewnienia wolności religijnej chrześcijanom. W dzisiejszej Syrii, głównym źródłem prześladowań jest więc nie rząd, a uzbrojone grupy kontrolujące różne części kraju i gotowe na użycie wszelkich środków, by utrzymać się przy władzy.

Zorganizowana korupcja oraz przestępczość: W Syrii, zorganizowana korupcja oraz przestępczość są wszechobecne, czemu sprzyja sytuacja bezkarności i anarchii. Jest to sposób na wzbogacenie się, a przykładem tego mogą być porwania dla okupu. Porywani są wszyscy Syryjczycy, niezależnie od pochodzenia religijnego. Za porwaniami chrześcijan kryją się motywy finansowe, polityczne oraz ideologiczne. Mają oni bowiem reputację ludzi bogatych i wspierających reżim. Przynależność do nie muzułmańskiej mniejszości także gra ważną rolę w ich uprowadzeniach.

Spis treści

3. Kontekst

Syryjska wojna domowa zaczęła się (podobnie jak w innych krajach arabskich w tym samym okresie) od ogólnego powstania w 2011 r., podczas którego wysunięto żądania zwiększenia politycznej wolności, a także przeprowadzenia reform ekonomicznych. Jednak korzenie tego konfliktu są dużo bardziej złożone i sięgają o wiele głębiej. Złożył się na niego konflikt między klasami społecznymi, wyraźny podział kraju na strefę wiejską i miejską, a także tłumienie politycznej wolności. To przynajmniej częściowo wyjaśnia dlaczego konflikt tak gwałtownie przerodził się w wyjątkowo brutalne walki fanatyków trwające już od sześciu lat. Komponentem religijnym tej wojny jest przede wszystkim spór między sunnitami a szyitami (włączając w to alawitów).
Syryjska opozycja jest coraz bardziej „zislamizowana”, a wojna coraz bardziej przybiera oblicze dżihadu sprzeciwiającego się syryjskiemu rządowi. W tym konflikcie cierpią dosłownie wszyscy Syryjczycy, lecz niektóre grupy są narażone bardziej od innych.
Jedną z głównych cech syryjskiej populacji chrześcijan jest wymieszanie tożsamości etnicznej z religijną. Szczególnie ważną kwestią dla zrozumienia pozycji chrześcijan w kontekście toczącej się obecnie wojny jest ich geograficzna koncentracja w strategicznych regionach kraju, które są kluczowe zarówno dla rządu, jak i opozycji (takich jak Aleppo i Damaszek, a także południowe tereny prowincji Hims, blisko granicy libańskiej). To geograficzne umiejscowienie jest czynnikiem pogłębiającym ich bezbronność, podobnie jak ich domniemane wsparcie dla sił rządowych.

Spis treści

Wiadomości z Syrii

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: 'Czuję, że powinienem zostać'

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Nadzieja na pokój

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: 'Czuję się powołany do pozostania w Aleppo'

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Otwarte drzwi dla Ewangelii

Wiadomości Nachrichten
Syria

Wsparcie modlitewne dla Iraku i Syrii

Prosimy, módlcie się...

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Znaki nadziei w obliczu wojny

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Chrześcijanie w Aleppo pod ostrzałem

Wiadomości Nachrichten
Syria

Życie chrześcijan w Państwie Islamskim

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Przebudzenia pośrodku silnego zagrożenia

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Jak za czasów dziejów apostolskich

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: „Narodził się nowy naród”

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: IS uwalnia kolejnych 25 chrześcijan

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Pastorzy pozostają mimo wojny

Wiadomości Nachrichten
Syria

Syria: Grupa pracowników Unii Europejskiej alarmuje: Religijna nietolerancja wzrasta

Wiadomości Nachrichten
Syria

Iran: aresztowano kolejnych 14 chrześcijan

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Syrii istnieją trzy spośród czterech grup chrześcijan skategoryzowane przez WWL. Każda z nich cierpi prześladowania mające związek z toczącą się wojną domową.

Tradycyjne społeczności chrześcijańskie (w szczególności Syryjski Kościół Prawosławny oraz Kościół Rzymsko-Katolicki). Stanowiąc największą społeczność chrześcijan, wspólnoty tradycyjne są szczególnym celem ataków. Zamieszkują one cały kraj, także strefy objęte konfliktem. W tej grupie za cel ataków obierani są głównie przywódcy, w związku z pełnieniem funkcji publicznych, ale także duchowieństwo, łatwo rozpoznawalne dzięki noszonym przez siebie szatom. Kościoły tradycyjne to również budynki, których nie da się pomylić z niczym innym, przez co uczęszczający do nich chrześcijanie narażeni są na prześladowania. Są oni także bardziej związani z aparatem państwowym w sferze socjo-ekonomicznej. Polityczna reputacja poszczególnych denominacji, kościołów oraz lokalnych przywódców kościelnych odgrywa dużą rolę w poziomie prześladowań i represji, których doświadczają oni z rąk grup zwalczających prezydenta Assada. Decydującą kwestią jest to, w jaki sposób chrześcijanie ustosunkowali się do polityki w przeszłości – czy wspierali Assada, czy starali się być bezstronni, czy też byli w opozycji.

Konwertyci – osoby nawrócone z islamu (ang. Muslim Background Believers - MBB). Osoby te spotykają się z presją zwłaszcza ze strony rodziny, jako że porzucenie religii islamu sprowadza na nią wielką hańbę. Jest to szczególnie widoczne w rejonach zamieszkiwanych przez sunnicką większość, gdzie najsłabszą formą represji wobec MBB jest bycie przeklętym przez rodzinę. W reakcji na zwiększoną radykalizację islamu, sprzeciw ze strony rodziny oraz społeczeństwa w stosunku do osób będących MBB bardzo wzrósł, zwłaszcza na terenach kontrolowanych przez rebeliantów. Presja ta jest nieco słabsza na terenach kurdyjskich, jako że kurdyjscy sunnici są w swych poglądach mniej fundamentalistyczni. Od kiedy władza zmaga się z innymi priorytetowymi kwestiami, niewielka presja rządowa wywierana na osoby będące MBB, odczuwalna w latach poprzednich, nieco zelżała.

Nietradycyjne kościoły protestanckie takie jak kościół baptystyczny, ewangeliczny, czy zielonoświątkowy. Wspólnoty te mają słabą pozycję, gdyż są postrzegane jako posiadające pro-zachodnią orientację. Są one także rozbite, brakuje im silnego przywództwa i nie mają po swojej stronie żadnego rzecznika, który mógłby stanąć w ich obronie (tak jak np. papież czy biskup).

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

Wzorzec prześladowań dla Syrii opisują poniższe wnioski.

Ogólna presja wywierana na chrześcijan w Syrii znajduje się na poziomie skrajnym (14,556) i nawet wzrosła nieco w porównaniu z okresem objętym badaniami WWL 2016 (14,287). Ten niewielki wzrost spowodowany jest uściśleniem danych w wyniku dostępu do większej ilości informacji. W rzeczywistości presja odczuwana przez chrześcijan nie zmieniła się znacząco w porównaniu z okresem WWL 2016.
Presja odczuwalna we wszystkich obszarach życia sięgnęła poziomów maksymalnych, a najsilniejsza była w obszarze życia w kościele (14,896), życia w społeczeństwie (14,664), oraz życia w państwie (14,584). Jest to sytuacja typowa, gdy islamski ekstremizm zmieszany z dyktatorską paranoją jest główną siłą napędzającą prześladowania.
Presja wywierana przez islamski ekstremizm jest szczególnie widoczna w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie, a dodatkowo podsycana jest przez działania środowisk społecznych.
Poziom przemocy fizycznej jest wciąż skrajnie wysoki (13,704), mimo że nieco niższy niż w okresie WWL2016 (15,556). Większość chrześcijan uciekła z terenów opanowanych przez bojówki islamistyczne (m.in. ISIS), co w konsekwencji dało niższą liczbę aktów przemocy. Ponadto, wiele kościołów uległo zniszczeniu już w poprzednim okresie. Kolejnym czynnikiem są trudności w dostępie do wiarygodnych informacji w kraju ogarniętym wojną domową.
Ogólna sytuacja chrześcijan w Syrii charakteryzuje się prześladowaniami, które obejmują wszystkie grupy wyznaniowe na terenach kontrolowanych przez ISIS oraz bojówki islamistyczne. Na terenie całego kraju szczególną presję odczuwają osoby będące MBB.

Życie prywatne: Presja jest szczególnie silna na obszarach kontrolowanych przez radykalne ugrupowania islamistyczne. Nakłada to ograniczenia na wszystkie grupy chrześcijan w ich wyrażaniu uwielbienia dla Boga, nie wolno im na przykład głośno śpiewać. Pod wpływem przybierających na sile radykalnych nastrojów, osoby będące MBB w całym kraju (a zwłaszcza w strefach kontrolowanych przez radykalne ugrupowania islamistyczne, z wyłączeniem terenów kurdyjskich) doświadczają wielu represji w sferze swoich prywatnych praktyk religijnych.

Życie w rodzinie: W tym obszarze życia z coraz wyższym poziomem presji spotykają się zwłaszcza osoby będące MBB, w razie odkrycia ich nowej wiary. Prześladowania są nieco mniejsze na terenach kurdyjskich. Ponadto konwertyci nie mają możliwości naniesienia zmian dotyczących wyznania w dokumentach, nie mogą otwarcie wziąć ślubu ani chrztu w obrządku chrześcijańskim, itd. W strefach kontrolowanych przez ISIS te kwestie są problematyczne dla wszystkich grup chrześcijan. Na terenie całego kraju chrześcijanie będący współmałżonkami muzułmanów muszą liczyć się z możliwością odebrania im praw do opieki nad dziećmi oraz praw dziedziczenia.

Życie w społeczeństwie: W strefach kontrolowanych przez ISIS życie społeczne jest wyjątkowo ograniczone dla wszystkich grup chrześcijan. Dla osób będących MBB jest to problemem na terenie całego kraju. Tam, gdzie u władzy jest ISIS, wszyscy obywatele (włączając w to chrześcijan) muszą stosować się do islamskich wytycznych, co do stroju. Chrześcijanie zmuszani są do wnoszenia opłat za ochronę oraz do przestrzegania przepisów handlowych oraz żywieniowych, włączając w to zakaz spożywania alkoholu.

Życie w państwie: W związku z solidnym rozczłonkowaniem kraju, panuje tam teraz bezkarność i brak równości. Na terenach kontrolowanych przez rząd, ogólnie rzecz biorąc chrześcijanie nie są specjalnie dyskryminowani. Chociaż w sektorze publicznym mogą spotkać się ze „szklanym sufitem”. MBB mogą być traktowani nierówno, jeśli tylko ich wiara zostanie odkryta. Ewangelizacja i odejście od islamu są zakazane. W strefach kontrolowanych przez radykalnych muzułmanów, wszyscy nie-muzułmanie, włączając w to chrześcijan, są obywatelami drugiej kategorii.

Życie w kościele: Na obszarach kontrolowanych przez radykalnych islamistów większość kościołów jest zniszczona lub wykorzystana jako centra islamu. Publiczne wyrażanie wiary chrześcijańskiej jest zakazane, a budynków kościelnych oraz klasztorów nie wolno naprawiać, niezależnie od tego czy zniszczenia są efektem ubocznym działań wojennych czy też celowe. Na terenach pozostających pod kontrolą rządu, obserwacje chrześcijan nie są tak intensywne, co jest spowodowane toczącą się wojną. W całym kraju małżeństwa osób będących MBB są niemożliwe i nielegalne.

Przemoc fizyczna: Przemoc fizyczna wycelowana w chrześcijan wciąż trwa. Fanatyczny wymiar toczącego się konfliktu jest czynnikiem, który uczynił z chrześcijan, jako etniczno-religijnej mniejszości, grupę bardziej narażoną na przemoc. W ostatnio opublikowanym przez siebie magazynie  ISIS wyjaśnia, że bojownikom wolno gwałcić wzięte do niewoli kobiety nie będące muzułmankami. Otrzymujemy informacje o chrześcijanach uprowadzanych, krzywdzonych fizycznie i mordowanych. Z powodu toczącej się wojny wiele kościołów uległo zniszczeniu, a w niektórych przypadkach są to działania celowe. W minionym okresie ISIS schwytało oraz uwolniło dużą liczbę Asyryjczyków po tym, jak w roku 2015zaatakowało asyryjskie wioski w prowincjach Al-Hasaka i Hims. Ostatnich 40 spośród 230 zakładników wypuszczono dopiero rok po uprowadzeniu, w lutym 2016 roku. W wyniku toczącej się wojny wiele kościołów uległo zniszczeniu, jednak nie we wszystkich przypadkach były to działania celowe. W porównaniu z okresem WWL 2016 odnotowano mniej ataków na kościoły.

Nie da się przedstawić pełnej listy brutalnych ataków na chrześcijan w Syrii w okresie objętym badaniami WWL 2017, stąd też podajemy tylko część najważniejszych: 30 grudnia 2015 r. dwie, należące do chrześcijan restauracje znajdujące się w strefie Al-Kamiszli o dużej populacji chrześcijan zostały zbombardowane w wyniku skoordynowanych ataków. W wyniku tego zginęło szesnaście osób zginęło, a ponad 50 odniosło obrażenia. Spośród zabitych 16 osób, 13 to chrześcijanie. ISIS wzięło odpowiedzialność za przeprowadzone ataki bombowe. 24 stycznia 2016 roku Al-Kamiszli ucierpiało w wyniku kolejnego ataku. Dwie eksplozje, które miały miejsce w asyryjskiej dzielnicy uszkodziły poważnie kawiarnię Star Café oraz piekarnię Joseph Bakery. W zamachu zginęło trzech Asyryjczyków, a 20 osób zostało ciężko rannych. I znów ISIS przyznało się do przeprowadzenia także i tego ataku. Odnotowano także kilkanaście ataków na kościoły, włączając w to zamachy samobójcze w pobliżu budynków kościelnych: 17 stycznia 2016 r. ugrupowania bojownicze wypuściły pociski rakietowe na kilka dzielnic Aleppo, a podczas ataku zniszczony został Armeński Kościół Ewangeliczny Emmanuel. Według doniesień pocisk uderzył w kościół zaledwie kilka godzin po odprawieniu niedzielnego nabożeństwa i na szczęście obyło się bez ofiar. 27 marca 2016 roku kilkanaście osób zostało zabitych i ciężko rannych, kiedy samobójczyni zdetonowała przypięty do siebie pas z ładunkiem wybuchowym na wprost Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego pod wezwaniem św. Jerzego w Ras al-Ajn. 19 czerwca 2016 roku w Al-Kamiszli miał miejsce kolejny zamach samobójczy, w którym zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze przed budynkiem kościoła św. Gabriela podczas obchodów upamiętniających ludobójstwo przeprowadzone przez Turków Osmańskich na Asyryjczykach oraz Ormianach 1916 w roku. Cztery osoby zginęły, włączając w to Kurdów i chrześcijan, a kilkanaście zostało ciężko rannych. 18 lipca 2016 roku Asyryjski kościół Ortodoksyjny Świętego Grobowca w Al-Kamiszli został ostrzelany przez anonimowych napastników, którzy zniszczyli wszystko, co znajdowało się w kościele .

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Pod koniec 2016 roku rząd syryjski zdaje się czerpać korzyści z nieustającego wsparcia Rosji oraz Iranu. Terytorium kontrolowane przez ISIS kurczy się, a zdaniem grupy Economist Intelligence Unit (EIU), reżim najprawdopodobniej będzie w stanie „zdobywać i utrzymywać pod swoją kontrolą tereny obejmujące zachodnią Syrię, przy jednoczesnym spychaniu islamistycznych bojówek oraz dżihadystów na mniej zaludnione tereny wschodnie.”  Mimo że intensywność wojny wydaje się powoli maleć, analitycy EIU spodziewają się, że kryzys humanitarny będzie się tu ciągnął jeszcze przez wiele lat. W reakcji na bitwę o Aleppo, analitycy cytowali agencję Reuters ostrzegającą, że „nawet jeśli Assad pokona większość rebeliantów, musi wciąż liczyć się z partyzanckimi powstaniami oraz atakami bombowymi towarzyszącymi próbom ponownego wzmocnienia swej władzy.” 

W chaosie i bezkarności wojny domowej, mniejszości są bezbronne i narażone na dodatkowe ataki. Dotyczy to także syryjskich chrześcijan, którzy niejednokrotnie stają się celem różnorodnych ataków. W oparciu o prognozy EIU przewiduje się, że chrześcijanie w Syrii w najbliższym czasie nie będą bezpieczni. Dotyczy to przede wszystkim chrześcijan zamieszkujących tereny w pobliżu frontu albo kontrolowane przez rebeliantów. Sytuacja ta zmusi ich do ucieczki z kraju.

Obecność chrześcijan jest bardzo ważna, gdyż mogą oni być tymi, którzy budują mosty w społeczeństwie podzielonym przez wiele odmian islamu. W miarę jak ich liczba maleje, społeczeństwo może utracić swój pluralizm, a destabilizacja oraz konflikty przybiorą na sile. Pośród całej przemocy i prześladowań, można dostrzec także cień nadziei. Pomimo tego, że wielu chrześcijan już uciekło z kraju i wielu jeszcze ucieknie lub też zostanie przesiedlonych, można znaleźć tu i takich, którzy są szczerze oddani swojemu krajowi i pragną pozostać w Syrii, by służyć innym, zwłaszcza w obliczu toczącej się wojny. Istnieją także doniesienia o wzroście liczby osób nawracających się na chrześcijaństwo.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz