Prześladowania w Tanzanii

Tanzania

33
ŚIP
2017
Tanzania
Religia
Chrześcijaństwo/Islam
Ustrój
Republika Federacyjna
Ranking poprzednie lata
36
ISO
TZ
Tanzania
Tanzania
Chrześcijan
31,74
Populacja
56.88
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 10.104
Życie rodzinne : 10.336
Życie społeczne : 10.737
Życie w państwie: 10.156
Życie w Kościele : 10.364
Przemoc fizyczna: 7.408

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

59 Punków/ Pozycja 33 (ŚIP 2016: 57 Punktów/ Pozycja 36)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłą napędzającą prześladowania w Tanzanii jest islamski ekstremizm.

Spis treści

3. Kontekst

Tanzania to kraj dwóch bardzo różniących się od siebie rzeczywistości. Tanzania naszych czasów została utworzona poprzez połączenie Wyspy Zanzibar z Tanganiką. Wyspę Zanzibar łączy wielowiekowa więź z islamem oraz innymi krajami muzułmańskimi, a do czasów brytyjskiej okupacji była ona sułtanatem (1890-1963).  Z drugiej strony Tanganika była osobnym państwem, z rdzenną religią, która była tam obecna zanim nastało chrześcijaństwo. Tanzania w latach 1961–1987 była krajem socjalistycznym. Obszary dotknięte prześladowaniami to w głównej mierze Zanzibar, region Bukoba oraz regiony przybrzeżne. Ruchy rebelianckie w Somalii i Kenii poważnie wpływają na Tanzanię. Należy również zauważyć, że ludność Archipelagu Zanzibar to przede wszystkim muzułmanie, z których niejeden uważa, że centralny rząd Tanzanii pozbawił go możliwości rozwoju. Włączenie do projektu konstytucji, która ma być ratyfikowana w drodze referendum, możliwości korzystania z sądu opierającego się na prawie szariatu może jedynie pogorszyć sytuację chrześcijan.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Tanzanii mieszkają wszystkie cztery grupy chrześcijan i doświadczają różnego poziomu prześladowań: wspólnoty ekspatriantów i imigrantów, wspólnoty tradycyjne, społeczności konwertytów (w tym wypadku są to osoby w głównej mierze wywodzące się ze środowiska muzułmańskiego – MBB) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie. MBB doświadczają najbardziej  dotkliwych prześladowań.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki i nieco podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Prześladowania są bardzo silne w obszarze życia w społeczeństwie, a tuż za nim plasuje się obszar życia w kościele.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc jest bardzo wysoki i podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Prześladowania w Tanzanii podsycane są w ogólnym wymiarze aktywnością islamskiego ekstremizmu, który jest obecny głównie w regionie Zanzibar oraz na terenach przybrzeżnych kraju. Chrześcijanie na terenach północno-zachodnich także odczuwają wpływ prześladowań –  i to z coraz większą mocą.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Obecny prezydent, John Magufuli, jest przez wiele osób chwalony za podejmowanie odważnych kroków prowadzących do rozwiązania części problemów socjoekonomicznych, z jakimi zmaga się kraj. Nic jednak nie zrobiono w kwestii rozwiązania problemu rosnącej radykalizacji w kraju. Stąd też, jeśli rząd nie podejmie poważnych kroków mających na celu ochronę wolności religii, w najbliższych latach mogą zrealizować się poniższe scenariusze.

  • Prześladowania chrześcijan w regionie Zanzibar i na terenach przybrzeżnych nie ustaną.
  • Nadchodzące referendum w sprawie nowej konstytucji może doprowadzić do konfrontacji chrześcijan i muzułmanów, co zwiększa prawdopodobieństwo, że wzrośnie presja wywierana na chrześcijan.
  • Jeśli projekt konstytucji zostanie przyjęty, muzułmanie najprawdopodobniej staną się grupą cieszącą się większymi wpływami w kraju.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz