Prześladowania w Turkmenistanie

Turkmenistan

19
ŚIP
2017
Turkmenistan
Religia
Islam
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
19
ISO
TM
Turkmenistan
Turkmenistan
Chrześcijan
0,07
Populacja
5.50
Dyktatorska Paranoja
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 14.896
Życie rodzinne : 10.016
Życie społeczne : 12.741
Życie w państwie: 12.826
Życie w Kościele : 15.104
Przemoc fizyczna: 1.111

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

67 Punktów/ Pozycja 19 (ŚIP 2016: 66 Punktów/ Pozycja 19)

 

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędowymi prześladowań dotykających chrześcijan w Turkmenistanie są dyktatorska paranoja (która zrodziła się z komunistycznej i post-komunistycznej opresji), i w nieco mniejszym stopniu islamski ekstremizm.

Spis treści

3. Kontekst

Turkmenistan jest uważany za jedno z najbardziej restrykcyjnych miejsc na świecie. Nie ma tu swobodnego przepływu informacji ani wolności prasy. Obcokrajowcom bardzo trudno jest dostać się do tego kraju. Ponadto, funkcjonuje tu system monitoringu i obserwacji wszystkich grup społecznych (włączając w to chrześcijan) a  dostęp do zagranicznych mediów i źródeł jest niezwykle mocno ograniczony. W konsekwencji, trudno o to, by jakakolwiek informacja wydostała się poza granice kraju.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Turkmenistanie nie istnieją wspólnoty chrześcijan ekspatriantów lub migrantów. Wszystkie pozostałe grupy doświadczają prześladowań. Wspólnoty tradycyjne spotykają się z monitoringiem niedzielnych nabożeństw, a także z ograniczeniami nakładanymi na drukowanie oraz import materiałów o treści chrześcijańskiej. Wspólnoty konwertytów – w tym przypadku są to osoby wywodzące się ze środowisk muzułmańskich (MBB) – biorą na siebie cały ciężar prześladowań zarówno ze strony państwa, jak i rodziny, znajomych i lokalnej społeczności. Nietradycyjne wspólnoty protestanckie działają aktywnie na rzecz ewangelizacji, przez co cierpią z powodu napaści, gróźb, aresztowań i kar finansowych, zwłaszcza gdy kościoły, do których należą, nie są zarejestrowane.

Spis treści

Wiadomości z Turkmenistanu

Wiadomości Nachrichten
Turkmenistan

Turkmenistan: Umid otrzymuje pocieszające kartki

Wiadomości Nachrichten
Turkmenistan

Turkmenistan: Umid porzebuje naszej zachęty

Wiadomości Nachrichten
Turkmenistan

Turkmenistan: Sytuacja chrześcijan zaostrza się

Wiadomości Nachrichten
Turkmenistan

Turkmenistan: Modlitwy jak ściana ognia

Wiadomości Nachrichten
Turkmenistan

Turkmenistan: Pastor Ilmurad Nurliev wolny!

18 lutego 2012 r. pastor Ilmurad Nurliev z Mary (Turkmenistan) został zwolniony z więzienia.

Wiadomości Nachrichten
Turkmenistan

Turkmenistan: Nadzieja na amnestię dla Ilmurad Nurliev

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na wszystkich chrześcijan jest bardzo wysoki i nieco wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Wskaźnik presji osiąga ekstremalny pułap w obszarach życia prywatnego oraz życia w kościele, a bardzo wysoki wynik w obszarach życia w społeczeństwie oraz życia w państwie. To typowe dla sytuacji, w której dyktatorska paranoja staje się główną siłą napędzającą prześladowania.
  • Ucisk będący wynikiem działania islamskiego ekstremizmu jest widoczny zwłaszcza w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie i życia w społeczeństwie. Doświadczają go zwłaszcza osoby będące MBB ze strony środowiska społecznego.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc pozostał na bardzo niskim poziomie, choć odnotowano jego wzrost w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Ogólnie rzecz biorąc, prześladowania w Turkmenistanie wywołane są w głównej mierze represjami ze strony rządu, który dąży do zwiększenia sprawowanej przez siebie kontroli nad wszystkimi obszarami życia.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Po Uzbekistanie, Turkmenistan to najbardziej restrykcyjne dla mniejszości religijnych miejsce w Azji Środkowej. Biorąc pod uwagę wzrost nacjonalizmu oraz „duchowe przewodnictwo” nowego prezydenta, który pójdzie prawdopodobnie w ślady poprzednika Nyýazowa (który zawarł swoje nauki w „Ruhnamie”), presja odczuwana przez chrześcijan prawdopodobnie utrzyma się na poziomie bardzo wysokim, przy równoczesnym niewielkim stopniu przemocy. Presja ze strony środowiska społecznego (wywierana głównie na MBB) będzie podobna do obecnej.
 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz