Prześladowania w Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Emiraty Arabskie

44
ŚIP
2017
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna i Elekcyjna
Ranking poprzednie lata
47
ISO
AE
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Chrześcijan
1,22
Populacja
9.40
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 13.646
Życie rodzinne : 12.340
Życie społeczne : 10.898
Życie w państwie: 9.505
Życie w Kościele : 9.063
Przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

55 Punktów/ Pozycja 44 (ŚIP 2016: 55 Punktów/ Pozycja 47)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Głównym źródłem prześladowań dotykających chrześcijan w ZEA jest islamski ekstremizm. Dyktatorska paranoja również jest tu obecna i funkcjonuje jako siła drugorzędna.

Spis treści

3. Kontekst

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj kontrastów. Z jednej strony są państwem znanym ze swojej stabilności, bogactwa oraz wysokiego poziomu rozwoju. Z drugiej jednak strony, wolność religii, prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń i wypowiedzi są w tym królestwie bardzo mocno ograniczane. Kraj ten jest jednym z najważniejszych strategicznie i stosunkowo stabilnych państw w niezwykle zmiennym i nieprzewidywalnym regionie. Licząc sobie niespełna dziesięć milionów obywateli (z czego ekspatrianci to niemal osiemdziesiąt procent), ZEA stanowią centrum dla międzynarodowych korporacji finansowych i budowlanych. Wszelkie decyzje dotyczące politycznego przywództwa spoczywają w rękach dynastii zarządzającej siedmioma emiratami i nie ma tu miejsca na wolę obywateli. Zgodnie z danymi organizacji Freedom House nie ma tu miejsca na uznanie oraz działalność partii politycznych, a kraj w raporcie z 2016 r. został oceniony jako „pozbawiony wolności”. Konstytucyjna gwarancja wolności religijnej jest również pełna sprzeczności. Z jednej strony konstytucja gwarantuje wolność wyznania, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktykowanie religii nie może pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. Apostazja jest zagrożona karą śmierci.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

ZEA zamieszkują dwie grupy chrześcijan, a są nimi wspólnoty ekspatriantów lub imigrantów oraz wspólnoty konwertytów (osób nawróconych z islamu – MBB). Obie grupy doświadczają prześladowań, ale w przypadku MBB są one znacznie silniejsze.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w ZEA jest bardzo wysoki i nieco wzrósła w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Chrześcijanie zmagają się z najpoważniejszymi prześladowaniami w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie (w każdym z nich poziom presji jest bardzo wysoki). Jest to typowe dla sytuacji, w której siłą napędzającą prześladowania jest islamski ekstremizm.
  • Nie odnotowano incydentów nacechowanych przemocą, podobnie jak w okresie WWL 2016.
  • Ogólnie rzecz biorąc prześladowania w ZEA są napędzane działaniami rodzin, lokalnych przywódców oraz urzędników rządowych wywierających presję na osoby porzucające islam.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Jeśli regionalna polityka pozostanie niezmieniona, możliwe jest, że wpływ radykalnego islamu w kraju znacznie wzrośnie. Oznacza to, że presja odczuwana przez chrześcijan będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz