Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Libia

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 78/ miejsce: 11. WWL 2016 – liczba punktów: 79/ miejsce: 10.

Główne siły napędowe prześladowań: Siły napędzające prześladowania, a dotykające chrześcijan w Libii to islamski ekstremizm, a także,     w mniejszym stopniu, zorganizowana korupcja oraz przestępczość (wymieszana z islamskim ekstremizmem).

Kontekst: Libia jest wciąż pogrążona w konflikcie oraz chaosie, który od chwili obalenia reżimu Mu’ammara al-Kaddafiego przytłacza cały naród. Kraj znajduje się w stanie anarchii, a różne bojówki islamistyczne kontrolują jego poszczególne terytoria. Umowa zawarta za pośrednictwem ONZ, mająca na celu połączenie różnych frakcji w jednym Narodowym Rządzie Zgody, zakończyła się porażką. Przy wsparciu USA oraz Europy siły lojalne wobec Rządu Jedności zdołały pokonać siły Państwa Islamskiego, usuwając je z ich dotychczasowej warowni w Syrcie.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Spośród czterech kategorii chrześcijan, w Libii mieszkają tylko dwie: chrześcijanie ekspatrianci oraz wspólnoty konwertytów wywodzących się ze środowisk muzułmańskich (MBB). Obie z tych grup zmagają się ze skrajną presją oraz przemocą fizyczną na bardzo wysokim poziomie.

Obszary życia i przemoc fizyczna: Ogólna presja wywierana na chrześcijan w Libii jest na skrajnym poziomie i dodatkowo znacząco wzrosła od 2016 roku.

Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia w państwie, życia w kościele oraz życia prywatnego.

Ucisk w obszarze życia w społeczeństwie jest również bardzo odczuwalny. Silne więzi plemienne mieszają się w Libii z islamskim ekstremizmem. Stąd też presja wywierana na osoby będące MBB, by powróciły do islamu, będzie intensywna.

Poziom przemocy fizycznej jest wysoki, jednak niższy niż w okresie WWL 2016. Bezkarność sprawców agresywnych ataków na chrześcijan dodatkowo zaostrza ten problem.

Na ogólną sytuację prześladowanych chrześcijan w Libii jest znaczny wpływ ma stan anarchii oraz gwałtowny konflikt, w który wyjątkowo aktywnie są zaangażowane bojówki islamistyczne. W efekcie powoduje to prześladowania wymierzone zarówno w libijskich konwertytów, jak i ekspatriantów.

Prognozy na przyszłość: Aktywność bojówek islamistycznych – w tym ugrupowania Salafitów – oraz brak rządu, który byłby w stanie skutecznie sprawować swoją władzę na terenie całego kraju, chrześcijanie nie mogą oczekiwać, że w dającej się przewidzieć przyszłości ich sytuacja ulegnie poprawie. Powszechna bezkarność sprawców przestępstw wobec chrześcijan najprawdopodobniej będzie trwać. Mimo że przewaga oraz potęga militarna Państwa Islamskiego zmalały w 2016 roku, to wpływy rebelianckich ugrupowań salafickich w Libii pozostają znaczące. Rywalizujące ze sobą rządy we wschodniej i zachodniej Libii, przewaga ustroju plemiennego oraz fakt, że kraj jest dosłownie zalany bronią wszelkiego rodzaju, to czynniki wskazujące na to, że przyszłość Libii (a więc i chrześcijan zamieszkujących ten kraj) rysuje się dość ponuro.