Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Nigeria (Północ)

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017:
liczba punktów: 78/ miejsce: 12. WWL 2016 – liczba punktów: 78/ miejsce: 12.

Główne siły napędowe prześladowań: W Nigerii siłami napędzającymi prześladowania są islamski ekstremizm (siła główna), a w nieco mniejszym stopniu antagonizm plemienny oraz zorganizowana korupcja i przestępczość.

Kontekst: Nigeria to kraj federalny, w którym południowe stany zamieszkiwane są w głównej mierze przez chrześcijan, natomiast tereny północne przez muzułmanów. Od 1999 roku w dwunastu stanach obowiązuje częściowe lub całkowite prawo szariatu. Od kiedy w 2015 r. prezydentem został Muhammadu Buhari, nigeryjska kampania wojskowa skierowana przeciwko Boko Haram okazała się dość skuteczna w przemieszczeniu tego ugrupowania z terytoriów dotychczas przezeń zajmowanych na północy kraju. Pomimo intencji Buhariego, by walczyć z Boko Haram, które ponosi odpowiedzialność za zdecydowaną większość aktów przemocy wobec chrześcijan w ostatnich latach, rząd wydaje się dość niechętnie reagować na ciągłe ataki na chrześcijan w regionie pasa środkowego ze strony pasterzy Hausa-Fulani.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Nigerię zamieszkują wszystkie grupy chrześcijan objęte badaniami WWL: ekspatrianci, tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, konwertyci (wywodzący się ze środowiska muzułmańskiego) oraz nietradycyjne wspólnoty protestanckie. Grupy te są dotknięte przemocą na różnym poziomie, głównie w północnych stanach kraju.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Presja wywierana na chrześcijan w (północnej) Nigerii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a w porównaniu z okresem WWL 2016 nawet nieco wzrosła.

Najdotkliwiej odczuwana jest presja w obszarach życia w społeczeństwie oraz życia w państwie. Jest to sytuacja typowa dla wszystkich grup chrześcijańskich w północnej Nigerii, gdzie konwertyci zmagają się z ogromnymi naciskami na wyrzeczenie się swojej wiary i wszystkim chrześcijanom ogranicza się dostęp do świadczeń socjalnych.

W północnej Nigerii presja ze strony islamskiego ekstremizmu jest również bardzo wysoka w obszarze życia prywatnego i życia w rodzinie. Dzieje się tak zwłaszcza w odniesieniu do osób będących MBB.

Wskaźnik przemocy znajduje się na bardzo wysokim poziomie, choć nie tak wysokim, jak maksimum osiągnięte w okresie WWL 2016.

Ogólna sytuacja prześladowanych chrześcijan jest wynikiem islamskiego ekstremizmu, jednak w Nigerii północnej oraz w pasie środkowym dodatkowym czynnikiem jest także antagonizm plemienny. Wszechobecna korupcja dodatkowo zaognia sytuację, umacniając bezkarność osób atakujących chrześcijan.

Prognozy na przyszłość: Zarówno islamski ekstremizm, jak i antagonizm plemienny z dużą dozą prawdopodobieństwa będą wciąż obecne w Nigerii, czyniąc – zwłaszcza jej północny obszar – miejscem bardzo niebezpiecznym dla chrześcijan. Kampania Buhariego wymierzona w Boko Haram odniosła pewien sukces, jednak ugrupowanie to również intensyfikuje swoje działania dokonując coraz więcej inwazji w krajach sąsiadujących, jak Niger, Czad i Kamerun. Do tej pory rząd nie podjął żadnych decydujących kroków w kwestii przeciwdziałania aktom przemocy ze strony muzułmańskich pasterzy Hausa-Fulani, którzy atakują głównie chrześcijańskich farmerów ze środkowego pasa Nigerii. Jednak ze względu na zbliżające się wybory sytuacja ta może się zmienić, a rząd może zacząć nieco bardziej reagować na te ataki.