Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Malediwy

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 76 / miejsce: 13. WWL 2016: liczba punktów: 76 /  miejsce: 13.

Główne siły napędowe prześladowań: Siłą napędzającą prześladowania, a dotykającą chrześcijan na Malediwach jest islamski ekstremizm połączony z dyktatorską paranoją

Kontekst: Malediwy na arenie międzynarodowej jawią się jako cel wakacyjnych podróży i raj na ziemi; z drugiej jednak strony, kraj podąża za radykalną formą islamu, zmagając się z niepokojami społecznymi oraz wieloma wyzwaniami natury politycznej. We wrześniu 2015 roku ze stanowiska usunięto ministra obrony, a wiceprezydentowi Abdullahowi Adeebowi postawiono zarzuty zdrady stanu za próbę zabicia prezydenta. Z kolei prezydent Yameen doprowadził do wyjścia kraju ze Wspólnoty Narodów w październiku 2016 roku. Polityczne wolności są coraz bardziej ograniczane, co udowodniono przez wprowadzenie „prawa o zniesławieniu”, ratyfikowanego w sierpniu 2016 roku. Wolność wyznania jest również ograniczana, jako że zasada „ochrony religii” jest rozumiana tylko i wyłącznie w kontekście obrony islamu. Wprowadzenie sankcji przeciwko niszczeniu „religijnej jedności” jest również niepokojącym symptomem, ponieważ sama nazwa wskazuje, że władze sprzeciwią się jakiemukolwiek odhyleniu od doktryny islamu.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Na Malediwach mieszkają i doświadczają prześladowań dwie grupy chrześcijan: ekspatrianci, którzy są bacznie obserwowani i zmagają się z ograniczeniami dotyczącymi ich spotkań, a także konwertyci (w tym przypadku MBB), na których spada główny ciężar prześladowań. Nie uznaje się ich jako grupy obecnej w kraju i nie wolno im kontaktować się z ekspatriantami (pochodzącymi głównie z Indii oraz Sri Lanki).

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Ogólna presja wywierana na chrześcijan utrzymuje się na ekstremalnym poziomie. Władze nie sygnalizują, że zamierzają zagwarantować prawo do wolności wyznania dla religijnych mniejszości żadnej lub innych form uważanych w tej chwili za dewiację.

Presja jest najsilniejsza w obszarach  życia w państwie, życia w kościele, życia w rodzinie oraz  życia prywatnego. W każdym z nich osiągnęła skrajnie wysoki wynik. Podczas gdy ucisk odczuwany w obszarach życia w państwie oraz życia w kościele to sytuacja typowa dla krajów cierpiących w wyniku dyktatorskiej paranoi, to presja w obszarach życia prywatnego i życia w rodzinie głównie dotyczy osób będących MBB.

Prześladowania są wynikiem głównie islamskiego ekstremizmu, który przejawia się we wszystkich obszarach życia i wiąże się z powszechnym przekonaniem, że każdy Malediwczyk musi być muzułmaninem.

Wynik ukazujący poziom przemocy fizycznej wobec chrześcijan zawsze był bardzo niski. Prześladowania są tak wszechogarniające, że stosowanie dodatkowej przemocy jest najzwyczajniej w świecie niepotrzebne. Część konwertytów w celu uniknięcia prześladowań zdecydowała się zamieszkać poza granicami kraju.

Prognozy na przyszłość: W kraju widoczne są dwa niepokojące trendy. Po pierwsze, rząd nie zaprzestaje ograniczania wolności oraz prawa do wyrażania opinii, co udowodnił zamykając w marcu 2016 roku główną gazetę Haveeru. Po drugie, ogromne wyzwania społeczne (zwłaszcza brak perspektyw dla młodych ludzi zamieszkujących tę wyspę) przekładają się na coraz większą radykalizację islamu. Malediwy odznaczają się najwyższym odsetkiem procentowym terrorystów walczących poza granicami kraju. W czerwcu 2016 roku malediwscy wojownicy grozili nawet atakami rządowi. Przywódcy kraju są przez nich uważani za „złe siły, z którymi trzeba toczyć wojnę.”