Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Arabia Saudyjska

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 76 / miejsce: 14. WWL 2016: liczba punktów: 76 / miejsce: 14.

Główne siły napędowe prześladowań: Islamski ekstremizm (siła główna) oraz w mniejszym stopniu antagonizm plemienny (wymieszany z islamskim ekstremizmem).

Kontekst: W kraju panuje wciąż rosnący rozdźwięk między liczną populacją młodych ludzi, a starzejącymi się monarchami. Kultura młodzieżowa zmieniła się drastycznie pod wpływem szeroko dostępnej telewizji satelitarnej, Internetu oraz mediów społecznościowych. W Arabii Saudyjskiej odnotowuje się także dość wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi. Rewolucja internetowa dosięgła także przywódców islamistycznych: spora grupa imamów posiada konta na Twitterze, które są obserwowane przez ogromną liczbę ludzi. Liczba osób nawróconych na chrześcijaństwo z islamu oraz innych religii wciąż rośnie, a wraz z nią odwaga do dzielenia się wiarą. Arabia Saudyjska to jedyny kraj na świecie nie posiadający ani jednego budynku kościelnego.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: W Arabii Saudyjskiej mieszkają jedynie dwie grupy chrześcijan. Pierwsza to wspólnoty ekspatriantów – spośród obcokrajowców są to głównie chrześcijanie przyjeżdżający z krajów o niskim dochodzie, dotknięci prześladowaniami i źle traktowani z powodu swojego pochodzenia etnicznego oraz niskiego statusu. Druga grupa to wspólnoty osób nawróconych na chrześcijaństwo, w tym wypadku z wyznania muzułmańskiego (MBB). Saudyjczycy oraz przedstawiciele innych narodowości będący MBB ryzykują silnymi prześladowaniami ze strony rodziny, społeczeństwa oraz rządu. Swoją wiarę muszą praktykować w najgłębszej tajemnicy.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Presja wywierana na chrześcijan pozostaje na ekstremalnie wysokim poziomie, a nawet nieco wyższym w porównaniu z okresem WWL 2016. [1]

Poziom presji doświadczanej we wszystkich obszarach życia jest ekstremalnie wysoki. Wyjątek stanowi obszar życia w rodzinie, w którym wynik jest bardzo wysoki. Presja jest najbardziej odczuwalna w obszarach życia w kościele oraz życia w państwie, co jest sytuacją typową dla obecności islamskiego ekstremizmu jako głównej siły napędzającej prześladowania.

Ucisk będący wynikiem islamskiego ekstremizmu zmieszanego z antagonizmem plemiennym, jest obecny przede wszystkim w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie. Jego sprawcą jest przede wszystkim środowisko społeczne.

W bieżącym okresie odnotowano mniej aktów przemocy w porównaniu z rokiem 2016, a także mniej potwierdzonych raportów o aresztowanych chrześcijanach, czy napaściach na spotkania wierzących. Wskaźnik przemocy pozostaje na niskim poziomie.

Ogólna sytuacja prześladowanych chrześcijan w Arabii Saudyjskiej charakteryzuje się silną presją społeczną oraz ze strony rządu, wywieraną na osoby będące MBB. W tym kraju od obywateli oczekuje się bycia wyznawcą islamu.

Prognozy na przyszłość: W najbliższej przyszłości nie spodziewamy się żadnych poważniejszych zmian. The Economist Intelligence Unit w swoich corocznych prognozach przygląda się młodemu wice-następcy tronu Muhammad ibn Salmanowi, który pojawiając się na scenie politycznej, zminejszył nieco restrykcje w życiu społecznym wobec młodych ludzi. Walka o wpływy w regionie toczona z Iranem prawdopodobnie doprowadzi do dominacji saudyjskiej. Poważne ograniczenia religijne, tak typowe dla islamskiego ekstremizmu w jego pełnej i rozwiniętej formie wciąż będą prowadzić do poważnych prześladowań mniejszości religijnych, włączając w to chrześcijan.

[1] Wzrost ten jest spowodowany w głównej mierze dostosowywaniem się opartym na dostępności większej ilości informacji. W rzeczywistości, presja wywierana na chrześcijan nie zmieniła się tak bardzo w porównaniu z okresem WWL 2016.