Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Uzbekistan

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 71 / miejsce: 16. WWL 2016: liczba punktów: 70 / miejsce: 15.

Główne siły napędowe prześladowań: Siłami napędowymi prześladowań dotykających chrześcijan w Uzbekistanie są dyktatorska paranoja (która wyłoniła się z komunistycznej i post-komunistycznej opresji), a w mniejszym stopniu – islamski ekstremizm.

Kontekst: Uzbekistan to jedna z najbardziej surowych dyktatur w Środkowej Azji. Reżim jest gotów zrobić wszystko co w jego mocy, by pozostać u władzy – wszystkie formy i przejawy opozycji i jakichkolwiek odchyleń od normy są bezlitośnie atakowane. Chrześcijaństwo jest postrzegane jako obcy i destabilizujący czynnik w państwie. Ponadto, osoby nawrócone z islamu (ang. Muslim Background Believers – MBBs) doświadczają dodatkowej presji ze strony środowisk społecznych i kulturalnych.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: W Uzbekistanie istnieją – i jednocześnie doświadczają różnorodnych form prześladowań – wszystkie grupy chrześcijan. Ekspatrianci oraz tradycyjne kościoły chrześcijańskie zmagają się z najmniejszą ilością problemów ze strony rządu, ze względu na to, że zazwyczaj nie głoszą aktywnie ewangelii. Wspólnoty konwertytów (w tym przypadku głównie MBB), biorą na siebie cały impet prześladowań zarówno ze strony państwa, jak i rodziny, znajomych oraz lokalnej społeczności. Nietradycyjne wspólnoty protestanckie cierpią z powodu napadów, gróźb, aresztowań i kar finansowych, zwłaszcza gdy kościoły te nie są zarejestrowane.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Ogólna presja wywierana na chrześcijan – choć wciąż bardzo wysoka – nieco spadła w okresie WWL 2017.

Poziom presji dochodzi do skrajnie wysokich wartości w obszarach życia prywatnego, życia w państwie, a także życia w kościele. Presja w obszarach życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie jest na poziomie bardzo wysokim. Jest to typowe dla sytuacji, w której dyktatorska paranoja to główny czynnik prześladowań.

Ucisk będący wynikiem islamskiego ekstremizmu jest obecny przede wszystkim w obszarach  życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie, a dotyka głównie na osób będących MBB ze strony środowiska społecznego.

Odnotowano znaczącą liczbę nacechowanych przemocą incydentów, co sprawiło, że wynik przedstawiający przemoc fizyczną wobec chrześcijan wzrósł z dość wysokiego do wysokiego poziomu.

Na ogólną sytuację prześladowanych chrześcijan w Uzbekistanie ma w głównej mierze wpływ paranoja rządu, który dąży do zwiększenia sprawowanej przez siebie kontroli we wszystkich obszarach życia.

Prognozy na przyszłość: Uzbecki prezydent Islom Karimov zmarł 2 września 2016 roku. Jego stanowisko szybko przejął premier Shavkat Mirziyoyev. Oznacza to, że sytuacja chrześcijan niewiele (jeśli w ogóle) się zmieni. Organy państwowe (policja, służby specjalne, lokalne władze mahalla) wciąż będą monitorować religijną aktywność za pomocą różnych środków (zakładanie podsłuchów w domach i telefonach, infiltracja grup, etc.), a także wizytować nabożeństwa kościelne. Napady na małe grupy domowe, konfiskata materiałów o treści religijnej,  inwigilacja, a także aresztowania wierzących nie zakończą się. Presja i przemoc wywierane przez rodzinę, znajomych oraz społeczność lokalną  z dużą dozą prawdopodobieństwa będą trwać, a nawet nieznacznie przybiorą na sile