Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Kenia

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 68 / miejsce: 18. WWL 2016: liczba punktów: 68 / miejsce: 16.

Główne siły napędowe prześladowań: W Kenii główną siłą napędzającą prześladowania jest islamski ekstremizm. Dodatkowymi, podrzędnymi siłami są: antagonizm plemienny, świecka nietolerancja, a także zorganizowana korupcja i przestępczość.

Kontekst: Kenia ma niezwykle złożony skład etniczny, co bardzo silnie wpływa na codzienną politykę. Doświadczyła również bardzo gwałtownych ataków terrorystycznych. Prześladowania chrześcijan będące skutkiem islamskiego ekstremizmu – głównie ze strony al-Szabab – zmierzają do czystek etnicznych w północno-wschodniej części kraju. Aby zwalczyć źródło tych ataków, Kenia wysłała swoje oddziały do Somalii. Po drugie, Kenia to kraj, w którym większość stanowią chrześcijanie (82%), a populacja muzułmanów jest znacząco niższa (10-15%). A jednak, na terenach zdominowanych przez populację islamską chrześcijanie stali się celem dla bojówek islamistycznych. Równie ważny jest poziom korupcji. W Kenii korupcja szerzy się gwałtownie w instytucjach użyteczności publicznej, co w znaczącym stopniu wpływa na poziom ochrony obywateli.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Kraj zamieszkują trzy grupy chrześcijan skategoryzowane w ramach WWL: kościoły tradycyjne, konwertyci (MBB ) oraz nietradycyjne wspólnoty protestanckie (np. zielonoświątkowcy oraz charyzmatycy). Każda z nich jest dotknięta prześladowaniami.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan w Kenii zmniejszył się znacząco w porównaniu z okresem WWL 2016, ale wciąż pozostaje bardzo wysoki.

Presja najbardziej odczuwana była w obszarach życia w kościele oraz życia prywatnego, uzyskały osiągnęła tam bardzo wysoki poziom.

Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną pozostał na bardzo wysokim poziomie, a nawet wzrósł w porównaniu do okresu WWL 2016.

Wzorzec prześladowań pokazuje, że wroga atmosfera panująca w kraju (będąca skutkiem okropieństw popełnianych przez islamskich rebeliantów na terenach północno-wschodnich oraz nadbrzeżnych) wywołała efekt domina we wszystkich wspólnotach chrześcijan na terenie całego kraju. Antagonizm plemienny, świecka nietolerancja, a także zorganizowana korupcja oraz przestępczość również przyczyniają się do nasilenia prześladowań, jednak głównym czynnikiem pozostaje islamski ekstremizm.

Prognozy na przyszłość: Na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom prześladowań w Kenii nieustanie rośnie i sytuacja ta raczej się nie zmieni.

Jeśli al-Szabab miałoby zostać pokonane, znacznie zmniejszyłoby to poziom przemocy wymierzonej w chrześcijan na północno-wschodnich oraz nadbrzeżnych terenach.

W 2017 roku w kraju mają odbyć się być wybory, a ich wynik będzie miał decydujący wpływ na chrześcijan w całym państwie, a zwłaszcza na osoby zamieszkujące tereny północno-wschodnie oraz nadbrzeżne. Te obszary są najbardziej bezbronne, dlatego kryzys polityczny w kraju wywarłby ogromny skutek na ich życie. tak powodem tej sytuacji jest przede wszystkim to, że w sytuacji ewentualnego kryzysu region północno-wschodni i nadbrzeżny zostaną pozbawione odpowiedniej ochrony, gdy rząd przerzuci wszystkie siły do centrum kraju.